Grup Dava

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Salı günü TBMM Başkanlığına bir kanun tasarısı sunmuş. 1/865 numaralı bu tasarının adı şu: Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.

Kimin nerede kaç valisi, kaç hakimi var sözlerinin havada uçuştuğu şu günlerde bu tasarının hızlı bir şekilde (2 gün içinde) komisyona havale edilmesi, acil bir durum bulunduğunun göstergesi.

Daha önce bir kaç yargı paketiyle vatandaşın hak arama özgürlüğünü kısıtlayan, yargıya gitmeyi pahalılaştıran nice değişiklikler yapılmıştı aslında, ama yetmedi yetmez, çünkü iktidar yargı denetimi is-te-mi-yor.

Başbakan imzalı bu tasarıda, Danıştay’ın en önemli kurulunda ve görevlerinde değişiklik yapılıyor. Bunlar ilk bakışta teknik ve işlerin çabuk çözümüne yönelikmiş gibi görünüyorsa da, bu konularla ilgili hukukçular idari yargının teşkilatlanması ve usulüne ilişkin kanunlarda yapılan değişikliklerin amacının, idarenin işlemlerinin denetimden kaçırılmasına yönelik olduğunu rahatlıkla söyleyebilir.

Dava açma süreleri yarı yarıya kısalsın isteniyor (30 gün) ve hatta ülkeyi ilgilendiren ÇED’dir, acele kamulaştırmadır, özelleştirme veya kentsel dönüşüm kararıdır, kamu yararı tartışmalı işlerde ¼ e indiriliyor (15 gün). Olsun sürelerin kısaltılması Adalet Bakanının, AİHM’nin adil yargılanma hakkına dair kararlarını dikkate alacağız demesine engel değil ki!

Aynı konuyla ilgili düzenleyici ve bireysel işlemlerin tek davaya konu olması kaldırılıyor, ayrı ayrı aç kardeşim, paran yoksa ne yapalım, deniyor.

Dava masraflarını ucuza getirelim diye ODA’ların, vatandaşların bir araya gelip mahkemeye gitmeleri yasaklanıyor. Neydi o, köydeki 18 yaşını bitirmişlerin alt alta isimlerinin yazılı olduğu dilekçeler, neymiş efendim dereleri kuruyormuş..

Daha bunun temyizi var, Yüce Danıştay’ımızın köklü içtihatları… diyemeyeceğiz, çünkü temyizi mümkün olmayan dava sayısı artırılıyor. Çok sayıdaki davada Bölge İdare Mahkemesi son sözü söyleyecek, içtihatı dikkate almazsa da yapcek bişey yok..

Hele yeni bir dava türü geliyor ki, adı da ‘Grup Dava’. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin lütfen hukuki bir terimdir bu. Özeti şu: kes-kopyala-yapıştır. Ergenekonu mu çağrıştırdı, ne alaka ayıp ayıp!

İşte böyle, hükümetimiz çookk bi Hukuk Devleti yaptı bu devleti de değerini bilmiyorsunuz!!


Dipnot: bkz tasarı, 8. sayfa
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0865.pdf 

Önceki ve Sonraki Yazılar