Dede Ersel Aksu

Dede Ersel Aksu

TSK PERSONELİ ÖMÜR BOYU CEZALI

TSK PERSONELİYSEN ÖMÜR BOYU CEZALSIN!

Müebbet Maaş Cezası!

Yıllardır çeşitli aralıklarla sicil affı, disiplin affı adı altında "af kanunları çıkarıtılmakta, ancak çıkartılan her kanunda "TSK PERSONELİ KAPSAM DIŞINDA TUTULMAKTADIR."

Bu güne kadar siyasi otoritelerce 4-5 kez yapılan sicil aflarında, TSK mensupları devamlı olarak kapsam dışı tutulmuştur. Bu nedenle geçmişte, tecrübesiz olduğu bir dönemde, işlediği basit bir suç yüzünden personel ömür boyu cezalandırılmakta, rütbe ve terfiisini geç almakta, hatta emeklilikte sırf bu yüzden eksik maaş almaktadır.

Dünyanın, medeni hiç bir  ülkesinde, ömür boyu süren bir disiplin, sicil  cezası yoktur, ancak 3'üncü dünya ülkelerinde böyle ilkellikler olur. 

KAMUDA DEVRİM PAKETİ ÇIKTI!

Milyonlarca memurun beklediği, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısından, kamuda devrim niteliğinde bir paket çıktığını basından öğrendik. 

 Artık kınama cezası aday memuru işinden edemeyecek, disiplin affı yürürlüğe girecek.

Peki TSK Disiplin Kanunundaki çağ dışı cezalandırma sistemi ile ilgili bir çalışma var mı?

Maalesef yok! 

Disiplin Kanunu ile ceza alan personelin affına yönelik bir çalışma var mı?

O da yok!

Adliye personeline tanınan,
  binlerce adliye memuruna mesai, iş koçlarına ek ücret, durumu TSK personeline yansıtılmış mı?

Hayır!

Özelleştirme kadrolarına atananların maaşları iyileştirilecek, peki TSK'nın ast kadrolarondaki personelin maaşı iyileştirilecek mi?

Öyle bir çalışma yok!

4C'li personele gece nöbeti verilemeyecek.TSK Personeline Nöbet ücreti ödenecek mi?

"Nöbet kutsaldır, onun içinde mi para istiyorsunuz" diyorlar sanırım! 

HANİ KAYNAK YOKTU?

TSK'daki ast personele yıllardır kaynak yok diyen siyasi ototrite, araştırma kadrolarına bir çırpıda bu kadar kaynağı nasıl buldu?

Hükümet ile sendikaların uzlaşma kapsamında yeniden teşkilatlanma, kapatılma veya özelleştirme nedeniyle araştırmacı kadrolarına atananların maaşlarında iyileştirme yapıldı.

Bu pakette, Mahkemelerde geç saatlere kadar düşük ücretle çalışan binlerce adliye memuruna mesai, iş koçlarına ek ücret, özelleştirme mağdurlarına yeni kariyer yolu açıldı.

Bu artışla araştırmacılardan; birinci dereceden maaş alanların aylığında 831 lira, dördüncü dereceden maaş alanların aylığında 458 lira iyileştirme yapıldı. 

yani hükümet istediği, meslek grubuna istediğinde kaynak bulabiliyor.

TSK PERSONELİ HER ZAMAN MAĞDUR

Bu tip af kanunları veya sosyal konularda kanunlar çıkartılırken, TSK personelini  devamlı olarak kapsam dışı tutulması, kamu çalışanları arasında eşitlik ilkesini zedelemektedir. Çok zor şartlarda görev yapan TSK personeli, bu  tip kanunlarda genellikle;

"Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler  Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz. " denilerek kapsam dışında tutlması kanımızca uygun değildir. 


SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ KONUNU TAKİPÇİSİ OLMALIDIR!

Re'sen emeklinin, disiplin cezası alan personelin, en fazla olduğu kurumlardan biri olan TSK'daki, halen çalışan personelinde mağdur olmaması için,   söz konusu kanun çıkarken, hazırlık aşamasında TEMAD, UZDER, EMUJAD, EMUZDER, ve TESUD gibi askeri derneklere görev düşmektedir. İlgili dernekler ortak bir deklarasyon hazırlayarak, af kapsamına TSK personelininde alınmasını sağlamaladır. 

***

 Bu konuda son günlerde basında çıkan haberler ağaıda derlenmiştir. 

MEMURA DİSİPLİN AFFI (24.03.2014)

Milyonlarca memurun beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısından kamuda devrim niteliğinde bir paket çıktı. Mahkemelerde geç saatlere kadar düşük ücretle çalışan binlerce adliye memuruna mesai, iş koçlarına ek ücret, özelleştirme mağdurlarına yeni kariyer yolu açıldı.

