Dede Ersel Aksu

Dede Ersel Aksu

BU DAVA KARAKOLDA BİTER!

TEMAD, "DAVAYI KAZANDIK, 30 MİLYONLUK GAYRİMENKUL BİZİM OLACAK!"

TESUD: "BEŞ DAİRE VE İKİ BİNANIN TAMAMININ 2013 RAYİÇ BEDELİ 30 MİLYON TL. DEĞİL 1 MİLYON 150 BİN TL.DİR."

lujihzsf_1-001.jpg

4 Ekim 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesinin manşetini sağdaki fotoğraftaki gibi gördük:

Tam da TEMAD Genel Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimlerine 13  gün kala, böyle bir haberin "zafer" edasıyla duyurulmuş olmasına bile aldırmadan sevinmiştik.

Ancak konuyu araştırınca, olayın basına servis edildiği gibi olmadığını, konunun ayrıntılarının gizlendiğini anladım. Araştırmalarım neticesinde çok farklı bilgilere ulaştım.  

 

TESUD'un internet sitesini kontrol ettiğmde, aşağıdaki basın açıklamasını okuyunca gözlerime inanamadım!

Bir tarafta 30 Milyonluk Gayrimenkul kazandık diyen TEMAD, Diğer tarafta tüm gayarımenkullerimizin resmi rayiç değeri değeri 1 Milyon 150 TL. diyen TESUD.

 

Bir tarafta rayiç değeri, diğer tarafta seçim öncesi, 30 Milyonluk balon!

Tabi seçim öncesi böyle bir başarının etkisi büyük olacaktı, ancak başarının o kadar büyük olmadığını, TESUD açıklaması ile öğrenmiş olduk. Tabii son noktayı yargı koyacak!

Şimdi,  TESUD'un açıklamasına göre;  Tüm gayrimenkullerinin "RAYİÇ DEĞERİ"          1 Milyon 150 Bin TL.  O zamanki derneğin üyelerinin % 85'i subay, % 15' i assubay imiş. Dolayısı ile TEMAD'ın davayı kazanması durumunda elde edeceği kazanç, söylendiği gibi 30 Milyon değil, 1 Milyon 150 Bin TL.'nin % 15'ine tekabül eden 172 Bin 500 TL. dir.

Nerede 30 Milyon TL, nerede 172 Bin TL !

İşin özüne dönecek olursak, bizler için bu davada, "1 TL'lik" bile bir kazanım olması çok önemlidir. Psikolojik olarak, darbe zihniyetinin assubaylar üzerindeki uygulamalarından birinin son bulmasıdır!

Sözü daha fazla uzatmadan,  bu konuda TEMAD'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya bakalım;

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2013/658 E sayılı dosya ile devam eden, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) aleyhine açılan dava 02,10,2014 tarihinde karara çıkmış olup mahkemece dava dilekçesinde belirtilen husus ve gerekçelerin haklılığı ve bilirkişi raporun gözetilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

 İşbu davada Türkiye Muharipler Derneği’nin 1984 yılında yaptığı 35. Genel Kurulunda alınan 2. Nolu maddenin yeni dernek adına kayıtlı olan tüm taşınır ve taşınmazların Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’a devrine ilişkin maddenin iptaline karar verilmiştir.
 
 Mahkeme taleplerimiz doğrultusunda karar vermiş ve davalı Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’un tüm davaya ve bilirkişi raporuna itirazlarına reddetmiştir. Böylelikle kanunsuz şekilde TESUD’a aktarılan taşınır ve taşınmazlarda astsubayların da hakkının ve alacağının bulunduğu mahkeme kararıyla açıkça kabul edilmiştir. Tahmini 20.000.000 TL’yi bulan mal varlığında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)’ın hakkı iade edilmiştir.

Kaynak: Temad

 

 Buyurun TESUD'un resmi internet sitesinide bu konuda yapılan açıklama;


        Bazı basın yayın kuruluşlarınca 1984 yılında Türkiye Muharipler Derneği’nden Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’ne devredilen malların tamamının Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)’ne ait olduğu iddiasıyla TEMAD’ın açtığı davayı kazandığı konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler verilmektedir. 

        Verilen bilgilerin tamamına yakını yanlıştır. Şöyle ki; 

    1.    1984 yılında Kenan EVREN’in TEMAD’ı lağv edip mallarını TESUD’a devrettiği belirtilmiştir. Her iki derneğin kurulması için 16 Haziran 1983 tarihli 2847 sayılı yasa çıkarılmıştır. 17 Ekim 1983 tarihinde TESUD tüzüğünü kabul etmiş ve 2 Şubat 1984 tarihinde tüzük ilgili makamlarca onaylanarak tüzel kişilik kazanmış, 4-6 Şubat 1984 tarihlerinde ilgili kurullarını seçerek onay için İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği’ne göndermiş, kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 

        Öte yandan TEMAD yasanın emredici sürelerine uymayarak, 17 Ekim 1984 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. 

