Dede Ersel Aksu

Dede Ersel Aksu

İNTİBAK DAVASINI KAZANDIK, PEKİ NE FAYDASI VAR?

MÜCADELEYE 2001 DE BAŞLADI!

Emekli Assubay İsmail Turan’ın, 2001 yılında önce idari mercilerde başlattığı, ancak 7 yıl  verdiği mücadele sonrasında sonuç alamayınca, 2008 yılında adli mercilere taşıdığı ve  subay, assubay, uzman j. Çvş., uzm. erbaş, tiyatrocu, emniyet görevlisi, mit mensubu vb.  olmak üzere pek çok devlet memurunu ilgilendiren, Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) konusunda başladığı, hukuki mücadelenin nihayet  tamamlandığını ve  davanın kazanıldığını, 14 Ağustos 2014 tarihinde www.emekliassubaylar.org sitesindeki yazısından öğrendik.  

6-009.jpg

İsmail TURAN
Emekli Asssubay

 

Sn. İsmail TURAN’ın duyurusu;

 14 Ağustos 2014
Değerli Meslektaşlarım;


65 yıldan beri süregelen Assubayların mağduriyetlerinin giderilmesi için 2001 yılında hukuki dayanaklarını da sunarak mücadele başlatılması için, TEMAD Genel Başkanlığına müracaat ettim. Teklifim ciddiye alınmadığı gibi dava açma safhasında da hukukçu olmadığım gerekçesiyle “kırıkçı ve çıkıkçı” ya bile benzetildim.


Başlattığım mücadelemde idari ve siyasi makamlardan sonuç alamayınca 2008 yılında haklarımızın bir kısmını da olsa mahkeme kanalıyla almaya karar verdim.

Dava sürecinde bana büyük destek veren EMEKLİ ASSUBAYLAR ORG sitesi ile emekli ve muvazzaf Assubay kardeşlerime minnettarım. Hepimizin bildiği gibi hak aramada hukuki süreç çok hassas bir konu olup en ufak bir hata hakların kaybedilmesine ve masraflara sebep olur.

İş mahkemesinde açıp kazandığım intibak davasının konusu her emekli ve muvazzaf Assubayın kendi öz geçmişiyle ilgili olduğundan yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için sitede standart bir açıklama yapmadım.

 

intibak-davasini-kazandik.jpg

şimdi bu açıklamayı okuduktan sonra, neyin kazanıldığını yazmaya başlamadan önce, Sn. TURAN’ın  yine www.emekliassubaylar.org sitesinde değişik tarihlerde yaptığı açıklamalara göz atmakta fayda var. 

 Sn. İsmail TURAN'ın 26 Aralık 2013 tarihli açıklamasını okuyalım;

AÇIKLAMA;

Bizler görevde iken 1 yıllık hizmetimize ek olarak 3 ay FİİLİ HİZMET ZAMMI alıyoruz bunun karşılıkları kuruma yatırılıyor; 


Emekli olurken örneğin, 20 yıl hizmetimiz karşılığı aldığımız 5 yıllık fiili hizmet süresine göre maaşımız ve ikramiyemiz 25 yıl üzerinden hesaplanıyor ama 25 yıllık hizmetin karşılığı olan derece ve kademeden değil, 20 yılın karşılığında emekli ediliyoruz.

İşte bu hukuka aykırıdır. Bu nedenle iş mahkemesindeki davamız Yargıtay aşamasındadır İnşallah kazanacağız kazanırsak fiili hizmet süresi kadar kıdem alacağız. Belirtilen dava bununla ilgilidir.


Yine Sn. İsmai TURAN’ın başka bir açıklaması;

DERECE BELİRLEME YETKİSİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)'NUN !


Kamu çalışanlarıyla (memurların) emeklilerinin aylıklarına esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygun olarak belirlenmesinde en yetkili kurum, görev yapılan Bakanlık veya diğer kurumlar değil Sosyal Güvenlik Kurumu'dur.


Biz Assubaylar, terfilerimizde, derece ve kademelerimizin belirlenmesinde tek yetkili kurum olarak görev yaptığımız Kuvvet Komutanlığı sanıyorduk. SGK müfettişleriyle yerinde kontrol ederek ve kendisine gelen kayıtlarla veya kurumların gönderdiği pirimlerden,  çalışanların terfilerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığıyla, aylık derecelerinin yine mevzuata uygun belirlenip pirimlerin doğru olarak gönderilip gönderilmediğini tespit etmeye yetkilidir.


