Atatürk Ölümsüzdür

Biri var milletin meclisinde; Hem de meclis başkanı sıfatında.
Ama sadece sıfatındaki mimikler değil, dilinden dökülen sözler bile millete, milletin meclisine de zehir kusuyor.
Her meclis toplantısında, Cumhuriyetin o büyük kurucusu Atatürk ve İnkılaplarına dil uzatmayı adeta görev edinmiş.
Mesela; “Atatürk öldü. Dünyanın hiçbir yerinde, bir büyük adam öldü diye ağlanmaz. Bizim gibi gerici bir başka devlet yok. Her canlı ölümü tadacak. Yetmiş altı yıldır, ölmüş adamı bırakmıyorlar,” diyor.
Yetinmiyor, “Atatürk dinsizdi. Laikliği savunanlar, hemen bu ülkeyi terk etsin”, küstahlığı yapmakta da sakınca görmüyor.

Kim ki bu?
Kimin stepnesi?
Kimden cesaret alıyor, kimden, kimlerden ha?
Atatürk dinsizdi veya dinliydi, ona ne ha, ona ne!
Sanki hiç duymadı mı; Atatürk demek, kişisel çıkar karşılığı küresel sermayeye kulluk edenlerin zavallığını bitirmek, satılmışların politik oyunlarını bozmak demek!
İhanetleri sıfatından dökülen o din tüccarlarının kökünü kurutmak demek, Atatürkçülük!
Ensar ve benzeri dinsel kuruluşlarda tecavüz edilen tek bir çocuğun dahi insanlık dışı hesabının sorulması demek!..
Atatürk uygarlık….
Yeniçağa uyum….

Atatürkçülük! 
Ata demek, ne demek, hiç mi duymamış?

Akla ve bilime dayanan, yarınlar; Yarınlardan ödün vermeyen, temel hak ve özgürlüğün egemenliği…
Atatürk demek, kadının, çocuğun, hayvanın, yani doğaya ait olan her bir canlının öz be öz yaşam hakkı demek!
Doğanın doğal dokusunu bozmadan, evreni yaşatmak demek Atatürkçülük!
Atatürk ilkelerini hiç mi okumamış bu sıfatsız?
Atatürkçülük demek, din tüccarlığıyla palazlanan hırsız iktidarların tarumar edildiği gerçeği demek!
İşte, insanlığa yakışır insanca yaşamak demek Atatürkçülük!
Hem hırsız, hem laik olunmaz demek..
Daha fazla onursuzlaşma sıfatsız. Dünya döndükçe siz ölürsünüz, biz ölürüz, Atatürkçülük yaşar sadece, sonsuz evrende!
Nalan Türkeli

Önceki ve Sonraki Yazılar