        Türkiye Muharipler Derneği’nden TESUD’a mal devri 4 Mart 1984’de yapıldığında, o esnada kurulmamış olan TEMAD’ın Kenan EVREN’in emri ile lağv edilip, mallarının TESUD’a devri mümkün değildir. 

    2.    Yargıtay kararı onaylarsa 30 milyon TL. olarak hesaplanan dava konusu mal varlığının TEMAD’a iade edileceği yazılmıştır. 

        Beş daire ve iki binanın tamamının 2013 rayiç bedeli 30 Milyon TL. değil, 1 Milyon 150 Bin TL.dir. 
       lujihzsf_2.jpg

    Ayrıca 16 Haziran 1983 tarihli yasa gereği mal devrini belirleyen esas, Türkiye Muharipler Derneği’ne üye subay, astsubay yüzdesidir. Mal devri esnasında üyelerin %85’i subay olduğundan, malların %85’i doğal olarak TESUD’a devredilmiştir. Dava %15’lik kısmın TEMAD’a verilip verilmeyeceği hususunda devam etmektedir. 

    3.    İade edilecek binalar arasında TESUD’un Genel Merkezi’nin bile olduğu yazılmıştır. 

        TESUD Genel Merkezi Türkiye Muharipler Derneği’nden intikal etmemiş, daha sonraki yıllarda tamamen TESUD kaynakları ile alınmıştır.                                                        

    4.    Davanın 15.000 üyesi bulunan TESUD’un Başkanı olan Em.Hv.Korgeneral Erdoğan KARAKUŞ ile 75.000 üyesi bulunan TEMAD’ın Başkanı olan Em.Astsb.Ahmet KESER’i karşı karşıya getirdiği söylenmiştir. 

        Bu dava kimseyi karşı karşıya getirmiş değildir. Yargının özellikle büyük yaralar aldığı son yıllarda TESUD haksızlıklara karşı adaletin kalesi olarak bayrağını dalgalandırmaktadır. Bu davada elbette kendimizi haklı hissettiğimiz konularda savunmamızı yapacağız. Ancak, yargının vereceği karara da saygımız sonsuz olacaktır. 

        TESUD, ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu günlerde özellikle silah arkadaşlığına büyük önem vermekte, subay, astsubay, uzman, erbaş ve er ayrımı yapmamaktadır. Erinden mareşaline, büyük amiraline kadar hepimiz Mehmetçiğiz. Bizi birbirimizden kimse ayıramaz. 

    5.    İstanbul - Üsküdar TESUD Şubesi Türkiye Muharipler Derneğinin malı olmadığından devir işlemi olmamış, sadece kullanım hakkı devredilmiştir. Kullanım hakkının süresi dolduğunda sahibine geri verilecektir. 

        Basın yayın kuruluşlarının yanlış yayınları dışında davaya bakıldığında:

    1.    TEMAD, 03.12.2013 tarihinde Türkiye Muharipler Derneği’nin 4 Mart 1984 tarihinde yaptığı Genel Kurul kararlarının yok hükmünde olduğu, bu olmadığı takdirde malların TESUD’a devri ile ilgili 2’nci maddenin yok hükmünde olduğu hakkında 29 yıl sonra dava açmıştır. Mahkeme temyiz yolu açık olmak kaydıyla mal devri ile ilgili 2’nci maddenin yok hükmünde olduğunu kabul etmiştir. 

    2.    TESUD ve TEMAD, her ikisi de 16.06.1983 tarihli 2847 Sayılı “Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri hakkındaki Kanun” ile kurulmuştur. 
    
    3.    TESUD, anılan yasaya uygun olarak; 17 Ekim 1983 tarihinde tüzüğünü kabul etmiş, 2 Şubat 1984 tarihinde tüzük ilgili makamlarca onaylanarak tüzel kişilik kazanmış, 4-6 Şubat 1984 tarihlerinde ilgili kurullarını seçerek onay için İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği’ne göndermiş, kuruluş işlemlerini tamamlamıştır.

        Öte yandan TEMAD, yasanın emredici sürelerine uymamış, mal devri esnasında kurulmasını tamamlamamış, ancak 17 Ekim 1984 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. 

    4.    TESUD ve TEMAD’ın kuruluşu ile ilgili 2847 sayılı yasa mal devriyle ilgili olarak statü ve üye yüzdesini esas almıştır. Türkiye Muharipler Derneği’nin 4 Mart 1984 tarihinde mal devriyle ilgili olarak yaptığı Genel Kurul esnasında üyelerin %85’i subaydır. 

