GALATASARAY Şaşırtmadı : İFLAS ...

Galatasaray 2012-2013 Sezonu Mali tablolarını açıkladı. Şaşırmadık: Mali Tablolar İFLAS diyor...

 
 
Galatasaray Mart 2013 te Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı UEFA Lisans başvurusunda  31.12.2012 rakamlarını vermesi üzerine Spor Kamuoyu, yatırımcılar ve taraftarlar olarak everan etmiş ve GERÇEK MALİ TABLOLARI n esas alınmasını istemiştik.
 
NEDEN diye soranlara geçen cuma günü  açıklanan tablolar GERÇEKLERİ GÖSTERECEK. Yıl sonu bilançolarının mevcut durumu göstermediği, şu anda Kulübün ve Şirketin hali pür melalini açıkça ifade etmediğini, her rakama bakan arkadaşlar tek tek görecek anlayacaklar.
 
Amacım muhasebe - finans eğitimi almamış arkadaşların tabloları doğru anlamaları ve Galatasaray'ın gerçekten içinde olduğu mali durumu basit dilde ve anlaşılacak örneklerle anlatmak. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlardan ricam TARAFTAR gözlüğünü çıkarmaları ve rakamları öyle incelemeleri. Çünkü burada amaç Galatasaray ile savaşmak ve onu bitirmek değil, Kulübün ve Şirketin içinde olduğu durumu anlatmak. Gerisine Kulüp Üyeleri, taraftar ve yatırımcılar karar verecek.
 
Bilanço - Gelir - Nakit Akış - Öz sermaye Değişim gibi Mali tablolar Analizini bir kac parcada yapmıştım. Derli toplu olarak asagıdaki linklerde

BORCLAR http://haberartiturk.com/Haber/galatasaray-borca-batti---.html

ZARAR  http://haberartiturk.com/Haber/galatasaray-rekor-kirdi---.html

HISSELER NEREDE http://haberartiturk.com/Haber/galatasaray-hisseleri-kimin-elinde-.html

SERMAYE ARTIRIM KARARI 
http://haberartiturk.com/Makale/galatasaray-yine-sermaye-artiracakmis---.html


Ama artık beklenen ALTIN GOL zamanı geldi:  GS hic onemsiz gibi sessiz sedasız bir acıklama yaptı KAP'ta: TTK 376 ncı Madde Kapsamındaki açıklama..

 
Once soyleyelim Bu madde TEKNİK İFLAS ı düzenler. Peki nedir bu dillere pelesenk olmuş TEKNİK İFLAS bakalım:

 
Ne diyor Kanun ? Son yil bilançosunu alacaksınız. Bakacaksınız. Sermaye ile yedek akçeler toplamı ile karşılaştıracaksınız.
 
Eğer bu toplam rakamın YARISI zarar nedeniyle karşılıksız kalmışsa Genel Kurul Toplanıp İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER ALINACAK.
 
Eğer bu toplam rakamın ÜÇTE İKİSİ zarar sebebiyle karşılıksız kalmışsa Genel Kurul Toplantıya Çağrılacak ÜÇTE BİR sermaye yetecek mi yoksa SERMAYE TAMAMLANACAK mı karar verilecek, karar verilmezse  ŞİRKET KENDİLİĞİNDEN SONA ERECEK
 
Eğer ŞİRKET BORCA BATIK durumdaysa Yönetim Kurulu bir Ara Bilanço çıkaracak, şirket kaynaklarının bugünkü piyasa satış fiyatı üzerinden değeri bulunacak, bunlar borçları karşılamaya yetmiyorsa MAHKEMEYE BİLDİRİLECEK ve ŞİRKETİN İFLASI ISTENECEK..  
 
Peki Galatasaray Ne durumda? 6 Eylül 2013 gecesi Galatasaray tarafından KAP 'a bildirilen TEKNİK İFLAS tespit raporuna bakalım
 
 
 
İsterseniz yazıya biraz daha yaklaşalım ve tekrarlayalım :
 
Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi karşısında Teknik İflas durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği yasal bilanço hazırlamıştır. Şirket maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans bedellerinin tespiti için içsel bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kapsamında:
 
-Yeni sezonda veya son zamanlarda bedelli olarak alınan profesyonel futbolcular için ödenen bonservis bedelleri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiştir. 
 
-31 Mayıs 2013 tarihinden sonra satılan profesyonel futbolcuların satışından elde edilen bonservis bedelleri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiştir.
 
-Diğer profesyonel futbolcular için ise futbolcu değerleri üzerinde çalışma yapan ve sektörde genel kabul görmüş internet portallarında yer alan değerler baz alınarak çalışma yapılmıştır.
 