 Assubaylar olarak,  bizim fiili hizmet zamlarımızın, aynı fiili hizmet olarak hesaba katılıp (Değişik: 8/7/1971-1425/4 md.) Fiili hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelelerinde fiili hizmet sayılır. 


Gereğince (293 fiili hizmet + 73 zam = 365 gün) Milli Savunma Bakanlığından ve Kuvvet komutanlıklarından 293 günde bir kademe, 879 günde de bir derece terfiimizin yapılmasını isteyerek daha yüksek pirim "emekli keseneği" alabilirdi.


 Çünkü 5434 sayılı emekli sandığı kanununun Ek-30 ncu maddesi bu yetki ve görevi SGK na vermiştir.Ayrıca Danıştay 11 nci Dairesi 2007/5685 nolu kararıyla derece ve kademelerin mevzuata uygun olarak belirleme yetkisini SGK na ait olduğuna karar vermiştir.


İşte kanun; 5434/ Ek Madde 30 - İştirakçilerin, emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gönderilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir.


 Konuyu görüştüğüm birçok arkadaşım, 926 sayılı kanun gereğince, rütbe terfilerinin 30 Ağustosta yapılması maddesini ileri sürmektedirler. Derece ve kademe terfileri yukarıdaki kanunlar gereğince her 293 günde bir, rütbe terfileri de 926 sayılı kanun gereğince 30 Ağustosta yapılarak hem mağduriyetimiz önlenir,  hem de Sosyal Güvenlik kurumunun pirim gelirleri artarak kanunlar doğru uygulanmış olur. Bu konu yeni bir mağduriyet yaratmayacak şekilde yönetmelikle düzenlenebilir. 


Ayrıca sivil memurların terfileri yılın aynı gününde yapılmıyor. Her memur bir yılını ne zaman dolduruyorsa kademe terfisini o tarihte yapıyor.

600 TL. ARTIŞ GETİRİYOR!

Tüm bu açıklamalardan  sonra, konuyu açacak olursak fiili hizmet zammı (yıpranma) alan personel, emekli ikramiyesi ve maaşı hesaplanırken, fiili hizmet zammı eklenerek hesaplanıyor. Ancak personel emekli olurken, derece ve kademeleri, yıpranma (fiili hizmet zammı) dahil edilmeden,  25 yıla göre değil,  20 yıl üzerinden hesaplanıyor. 

Mesela 20 yıl hizmet yapmış bir assubay, 3. Kademe  3. Derecedeyken,  fiili hizmet zammı (yıpranma) ile beraber 25 yıl üzerinden emekli oluyor.  25 yıl üzerinden emekli maaşı ve ikramiye alıyor.  Ancak emeklilik derece ve kademesine, 5 yıllık yıpranma (fiili hizmet Zammı) dahil edilmiyor.

İşte, bu  5 yıllık fiili hizmet zammı için, yıpranma bedeli alan her devlet memuruna, 1 derece 2 kademe verilmesi gerekirken verilmiyor. 

Dolayısı ile 3. derece 3. Kademeden emekli olan bir  devlet memuruna fiili hizmet zammı  derece ve kademesi yansıtıldığında 1 derece 2. Kademeye düşmesi gerekiyor.

Böyle olunca  3. Dereceden 1.dereceey düşen devlet memurunun ek göstegesi  3600’a yükseliyor ve maaşı yaklaşık olarak 600 TL  artış oluyor.  

YÜKSEKOKUL VE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN EMEKLİLER 1.DERECEYE YÜKSELİR

Yani bu durumda, iki yıllık ön lisans mezunları dahil, yüksek okul ve üniversite mezunları 2. ve 3/2  derecedeki emekli arkadaşlarımızın hepsi, otomatikman 1’nci dereceye yükselecektir. 

İlgili mevzuat gereği, emekli olmuş birinin,  intibak yolu ile 1. dereceye yükselebilmesi için yüksekokul  veya üniversite mezunu olma şartı mevcuttur veya yapılacak yasal düzenleme ile sınıf okulu, lise mezunlarının, yüksekokul mezunu sayılması gerekmektedir.

SINIF OKULU MEZUNU EMEKLİLER NE OLACAK?