        Nitekim; Türkiye Muharipler Derneği’nin Genel Kurul karar tasarısında,   

“b. Derneğimizin, kuruluşundan bu yana bir Emekli Subaylar Derneği olarak dernekler camiasında yer aldığını ve bu hüviyetini çok uzun süre koruyarak bu hüviyet altında yasal ve tüzüksel iktisaplarda bulunduğunu, ancak son yıllarda bünyesinde az miktarda subay kökenliler dışında üye kaydettiğini,

c. Halihazır toplam üye sayısının yaklaşık %85’inin subay kökenli üyelerden oluştuğunu dikkat nazarına alarak: 

(1)    2847 sayılı yasaya göre kurulma işlemlerini tamamlamış ve tüzel kişilik kazanmış bulunan Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne Gaziantep Şubesi dışında bütün teşkilatı ile iltihak etmeye; 

(2)    Derneğin bugünkü tarihle (4 Mart 1984) mevcut nakit, taşınır, taşınmaz mal varlığının, borç, alacak ve yükümlülüklerinin hey’eti umumiyesinin de Gaziantep Şubesi dışında, aynı şekilde Türkiye Emekli Subaylar Derneğine intikal ettirilmesine;

(3)    Kurulup faaliyete geçişinden bu yana üyelerinin tümü Milli Mücahit, Milis ve Harp görmüş erler ve bunların eşlerinden oluşmuş bulunan ve bugünkü taşınmaz malı ile sair nakit ve taşınır mallarını hak ve imtiyazlarını çevresinde bu hüviyeti ile elde ettiği gerçeği önemle dikkat nazarına alınarak, Gaziantep Şubesine münhasır olmak koşulu ile yukarıda (1) ve (2) bentlerinde yazılı İltihak ve İntikal işlemlerinin Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne yapılmasına” karar verilmiştir. 

        Karar tasarısında görüldüğü gibi üyelerin %85’i subay olduğundan ve TESUD kuruluşunu tamamladığından Gaziantep hariç beş daire, iki bina (Adana daire, İstanbul-Kadıköy iki daire, İstanbul-Ortaköy daire, İstanbul-Bakırköy daire, İzmir- Konak büro, Kocaeli küçük bina, Bolu bina) TESUD’a devredilmiştir. 

    5.    En önemli husus ise; Türkiye Muharipler Derneği’nden TESUD’a devredilen malların hepsi, Türkiye Muharipler Derneği’nce 1975 tarihinden önce elde edildiğinden, mallar elde edilirken dernekte emekli astsubay bulunması mümkün değildir ve derneğin tamamına yakını subaydır.

Bunun sebebi çok açıktır. Bugünkü anlamda astsubaylık 2 Temmuz 1951 tarihli 5802 sayılı yasa ile başlamıştır. Anılan yasaya göre okulların kurulması tamamlanmış, 1953-1954 yıllarında ilk defa mezun vermiştir. 20-25 yıl sonra emekli olanların 1980’lere doğru Türkiye Muharipler Derneği’ne üye olabilmeleri söz konusudur ki; Türkiye Muharipler Derneği’nin mallarının temininde her hangi bir katkıları bulunmamaktadır. 

        Nitekim bu durum Türkiye Muharipler Derneği’nin 4 Mart 1984 tarihli Genel Kurul tutanağında “Derneğimizin, kuruluşundan bu yana bir Emekli Subaylar Derneği olarak dernekler camiasında yer aldığını, ancak son yıllarda bünyesinde az miktarda subay kökenliler dışında üye kaydettiğini” belirtmektedir. 

        Ayrıca, Gaziantep ile ilgili olarak “Kurulup faaliyete geçişinden bu yana üyelerinin tümü Milli Mücahit, Milis, Harp Görmüş Erler ve bunların eşlerinden oluşmuş bulunan ve malları bu hüviyetleriyle elde ettiklerinden malların Türkiye Muharip Gaziler Derneğine yapılmasına”  karar verilmiştir. Yani, Gaziantep örneğinde görüldüğü gibi malı kimler temin etmişse, mal onlara teslim edilmiştir. 

        Gaziantep’deki uygulama örnek alınarak; 

        TESUD’a devredilen mallarla ilgili olarak bu açıdan bakıldığında, Türkiye Muharipler  Derneği üyelerinin tamamının subay olduğu dönemde elde edilen malların tamamının TESUD’a devrinin bir hak olduğu görülmektedir. 

        Nitekim; 30 yıl önceki TEMAD’ın hakkaniyetli yöneticileri, bu konuyu bildiklerinden, yasanın üye yüzdesine göre kendilerine tanıdığı %15’lik hakkın bile hakkaniyetli olmayacağı düşüncesi ile dava açmadıkları değerlendirilmektedir. 

        30 yıl sonra elde yeterli bilgilerin olmadığı, temin edilemediği bir ortamda bu ayrıntıların gözden kaçırılarak adaletin ne derece tecelli edebileceği ciddi bir merak konusudur. 

Kaynak : Tesud

Not: TEMAD'ın resmi internet sitesindeki açıklamda tahimin rakam, 20 Milyon TL. olarak  açıklanmış, ancak gazete haberine dair paylaşımda ise 30 Milyon olarak duyurulmuştur. Hürriyet Gazetesi ve TESUD'un rakamı 30.Milyon TL. olarak teleffuz etmesi ve TEMAD'ın kendi resmi internet sayfasında haberi duyuruken metin içeriğine dair metinde 30 Milyon TL. olarak duyurması üzerine bu rakam esas alınmıştır. 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

 

Önceki ve Sonraki Yazılar