BORSA'dan Galatasaray'a IHTAR..!

BORSA İstanbul, başta GALATASARAY olmak üzere büyük Kulüplere çeşitli İHTAR lar verdi. FENERBAHÇE dışındaki Kuluplere BORSA'dan çıkarma cezası yolda..

 
 
BORSA Yönetim Kurulu,  26/09/2013 tarihli toplantısında Galatasaray 'a önemli bir IHTAR verdi
 
 
GALATASARAY ' ın: 
 
* Net işletme sermayesinin 288 milyon TL NEGATİF olduğu, 
 
* Kısa vadeli yükümlülüklerinin ( BORÇLARININ ) hasılatından fazla olduğu,
 
* Önemli ölçüde yabancı para açık pozisyonu ( DÖVİZ KREDİLERİ ) bulunduğu,
 
* Negatif özsermayesi bulunması ( TEKNIK IFLAS ) ve değerleme sonucu özsermayesindeki artışların tamamının futbolcularla yapılan sözleşmelerin rayiç bedellerinin ve lisans ile ilgili gelecekte elde edilecek hakların ( GELECEGE YONELIK TAHMINI GELIRLERLE IFLASTAN KURTULMAK) değerlemesinden kaynaklandığı anlaşılmakla birlikte Şirketin,
 
* Söz konusu  değerleme ile özsermayesinin pozitife döndüğü,( GELECEGE YONELIK TAHMINI GELIRLERLE )
 
* Şirkete kaynak sağlamayı amaçlayan sermaye artışı sürecinin devam ettiği ( SERMAYE PIYASASI KURULUNDA BEKLEYEN SERMAYE ARTIRIM BASVURUSU )
 
hususları dikkate alınarak, Borsa Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin "Ortaklığın finansman sıkıntısına düşmüş olması" şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında; Şirketin FİNANSAL YAPISINI DÜZELTMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASI HUSUSUNDA UYARILMASI na karar verilmiştir.
 
Bu 24.ncü Madde  Borsa Kotundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar ı düzenler ve belirtilen durumlarda hisse senetlerinin sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarılması  nı düzenler.
 
Yani belirtilen konuda br gelişme gıstermezlerse, hisseler artık Borsada işlem görmeyecek ya da gözaltı pazarında faaliyet gösterecek durum düzelinceye kadar..
 
Ne diyor o belirttikleri g) bendi peki ? Bakalım:
 
g) Ortaklığın, borçlarını ödemekte güçlük içerisine girmiş veya finansman sıkıntısına düşmüş ya da konkordato mühleti talep etmiş olması,
 
Bu, açıkça bizim yıllardır yazdığımız GALATASARAYın FİNANSMAN SIKINTISI nın BORSA tarafından görülmesi demektir. Artık Kaf dagındaki SAĞIR SULTAN bile duymuşsa kör ve sağır olmadıklarını özellikle geçen gün FANATİK te - dün ULUSAL TV de dile getirdiğimiz GERÇEKLER i onlar da bildiklerini söylemeleri anlamına gelir.
 
BORSA nın bu kararında SPK ya ufaktan ufaktan ADAMLAR BATIYOR yardım et mesajı vermek amacı oldugu düşünülse de;
 
Ben, SPK nın, bu sermaye artırımını, basvuruldugu sekilde kabul etmeyecegini, mutlaka düzeltme talep edecegini, bu düzeltmede, ayrılmak isteyen ortaga ayrılma hakkı verilecegi, bunun fiyatında belki bir iltimas yapılabilecegi, ayrıca göstermelik de olsa bir Genel Kurul yaptırabilecegini düşünüyorum. Bu durumda direkt RED çıkmayacak ama GS Şirketinin lehine - borçlarını ödeyebileceği bir finansal durum yaratılabilecektir. Bu, gelecek parayı Kulübün CUKKA lamaması aksine onun da NAKİT katkı yapması sağlanırsa buna karşı çıkmamız mümkün değildir. 
 