Bu çalışma sonucunda 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla değer tespitine tabi tutulan maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans sözleşmelerinin değeri 114.800.000 Avro (277.907.840 TL) olarak belirlenmiştir.
 
Ayrıca, Şirket, 17 Mayıs 2010 tarihinde değerleme yapan bağımsız bir yabancı kuruluşa futbol takımı birimi için değerleme çalışması yaptırmıştır. Yapılan değerleme çalışmasında 63.650.000 TL olarak tespit edilen alt yapı birimi değerinin kalan lisans süresi üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanan net bugünkü değeri 54.102.500 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen futbol takımı toplam değeri 332.010.340 TL olarak belirlenmiştir.
 
Ek olarak Şirket, lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının değerinin tespiti için içsel bir çalışma yapmıştır. Bu kapsamda 11 Haziran 2012 tarihinde bağımsız bir şirket tarafından hazırlanan değerleme raporunda kullanılan geleceğe dönük nakit akışları baz alınarak 31 Mayıs 2013 tarihi itibari ile değer tespiti güncellenmiştir.
 
-Lisans Sözleşmesi çerçevesinde 2029-2030 dönemi sonuna kadar tahmin edilen ve sözleşme kapsamındaki sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışları kullanılmıştır.
 
-İndirgeme oranı olarak Şirket, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayıp %10,51 oranını olarak kullanmıştır. Oran hesaplamasında risksiz faiz oranı olarak 2030 vadeli eurobond faiz oranı kullanılmıştır.
 
Çalışmaya konu edilen ve lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının %10,51 indirgeme oranı ile net bugünkü değeri 348.580.219 ABD Doları (650.485.547 TL) olarak tespit edilmiş ve yukarıda bahsedilen yasal bilanço hazırlanmasında dikkate alınmıştır. 
 
Buna göre maddi olmayan duran varlıklar üzerinden hesaplanan 31 Mayıs 2013 tarihindeki 332.010.340 TL tutarındaki değer ile 31 Mayıs 2013 tarihindeki 95.070.603 TL tutarındaki kayıtlı değer arasındaki 236.939.737 TL tutarındaki değer artışı ve 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla belirlenen lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden kaynaklanan 650.485.547 TL tutarındaki değer artışı özkaynaklar üzerinde yansıtılınca özkaynakların değeri pozitif 820.664.300 TL çıkmaktadır.
 
Şirket varlıkları yeniden değerleme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. 
 
31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla Şirket'in özkaynağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 376. maddesi kapsamında aşağıdaki gibidir:
 
Değerleme çalışmaları sonucuna göre oluşan fon
Lisans sözleşmeleri      650.485.547
Maddi olmayan duran varlıklar değerleme farkları   236.939.737
31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar    (66.760.984)     NEGATİF
Değerleme çalışmaları sonucuna göre ulaşılan yasal özkaynaklar (pozitif)  820.664.300            POZİTİF
 
Sondan başa dönelim. Teker teker değerlendirelim.
 
Kanunun tarif ettiği hesaplamalar yapıldığında, Galatasaray'ın ÖZVARLIKLARI negatif 66.760.984 TL (Yaklaşık 67 Milyon Lira )
 
Peki sermayesi ne? 13.940.000 TL (Yaklaşık 14 Milyon Lira)
 
Ne diyordu Kanun, Sermayesinin yarısı kadarsa özvarlıklar (Yani yaklaşık 7 Milyon TL ise) Genel Kurul Toplanacak İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEM ALACAK. (Bunu geçtik çünkü Özvarlık bitmiş sermayenin 5 katı kadar bir rakam özvarlıklar )
 
Kanun devam ediyordu Sermayesinin ÜÇTE BİRİ kadar kalmışsa özvarlıklar (Yani yaklaşık 4,5 Milyon TL ise) Genel Kurul Toplanacak değerlendirecek Sermayeyi tamamlama veya yetinme kararı alınacak . Karar alınamazsa Şirket otomatikman sona erecek (Bunu da geçtik çünkü Özvarlık bitmiş sermayenin 5 katı kadar bir rakam özvarlıklar)
 
Bir de Kanunun tarif ettiği BORCA BATIK olmak var. Ne demek Sermaye kalmamış, ayrıca bir de borca BATMIŞ olmak yani.. Bakalım :
 
Sermaye 13.940.000 TL
 
Özvarlık :66.760.984 TL (Negatif) Yani Özvarlık Kalmamış   BORÇLA yürüyor GALATASARAY
 
Kanun bu durumda GALATASARAY BORCA BATIK ŞİRKET diyor. 
 