Artık kınama cezası aday memuru işinden edemeyecek, disiplin affı yürürlüğe girecek. Özelleştirme kadrolarına atananların maaşları iyileştirilecek, 4C'li personele gece nöbeti verilemeyecek.

Hükümet ile sendikaların uzlaşma kapsamında yeniden teşkilatlanma, kapatılma veya özelleştirme nedeniyle araştırmacı kadrolarına atananların maaşlarında iyileştirme yapıldı. 

Bu artışla araştırmacılardan; birinci dereceden maaş alanların aylığında 831 lira, dördüncü dereceden maaş alanların aylığında 458 lira iyileştirme yapıldı. 

1995  DEN BU YANA AF!

Çalışma Bakanlığı, devlet memurları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının affı için kolları sıvadı. Hazırlanan yasa taslağına göre 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle 18 yıllık süreçte verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülüyor.

Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapılan Kamu Danışma Kurulu toplantısında ele alınan konularla ilgili çalışmalarında sona geldi. Kurum, yasal değişiklik gerektiren bazı konularla ilgili yasa taslakları hazırladı. Ancak taslaklara son şeklini hükümet vererek Meclise gönderecek.

KPDK sonucunda disiplin affıyla ilgili alınan karar milyonlarca memuru sevindirdi. Yasa çıktığında yüz kızartıcı ve devlete karşı işlenmiş suçlar dışındaki disiplin cezaları, bütün sonuçlarıyla yok sayılacak…


ESKİ MEMURA DA AF

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Taslağında, memurlara verilen disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi yer aldı. Taslak sadece halen çalışan memur ve diğer kamu görevlilerini değil; daha önce bu görevlerde bulunmuş eski memurların da affını öngörüyor.

BAŞLANGIÇ 1 OCAK 1995

Disiplin cezalarının affında 1 Ocak 1995 tarihi başlangıç alınıyor. Bu tarihten itibaren (taslak 11 Eylül 2012′yi son tarih olarak belirliyor) günümüze kadar 18 yıllık süreçte işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesini içeriyor. Bu süre içinde devam eden soruşturma ve kovuşturmaların işlemden kalkacağı; kesinleşmiş cezaların ise uygulanmayacağı hüküm altına alınıyor.

Disiplin cezaları affedilenlerin, sicil dosyalarındaki cezalara ilişkin bu kayıtların, kişilerin başvurusu olmaksızın dosyalarından çıkarılacağı düzenleniyor.

2006 AFFINI KAÇIRANLARA FIRSAT

Taslak, 2006 yılında çıkarılan ve 23 Nisan 1999 ile 14 Şubat 2005 tarihleri arasında verilen disiplin cezalarının affına ilişkin 5525 sayılı aftan yararlanamayanlara da fırsat sunuyor. Gerekçede ‘daha önce çeşitli nedenlerle disiplin affından faydalanamayan kişilerin de kapsama alınması için’ affın başlangıç tarihinin 1 Ocak 1995 olarak belirlendiği vurgulanıyor.

KİMLER YARARLANACAK

Daha önce teknik çalışması yapılan düzenleme ile görev yapanlar ile birlikte memurluktan çıkartılmış olanlar da görevlerine geri dönebilecek.Ulaşılan bilgilere göre kamu görevlileri hakkında, 14 Şubat 2005′ten itibaren işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı disiplin cezaları affedilecek.

Disiplin affına ilişkin hükümler, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ile Askeri Hakimler Kanunu’na tabi personel için geçerli olmayacak. Yetkililer yasalaşma aşamasında düzenlemede değişiklikler olabileceğini belirtti.

2005 DEN SONRA İŞE BAŞLAYANA 1 DERECE

Hükümet, milyonlarca memurun yüzünü güldürecek 2 müjdeli haber için düğmeye bastı. Kamu Personel Danışma Kurulu, memura disiplin affı ve 2005′ten sonra işe başlayanlara 1 derece verilmesi konusunu karara bağlayacak. Seçimlerden hemen sonra yasalaşması beklenen düzenlemeyle 2005′ten önce görevde olan memurla bu tarihten sonra işe başlayanlar arasındaki derece farklılığı gideriliyor. Kurulun önemli bir gündem başlığını da 4C’lilere kadro oluşturuyor.

EMEKLİLİKTE 30 YIL SINIRI

 En son 28 Kasım 2013′te toplanan Kurul’a sendikalar 4C’li personele kadro verilmesi, disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi talebiyle geliyor. Ayrıca, 2005′ten sonra göreve başlayan personele 1 derece verilmesi, kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin memuriyet kadrosuna geçirilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması konuları geliyor.

