Bülent Esinoğlu

Bülent Esinoğlu

LEŞ KARGALARI

 

Avrupa Merkez Bankası, bir trilyon Euro basacak ve batık şirketlerin ve devletlerin borçlarını kapatacak.

Hani piyasa ekonomisinde, batan batar, kalan sağlar bizimdir ilkesi vardı?

Amerikan Merkez Bankası para basmayı durdurdu diye yaslar bağlamışlardı.

Şimdilerde, paradan para kazanan leş kargalarının sevinç çığlıkları Mars’tan duyuluyor.

İş propagandaya gelince, serbest piyasa ekonomisini göklere çıkarmak, halk yararına devlet müdahalesini yermek görevleridir.

İşler zarar yazacağı zaman, bu zararı halkın üstüne yıkarlar.

 İşlerine geldiğinde devleti, yani halkı kullanmak, kar edecekleri zaman piyasa ekonomisi diye bağırmak.

Buna karları özelleştirmek, zararı sosyalize etmek, yani zararı halka bölüştürmek denir.

Dolayısıyla, krizlerin karı leş kargalarına, zararı halkadır.

Leş kargaları Davos’ta oturmuşlar, yarattıkları ekonomik felaketi değerlendirmişler.

Leş Kargaları kendi eserlerine dönüp bir bakmışlar.

Eserleri aşağıdaki gibiymiş!

İşsizlik,

Finansal kriz,

Varlık balonu,

Finansal regülatörlerin yetersizliği,

Enerji şoku,

Deflasyon,

Alt yapı yetersizlikleri,

Yönetilemeyen enflasyon.

Leş kargaları piyasa ekonomisinin asıl yapısal durumunu eleştirmek yerine, sonuçlarıyla ilgileniyorlar.

Aslında anlamaya çalıştıkları şey; sömürüyü daha nereye kadar sürdürüp sürdüremeyecekleridir.

İşsizlik; Sömürü artınca, çalışanların geliri azaldı. Talep daraldı. Üretim de ona bağlı olarak azaldı. Azalan üretim yerlerinden işçi çıkarıldı.

İşsizliğin ikinci nedeni; Biliyorsunuz teknolojiyi patronlar üretmez. Mühendisler, bilim adamları ve çalışanlar üretir. Teknolojinin mülkiyetini leş kargaları gasp eder. Daha az işçi çalıştırır.

Varlık balonu; En güzeli de bu. Leş kargaları ellerinde biriken servetleri yatırıma ve üretimin emrine vermiyorlar. Varlıkların üstünde oturuyorlar. Bu konu aslında büyük sermayenin küçük sermayeye kızgınlığının ifadesidir.

Finansal kriz; paranın çevrim hızı azaldığından, leş kargaları taze para beklentisindedirler.

Deflasyon; Enflasyonun tersidir. Fiyatların düşmesine rağmen ekonomik durgunluk, hatta geri gitmesidir.

Alt yapı yetersizliği; Leş kargaları yeterli vergi vermediklerinden devletler fakir bankalar ve şirketler zengindir.

Davos’un özeti budur.

Liberal yazarlardan okuyacağınız Davos yorumları, palavradan ibarettir. Çünkü içinde halk yoktur.

Zengini daha çok nasıl zengin yaparız cabası vardır.

 [email protected]

Önceki ve Sonraki Yazılar