Ne yapılacak bu durumda : ARA BİLANÇO ÇIKARILACAK, Borçlar - Alacaklar belirlenecek, Mahkemeye başvurulacak, ŞİRKETİN İFLASI İSTENECEK...
 
Başka söze gerek var mı ? TABİİ Kİ YOK..
 
Ama Galatasaray'ın FİNANS DEHASI UZMANLARI - bizim aramızdaki ünvanlarıyla OCEANS ELEVEN : ) bir çözüm bulmuş ki EVLERE ŞENLİK .. 
 
Ve bu çözümle TFF den Süper Lig Lisansı ve Avrupada mücadele etmek için UEFA lisansı almışlar...
 
Ne yapmış peki bu DEHA lar ? OKUYALIM EĞLENELİM...
 
Önce Galatasarayın 2030 yılına kadar elde edeceği tahmin edilen yayın hakkı gelirleri, UEFA performans gelirleri, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerini hesaplamışlar. Bu rakamı da bugune kadar iskonto ederek getirmişler ( yaklaşık 348,5 Milyon USD USD ) YANLIŞ DUYMADINIZ 2030 yılına kadarki  gelirler.
 
İskonto etmek ne demek O yıllardaki o hayali gelirlerin bugünkü gerçek değerini bulmak demek. Yıllık bir faiz oranı gibi oran bulunur, O rakamlarla indirgenerek bugünkü gerçek değer hesaplanır (Uzmanlar için NPV - Net Bugünkü Değer hesabı diyelim)
 
Basitleştirelim, Bir adamın size 3 yıl sonra vereceği bir para var. O para 100.000 TL olsun. Bugün de o paranın değeri 100.000 TL midir? HAYIR. GS nin uyguladığı iskonto-faiz oranı ile o paranın bugünkü değeri 68-69.000 TL arasında çıkar. İndirgeme oranı bunu ifade eder.
 
ANCAK, bu indirgeme muhasebede ve tüm ticari hesaplamalarda, TAHMİNİ GELİRLER üzerinden değil, Sözleşmeye bağlanmış KİRA GELİRİ - Borç Senedi gibi kesin gelirlere uygulanır
 
SORALIM?
 
Nereden biliyorsunuz GALATASARAY'ın 2030 yılına kadar Sampiyon olacağını Kupa alacağını ya da UEFA'ya CL ye katılacağını? 2011 de katılabildi mi?
 
Nereden biliyorsunuz katılacağı turnuvalarda elemelerde - gruplarda başarılı olacağını? Üst turlara çıkacağını?
 
Nereden biliyorsunuz YAYIN HAKKI gelirlerinin ne kadar olacağını?
 
Nereden biliyorsunuz UEFA Performans gelirlerinin ne kadar olacağını?
 
Nereden biliyorsunuz kimlerin kaç para ödeyerek SPONSOR olacağını?
 
Nereden biliyorsunuz REKLAM GELİRİ olarak ne elde edeceğini?
 
Nereden biliyorsunuz İSİM HAKKI nın ne kadar olacağını?
 
Bu soruları artırmak kolay.. Ama DEVLET 'in, yani SPK nın, IMKB nin, Ticaret Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın, Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın bu hayali gelirleri KABUL ETMESİ MÜMKÜN MÜ ?
 
Komik misiniz?
 
Son bir paragraf da artık hepimizin bildiği, emin olduğu, şaşırmadığı bir konuyla ilgili..
Biliyorsunuz bu bahsedilen gelirleri Kulüp kendisi yapsa da Bağımsız ( ! ) bazı uzman ( ! ) kuruluşların hesap etmesi ve TEYİD vermesi gerekir.
 
Peki GALATASARAY'ın bu hayali gelirlerini hesaplayan indirgeyen kuruluş kim ?
DENİZ YATIRIM...
 
DENİZ YATIRIM hangi gruba dahil ? Önce Belçikalı DEXIA BANK'a sonra Rus SBERBANK'a satılan DENİZBANK a ait.

DENİZBANK kim ? Şu anda Galatasaray'ın TEK borç alabildiği kurum. 100 Milyon USD dan daha fazla borcu var GALATASARAY'ın sadece bu bankaya. O banka ve ilgili kuruluş, izin verir mi İFLAS'a ? 

Buyrun o muazzam BORCLAR   TIKLAYINIZ
 
( DENİZBANK ve RUSLAR ile Galatasaray ın çok özel ilişkisini daha önce  yazdığım makalede çok ayrıntılı olarak irdelemiştim . İlgilenenler için : TIKLAYINIZ
 
Peki SBERBANK 'ın DENIZBANK'ın başına atadığı Yönetim Kurulu Üyesi kim? Araştırın bulacaksınız... 
 
BAŞKA SORUM YOK...
 

Önceki ve Sonraki Yazılar