 Sendikalar, kurul gündemine getireceği bu konuları Başbakan Tayyip Erdoğan’a da iletmişti. Erdoğan da, çözülmesi talimatı vermişti. Yerel seçimlerin hemen ardından Meclis’e gelecek torba yasa ile bu talepler yasalaşacak. Sendikalar da af ve derece konusunda hükümetle büyük oranda anlaşma sağlandığını belirtiyor.

EMZİRME ÖDENEĞİNDE BÜYÜK JEST

Hükümet, çocuk teşviki konusunda yeni bir adım daha attı. Sosyal Güvenlik Kurumu, emzirme ödeneği verilmesi için yazılı talep şartını kaldırdı. SGK, bu yıl için 103 lira olarak verilen emzirme ödeneğinin kısa sürede verilebilmesi için yazılı talep şartını kaldırdığını açıkladı. Açıklamada, kimlik paylaşım sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgilerin tespit edilerek, emzirme ödeneklerinin herhangi bir talep şartı aranmadan sigortalılara ödeneceği bildirildi.

PARASAL HAK YOK!

Taslak, disiplin cezaları nedeniyle kıdemi durdurulan, terfi alamayan bu kişilerin özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talepte bulunamayacaklarını hükme bağlıyor.

“BÜTÜN SONUÇLARI İLE AF”

“18 yıllık süreçte işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi” ne anlama geliyor? 

Disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemenin durdurulması ile memurluktan çıkarmaya kadar uzanıyor.


Bakanlık yetkilileri, af ile daha önce meslekten atılan ve memuriyetten men edilen bir kişinin yeniden devlet memuru olabileceklerine dikkat çekiyorlar.

DEVLETE KARŞI SUÇLAR HARİÇ

Taslak devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları nedeniyle sürekli olarak görevleriyle ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarını hariç tutuyor.

Hürriyet’ten Aysel Alp’ın haberine göre,Hakim ve Savcılar Kanunu’na göre verilen yer değiştirme cezaları ile emniyet hizmet sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında meslekten çıkarma cezaları da kapsam dışı bırakılıyor.

DİSİPLİN KURULUNDA MEMUR DA OLACAK

Memur konfederasyonları, bu yıl ilk kez yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, tüm kamu kurumlarının disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi olması talebinde bulunmuştu.

Danışma Kurulunda da gündeme gelen bu talep doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığınca, hazırladığı bir başka değişiklik maddesiyle özel yasası olan kurumlar dahil bütün kurumların disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi ile sendikanın isteği halinde avukat bulundurulması hükmü getiriliyor. Bu değişiklikle memurun savunma hakkının genişletilmesi amaçlanıyor.

ADAY MEMURUN ATILMASI ZORLAŞIYOR

Bir başka düzenlemeyle de aday memurların, bu süre içinde işten atılması zorlaştırılıyor. Buna göre ‘disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifiyle’ işten atılmaları hükmünün yerini ‘aylıktan kesme cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi’ alıyor.


Böylece amirinin ‘uyarma’ cezasıyla bile memuriyetten atılabilen aday memurların böylesine ağır bir yaptırım yerine; aylıktan kesme cezası alanların memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi yönünde düzenleme öngörülüyor.

ADLİ ÇALIŞANLARINA İYİ HABER

Kamu Personel Danışma Kurulu’ndan (KPDK) milyonlarca kamu çalışanına müjdeli haberler çıktı. İş ve meslek danışmanlarının ek ödenekleri artırılırken, nöbetçi memur uygulaması da kaldırıldı. Başbakanlığa taslak olarak gönderilecek konular arasında yaklaşık 50 bin adliye çalışanına mesai ücreti verilmesi de yer aldı.. Ayrıca adaylık sırasında uyarma ve kınama cezası alanların da memuriyetten çıkarılması engellenecek.

*** 

EN SON 2006 YILINDA ÇIKAN AF KANUNU AŞAĞIDADIR. 

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 
 
 
 Kanun Numarası : 5525 
 Kabul Tarihi : 22/6/2006 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/7/2006 Sayı : 26218 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 
 
 
 Disiplin affının kapsamı 


 MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç  olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 

 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.  Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar,  ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

  Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 


 Disiplin cezalarına karşı açılan davalar 


 MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar 
işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.  
 
 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek 
istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır. 


 Af kapsamı dışında kalan personel 


 MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler.


Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.

 
EK MADDE 1- (Ek: 12/7/2013-6495/43 md.) 


28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 
28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların; 

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, 
b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, 
c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları, 
ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri, 
kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz. 


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 
1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri hâlinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar. 


4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz. 


 Yürürlük 


 MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


 Yürütme 


 MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

 

Dede Ersel AKSU

FACEBOOK: https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1?ref=tn_tnmn

TWITTER : https://twitter.com/DedeErselAksu

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar