30 Mart Kimleri Seçiyoruz


30 MART, KİMLERİ SEÇİYORUZ?!
Türkiye, 30 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Henüz YSK belirlemedi ama şunları seçmek üzere oy kullanacağız:
Büyükşehir Belediyesi Olan 30 İlde
* İl sınırları içindeki her yer ve herkes için bir büyükşehir belediye başkanı seçilecek. İldeki bütün seçmenler büyük başkanı seçmek için oy kullanacak. 
* İl sınırları içindeki ilçeler Büyükşehir İlçe Belediye başkanını seçecek. İlçedeki seçmenler o ilçe belediye başkanı için oy kullanacak.
* İl sınırları içindeki ilçeler Büyükşehir İlçe Belediye Meclis Üyelerini seçecek. İlçedeki seçmenler oy kullanacak.
* İl sınırları içindeki mahalleler, mahalle muhtarını seçecek. Mahalledeki seçmenler oy kullanacak.
* İl sınırları içindeki mahalleler, mahalle ihtiyar heyetini seçecek. Mahalledeki seçmenler oy kullanacak.
Örnek İl: Şanlıurfa
-İl sınırları içindeki bütün seçmenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek
-İl sınırları içindeki 12 ilçede her ilçenin kendi seçmeni belediye başkanı ve meclis üyelerini seçecek. (12 adet Şanlıurfa Büyükşehir ilçe belediyesi)
-İl sınırları içindeki tüm mahallelerde, her mahallenin kendi seçmeni tarafından mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti seçilecek
(Şanlıurfa’da 15 beldede belediye seçimi, 1165 köyde köy muhtarı ile köy ihtiyar meclisi seçimi yapılmayacak.  Buralarda mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti seçilecek)
Normal 51 İlde
* (İl) Belediye Başkanı seçilecek. Belediyenin bulunduğu beldedeki (Merkez ilçe) seçmenler belediye başkanını seçmek için oy kullanacak. 
*  (İl) Belediye Meclis Üyeleri seçilecek. Belediyenin bulunduğu beldedeki (Merkez ilçe) seçmenler oy kullanacak.
* Merkez ilçe dışında kalan, belediyesi olan ilçe ve beldeler kendi belediyelerinin belediye başkanını seçecek. Belediyenin bulunduğu beldedeki seçmenler belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.
* Merkez ilçe dışında kalan, belediyesi olan ilçe ve beldeler kendi belediyelerinin meclis üyelerini seçecek. Belediyenin bulunduğu beldedeki seçmenler oy kullanacak. İl sınırları içindeki ilçeler kendi İl Genel Meclisi üyelerini seçecek. İlçe seçmeni oy kullanacak. İl sınırları içindeki köyler köy muhtarını seçecek. Köydeki seçmenler muhtarı seçmek için oy kullanacak. İl sınırları içindeki köyler köy ihtiyar meclisini seçecek. Köydeki seçmenler oy kullanacak.
* İl sınırları içindeki mahalleler mahalle muhtarını seçecek. Mahalledeki seçmenler oy kullanacak.
* İl sınırları içindeki mahalleler mahalle ihtiyar heyetini seçecek. Mahalledeki seçmenler oy kullanacak.
Örnek İl: Sivas
- Merkez ilçe seçmeni, Sivas Belediye Başkanı ile belediye meclis üyelerini seçecek
- Diğer 45 beldenin seçmeni, (ilçe ve belde) belediye başkanı ile belediye meclis üyelerini seçecek
- 16 ilçenin seçmeni il genel meclisini seçecek.
- 1217 köyün seçmeni, muhtar ve ihtiyar meclisini seçecek. 
- 297 mahallenin seçmeni, mahalle muhtarı ile ihtiyar heyetini seçecek.
31 MART, KİMLER YÖNETECEK?!
Büyükşehir Belediyesi Olan 30 İlde
* Bütün ili Büyükşehir Belediye Başkanı yönetecek. 
* Bütün ili her ilçenin meclis üye sayısının 1/5 inden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi yönetecek. 
* İl sınırları içindeki ilçeler, Büyükşehir İlçe Belediye başkanı ile Belediye Meclis üyeleri tarafından yönetilecek. 
* İl sınırları içindeki mahalleler, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilecek. 
Örnek il: Şanlıurfa (2012 nüfusu-1.762,075)
(Tüzel kişiliği bulunan yerel birim sayısı 1192 iken 13’e düşecek. ) 
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Şanlıurfa İlinin belediye başkanı olacak. 
- Başkan ve Büyükşehir Belediye Meclisi, Şanlıurfa il sınırları içinde 5216 sayılı kanun uyarınca yetki ve görevlerini kullanacak. Ulaşım ve Altyapı Koordinasyon Merkezleri kurulacak. 
- 12 adet Şanlıurfa Büyükşehir İlçe Belediyesi 5216 sayılı Kanun uyarınca ilçe belediye sınırları içinde yetki ve görevlerini kullanacak. 
Normal 51 İlde
* (İl) Belediyesinin bulunduğu belde dahil tüm beldeler kendi seçtiği belediye başkanı tarafından yönetilecek.  
* (İl) Belediyesinin bulunduğu belde dahil tüm beldeler kendi seçtiği Belediye Meclis Üyeleri tarafından yönetilecek.  
* İl Genel Meclisi (kendi yetki ve görevleri çerçevesinde) tüm ili yönetecek.
* İl sınırları içindeki köyler, köy muhtarı ve köy ihtiyar meclisi tarafından yönetilecek. 
* İl sınırları içindeki mahalleler kendi mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilecek. 
Örnek İl: Sivas (2012 nüfusu-623.535)
(Tüzel kişiliği bulunan yerel birim sayısı 1264)
- İl merkezinde Sivas Belediye Başkanı ile belediye meclisi,
- İl sınırlarında (kendi yetki ve görevleri çerçevesinde) il genel meclisi,
- İl merkezi dışındaki 45 beldenin (ilçe ve belde) belediye başkanı ile belediye meclisi,
- 1217 köy muhtarı ile ihtiyar meclisi, 
Yönetecek. 

30 İLDE KAPANAN BELDE VE KÖYLER  
İlBelde SayısıKöy Sayısı
1Adana21468
2Ankara20672
3Antalya74540
4Aydın36491
5Balıkesir34891
6Bursa21661
7Denizli68360
8Diyarbakır12801
9Eskişehir14371
10Erzurum14965
11Gaziantep13439
12Hatay64362
13İstanbul-152
14İzmir23595
15Kahramanmaraş52474
16Kayseri32392
17Kocaeli-244
18Konya168584
19Malatya39494
20Manisa68781
21Mardin21589
22Mersin41508
23Muğla49396
24Ordu53480
25Sakarya12424
26Samsun23938
27Tekirdağ24257
28Trabzon57478
29Şanlıurfa151165
30Van8580
Toplam107616552
Türkiye Toplamı191534378
Kalan87917826
KAYNAK https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx

Önceki ve Sonraki Yazılar