Yüzbinlerce apartmana 57 bin liralık şok ceza

Yüzbinlerce apartmana 57 bin liralık şok ceza

A+A-

Apartmana 56.595 liralık ceza gelebilir 

KAPICI, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013’ten itibaren ‘risk değerlendirmesi’ yaptıracak. Yaptırmayan ceza ödeyecek. 
YÜZBİNLERCE apartman, her ay ciddi bir ceza ödeme tehlikesi ile karşı karşıya..
Bu ceza, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılması gereken “risk değerlendirmesini” yaptırmayan apartmanlarla ilgili.
2013 yılı sonuna kadar risk değerlendirmesi yaptırmayan apartmana, Ocak 2013 ayı için 3.234 lira, izleyen her ay için 4.851 lira olmak üzere, yıllık 56.595 lira ceza uygulanacak.

OLAY NE?
Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, risk değerlendirmesi yapacaklar. Apartmanların “risk değerlendirmesi” kapsamına girebilmesi için bir çalışanının bulunması dahi yeterli olacak.
Hemen belirtelim işçi yani kapıcı, bahçıvan, güvenlik görevlisi vb. çalıştırmayan apartmanlar, risk değerlemesi yapmak zorunda değiller.
Merak edenler için açıklayalım. Risk değerlemesi; işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalar oluyor.

İŞYERLERİNE DE CEZA GELEBİLİR
Risk değerlendirmesi, istisna kapsamındaki bazı işyerleri hariç, “tüm işyerleri” için gerekiyor.
Örneğin, bir kapıcı çalıştıran apartman da 1.000 işçi çalıştıran işyeri de risk değerlendirmesi yaptırmak zorunda. İşyerinde bir çırak çalıştıran berberin, bakkalın veya tamircinin dahi risk değerlendirmesi yaptırması gerekiyor.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, risk değerlendirmesi yaptırmayan işyerlerine, “Ocak ayı için 3.234 TL”, Şubat ayı ve devamında, “her ay için 4.851 TL” ceza kesilecek. 
Buna göre, 2013 yılı sonuna kadar risk değerlendirmesi yaptırmayan işyerine, 56.595 lira ceza kesilecek.

CEZAYI KİM UYGULAYACAK
Risk değerlendirmesi yaptırmayan işverenlere, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü ceza uygulayacak.
Ceza, iş müfettişlerince veya yetkilendirilen kişilerce yapılacak durum tespitlere göre kesilecek. Ceza uygulamasıyla ilgili usul ve esaslar, Kabahatler Kanunu’na göre belirlenecek.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, risk değerlendirmesi; işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilecek (Bkz. 29.12.2012 Tarihli R.Gazete).
Ekip, aşağıdaki kişilerden oluşacak.
· İşveren veya vekili,
· İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
· İşyerinde çalışan temsilcileri,
· İşyerindeki destek elemanları,
· İşyerindeki tüm birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya olası tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
İşverenler, ihtiyaç duyduklarında bu ekibe destek olmak üzere, işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alabilecekler.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAYACAK İŞYERLERİ
Risk değerlendirmesi;
· Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
· Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
· Ev hizmetleri,
· Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,
· Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri,
kapsamında olan işyerlerinde yapılmayacak.

BİR KOLAYLIK
Hürriyet’te daha önce yazdığımız gibi, işyerlerinin; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü, işyerlerinde belli tarihler itibariyle başlayacak.
Buna göre;
· 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 30 Haziran 2013,
· Az tehlikeli olan işyerlerinde 30 Haziran 2014,
tarihinden itibaren başlayacağı için bu tarihe kadar yapılacak risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili ekipte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunması gerekmiyor.

RİSKLERİN ANALİZİ VE KONTROLÜ
İş Başmüfettişi Arif Temir’in, Yaklaşım Dergisi’nin Şubat 2013 sayısında, ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, risk değerlendirmesi sonucu tespit edilen tehlikelerin her biri ayrı ayrı göz önüne alınmak suretiyle, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta olabileceği ve bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenecek.
Hemen ardından da “risk kontrol adımları” atılacak.

HABERE YORUM KAT