İntibaktan sonra, emeklilerden, assubay sınıf okulu mezunu, meslek lisesi mezunu statüsünde olanlardan;

 

4. derecenin, 3. kademesindekiler; 2, derecenin 2. kademesine, 

3. derecenin 3. kademesindekiler, 2 derecenin 5. kademesine, 

 3 derece 2. kademedekiler;  2. derecenin 4. kademesine, 

2. derecedekilerin hepsi 2. derecenin 6. kademesine yükselecektir.

Yani  bu durumda emekli olan personel, kendi emeklilik derecesine bir derece ve 2 kademe ilave edecektir. 

1. DERECEDEKİ EMEKLİLERE GETİRİSİ OLACAK MI?

Ancak  1. Dereceden emekli olanlar için  intibakın çok bir önemi olmadığını, maliye sınıfından bir arkadaşımızın değerlendirmesinden öğrendik.

maliyeci arkadaşımız, 1. Derece 1. Kademeden emekli olan bir arkadaşımızın maaşında brüt 60 TL., nette ise 5 TL. civarında bir artış olacağını belirtti. 


Ayrıca 1. Dereceden emekli olan üniveriste veya yüksekokul mezunu  bir assubayın, mevzuat gereği 1.derece 4. kademeye yükselebilmesi için II. Kad.Kd. Bçvş. Olması gerekmektedir. Yani Kd. Bçvş. veya Kad. Kd.  Bçvş. Rütbesinde   1. Dereceden  emekli olan assubayın 1/4’e yükselmesi mümkün değildir. 


PİRİMLERİ KİM ÖDEYECEK?


Burada sorulması gereken hususu, çalışan personelin fiili hizmet zammı pirimlerini kurumları ödeyebilecektir, ancak emekliler  1. derece  ve 2. kademe artışı getiren bu durumda primleri kendisinin ödemesi gerekebilir. 


Bu konuda binlerce dava ile idare meşgul olacağına, yürütmenin bu konuda  geçiş yasası çıkarması uygun olacaktır. 


Söz  konusu açıklamalara göre,  bu durumdan muvazzaf ve halen çalışan devlet memurları da  söz konusu karardan faydalanacaktır. 

 

MSB ve  GENELKURMAY BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI 2013 YILINDA DUYURMUŞTU 

Hala çalışmalardan sonuç yok!

Genelkurmay Başkanlığı ve MSB'nin konuya ilişkin geçmiş yıllarda yaptıkları açıklamalar;

  2’nci dereceden emekli olmuş assubayların 1’inci dereceye intibak işlemlerinin yapılması yönündeki teklif 28 Mayıs 2012’de MSB’ye gönderilmiştir.

2 ve 3’üncü dereceden emekli olmuş personele ödenen emekli maaşını 1’inci dereceden emekli olmuş personelin maaşına yaklaştıracak şekilde hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 09 Eylül 2011 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

 Subay, assubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri yeniden düzenlenerek, 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanların 8/1'inden, 2 yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların 9/2'sinden, lise ve dengi okul mezunlarının 10/1'inden göreve başlamalarının sağlanması teklifi 23 Ocak 2012 tarihinde MSB'ye gönderilmiştir. 

ASSUBAYLARIN ÖĞRENİM  İNTİBAKLARI YAPILMADI

4752 sayılı Assubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2005 yılından itibaren muvazzaf assubayların eğitim seviyesi, lise seviyesinden iki yıllık yüksek okul seviyesine çıkarılmıştır. Tıpkı lise mezunu subaylarda (albaylarda) yapıldığı gibi 2-3 dereceden emekli olmuş assubayların yüksekokul mezunu gibi intibaklarının yapılması gerekmesine rağmen subaylara yapılan bu intibak bir türlü assubaylara yapılmamaktadır. 

 

 

UYARI: yukarıdaki makale;  Sn. İsmail TURAN’ın açıklamaları esas alınarak  değerlendirme ve derleme olarak yazılmıştır. Şu anda kazanılan dava, sınıf okullarında geçen sürenin kademe ilerlemesine imkan vermesi konusudur. Diğer knudaki dava devam etmektedir.

İlgili mahkemenin kararını görmeden yapılacak her türlü açıklama yanlış değerlendirmeye sebebiyet verebilir.  İlgili mahkeme kararı  elimize geçtiğinde gerekli açıklamayı yine buradan duyuracağız.
 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1
TWİTTER : https://twitter.com/DedeErselAksu

 

Önceki ve Sonraki Yazılar