İbrahim Karamemet

İbrahim Karamemet

YERSENİZ

 

Bu referandumla ilgili bir yazı değil ama, öyle algılayacaksınız. Doğrusu da bu. Çünkü, referandumdan çıkacak sonuca bağlı olmayan hiçbir sonuç yok. Demokratik hak ve özgürlükleri bir an bir kenara bırakırsak, 15 yıldır tek adam rejimi gibi bir anlayışla yönetilen Türkiye’nin ulaştığı ekonomi sonuçlarını yatıracağız ortaya. Resmen ve daha ağır bir yasal tek adam yönetimi gelirse neler olabileceğine artık siz karar verin.

Bir ülkenin gidişatının en önemli göstergesi cari işlemler dengesidir. Bu birçok şeye bağlıdır ama, en çok da o ülkenin rejimine ve nasıl idare edildiğine bağlıdır. İşte size iki veri:

Merkez Bankası verilerine göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın şubat ayına göre 564 milyon dolar artarak şubat ayında 2.53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece oniki aylık cari işlemler açığı 33.747 milyon dolar oldu. Bu dış dengeler ile ilgili bölüm.

Peki içerde ne oluyor:.. 15 yıllık AKP iktidarında ekmeğin fiyatı 4 kat arttı, dış borç 149 milyar dolardan 411 milyar dolara yükseldi. İcralık dosya sayısı 24 milyona çıktı.

Aşağıda hiç dokunmadan Türkiye İstatistik Kurumu’nun, yani devletin resmi kurumunun makro ekonomi verilerini aktaracağım. İşin doğrusu ben bu tablolardan çok anlamam. Ancak, öyle bir ekonomik cendereden geçiyoruz ki, ister istemez bazı konularda bilgileniyoruz. En basiti pazarda, markette, benzin alırken çoğu zaman şaşıp kalıyoruz. Hiç bir şey olmasa ekmek fiyatları dikkatimizi çekiyor. Üstelik sağlığa zararlı, ithal undan yapılmış ekmek. Çünkü artık çiftçimiz bize yetecek buğdayı, yalnız buğdayı değil hiç bir tarımsal ürünü yetiştirmiyor, etimizi sütümüz sağlayacak besi hayvanını yetiştiremiyor. Biraz evel ilginç bir haber gördüm. Türkiye envanteri kişi başına iki besi hayvanıyken, besi hayvanı başına iki ikişi olmuşuz. Yani, canlı hayvan stoğumuz dörtte bire düşmüş. Kime yetecek. Sonuçta buğday gibi gene sağlıksız, nasıl beslendiği belli olmayan ithal ete, hatta ölmüş hayvan etine mahkum oluyoruz şayet et alacak parayı bulabilirsek.

Aşağıdaki veriler aslında korkunç ama, bu veriler bile bana pek inandırıcı gelmedi, biraz rötuşlanmış gibi gözüküyor. Bu işleri bilen bir dostuma danıştım, bu verileri ciddiye almak zorundayız ama, bana sorarsan gerçekle pek uyuşmuyor, yersen dedi. Aslında yemeyeceğim ama, önüme konan başka bir şey yok. Biraz uzun ve can sıkıcı olduğu için de sona koydum. Zaten bu yaşamın içindeyiz. Satırbaşlarını okusanız yeter. İşte referandum öncesinde, 15 yıllık tek adamvarî yönetim sonucunda Türkiye’nin durumu. Şimdi de istenen sorgusuz sualsiz denetimsiz mutlak hâkim tek adam. Yerseniz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3.5, 2016'nın tamamında yüzde 2.9 büyüdü. Beklenti 4. çeyrek büyümesinin yüzde 1.9 olması yönündeydi. 3. çeyrek büyüme verisi de yüzde 1.8 düşüşten yüzde 1.3 düşüşe revize edildi.

GSYH 2016'DA YÜZDE 2.9 ARTTI

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2016 yılında tarım sektörünün toplam katma değeri, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,1 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,5 arttı, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7,2 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 azaldı.

KİŞİ BAŞINA GSYH 2016 YILINDA 32.676 TL OLDU

2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32.676 TL, ABD doları cinsinden 10.807 Dolar olarak hesaplandı.

GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 arttı

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,3 arttı, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5 arttı, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 3,7 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 1,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 arttı.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2016 YILINDA YÜZDE 2,3 ARTTI

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 2,3 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,5 oldu.

2016 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,7 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3 artış gösterdi.

GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 5,7 arttı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,7 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 2 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 2 azalırken, ithalatı da yüzde 3,9 arttı.

2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 2 azalırken, ithalat yüzde 3,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 2,3 arttı, ithalatı ise yüzde 3,3 arttı.

İşgücü ödemeleri 2016 yılında yüzde 22,8 arttı.

İşgücü ödemeleri 2016 yılında yüzde 22,8 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,6 arttı.

İşgücü ödemeleri 2016 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 19,7 arttı.

İşgücü ödemeler 2016 dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 7,7 arttı.

Büyüme hızında gelecek sene için beklenti de %1,5. Bu küçülmek demektir. Türkiye’nin en önemli üç büyük sanayii bölgesini yerle bir eden Marmara depremi ve aynı anda gelen Asya krizinden beri büyüme hızı hiç bu kadar düşmemişti. Daha neler, neler. Yerseniz...

Önceki ve Sonraki Yazılar