 
Gelelim BESIKTAS a verilen İHTAR a
 
 
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
 
* Net işletme sermayesinin 179,8 milyon TL negatif olduğu, 
 
* Kısa vadeli yükümlülüklerinin hasılatından fazla olduğu, 
 
* Bağımsız denetçinin görüşünün şartlı olduğu, ( Bu, GALATASARAY'da olmayan bir madde - DEMIROREN 'in İbra edilmemesi ve İCRA TAKIPLERI dısında ve 5 ayrı konuda muhasebe teknikleri acısından SARTLI Denetim gorusu var )
 
* Önemli ölçüde yabancı para açık pozisyonu bulunduğu, 
 
* Negatif özsermayesi bulunması ve değerleme sonucu özsermayedeki artışların tamamının futbolcularla yapılan sözleşmelerin rayiç bedellerinin ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile yapılmış olan sözleşmeden gelen hakların değerlemesinden kaynaklandığı 
 
anlaşılmakla birlikte,
 
* Söz konusu  değerleme ile özsermayesinin pozitife döndüğü, 
 
* Maliyetleri azaltıcı ve gelirleri artırıcı tedbirler alıp uygulamaya başladığı
 
hususları dikkate alınarak, Borsamız Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin "Ortaklığın, ... finansman sıkıntısına düşmüş ... olması" şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında finansal yapısını düzeltmesi için gerekli tedbirleri alması, ayrıca aynı maddenin (c) bendi kapsamında kamunun aydınlatılması düzenlemelerine uyum konusunda gerekli özeni göstermesi hususlarında uyarılmasına karar verilmiştir.
 
Burada Galatasaray'dan farklı olarak  aynı maddenin c) bendinden bahsediliyor. Yani :
 
 
 c) Kamunun aydınlatılması düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bilgi, belge ve açıklama gönderilmesine ilişkin usul ve esaslara uyulmaması, özel durum açıklaması yapılmasının gerekli olduğu durumlarda kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine aykırı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bilgi, belge ve açıklama gönderilmemesi
 
Kısaca, Kamuoyuna yeteri kadar bilgi verilmemesi konusunda da İHTAR veriliyor 
 
 
Gelelim TRABZONSPOR'a 
 
* Net işletme sermayesinin 173,4 milyon TL negatif olduğu,
 
* Kısa vadeli finansal borçlarının hasılatından fazla olduğu,
 
* Bağımsız denetçinin görüşünün şartlı olduğu ve işletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler bulunduğuna dikkat çektiği  ( BİZİM YAZDIĞIMIZ TTK 376 KAPSAMINDA IFLAS KONUSU )
 
* Negatif özsermayesi bulunması ve değerleme sonucu özsermayedeki artışların tamamının futbolcularla yapılan sözleşmelerden, futbol alt yapıdan ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile yapılan sözleşmeden gelen hakların değerlemesinden kaynaklandığı 
 
anlaşılmakla birlikte Şirketin,
 
* Söz konusu değerleme ile özsermayesinin pozitife döndüğü,
 
* İlişkili taraflardan alacaklarının tahsil edilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiği,
 
* 2013-2014 sezonunda mali disiplin ve tasarruf tedbirlerine gittiği
 
hususları dikkate alınarak, Borsamız Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin "Ortaklığın finansman sıkıntısına düşmüş olması" şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında; Şirketin finansal yapısını düzeltmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.
 
TRABZONSPOR'un Beşiktaş ve Galatasaray'dan farklı maddesi ise Şirketin Kulüptem alacaklarını tahsil sorunundan bahsedilmesi ve bunun İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEM olarak kabul edildigi belirtiliyor.
 
 
Peki FENERBAHÇE 'nin neyi EKSİK ?  
 
 
Fenerbahçe Futbol A.Ş. nin, ilişkili taraflardan olan alacaklarının ( ŞİRKETİN KULÜPTEN OLAN ALACAĞI ) Kurul ilke kararına aykırılık taşıdığı ve belirlenen sürede tasfiye edilemediği, 
 
ancak Kulüpten olan alacağın tasfiyesi için Kurula sunmuş olduğu bir planın bulunduğu dikkate alınarak, ( bu planı biliyoruz FAKAT KAMUOYUNA ACIKLANMADIGINDAN KABUL EDILINCEYE KADAR SADECE "RAHAT OLUN" DIYORUZ ) 
 
söz konusu alacakların 30/11/2013 tarihli finansal tablolara yansıyacak şekilde tahsil edilip edilmediğinin takip edilmesine ve konunun KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir.
 
Sözün Özü, FENERBAHÇE nin yukarıdaki 3 şirketten tümüyle farklı olduğu, Finansal sorununun olmadığı, borç, zarar, özvarlık, iflas la alakası olmadığı, hatta BORSA notasından çıkarılmasıyla bir ilgisi bulunmadığı NET ve AÇIK olarak açıklanıyor
 
 

Önceki ve Sonraki Yazılar