TÜRKİYE'NİN DEV KURULUŞLARINA KHK DEPREMİ

TÜRKİYE'NİN DEV KURULUŞLARINA KHK DEPREMİ

Darbe sonrası terör ile mücade ihtiyacı için ilan edilen OHAL kapsamında TBMM'de tek bir satır bile tartışılmadan yapılan devir işleminin ayrıntıları şöyle.

A+A-

Dev kamu kuruluşlarının özet açıklama ile, vergiden, denetimden muaf ama binlerce çalışanı olacak ve direk siyasi iktidara bağlı ve atanmış yöneticilerin işletme amacı ile kurulmuş "varlık fonuna" pazar günü kararnamesi ile Türkiye'nin dev kuruluşları bir imza ile devredildi. Darbe sonrası terör ile mücade ihtiyacı için ilan edilen OHAL kapsamında TBMM'de tek bir satır bile tartışılmadan yapılan devir işleminin ayrıntıları şöyle.

Bakanlar Kurulu kararıyla Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, ETİ Maden, Çaykur, BİST Varlık Fonu'na devredildi.Antalya, Aydın, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Muğla'daki mülkiyeti Hazine'ye ait 46 taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

2016'DA YAPILAN YASA İLE ŞİRKET KURULDU

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştu.

KISA BİR AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlar Kurulu Kararıyla Hazinenin uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir.

Söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecektir. Uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecektir. Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜRKİYE VARLIK FONU NEDİR?

50 milyon lira olan kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanan Türkiye Varlık Fonu’nu temsil eden paylar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait ve şirketin hisse senetleri nama yazılı olacak.

YÖNETİMİ NASIL OLUŞACAK

En az 5 kişiden oluşan Türkiye Varlık Fonu, yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel müdürü Başbakan tarafından atanıyor ve atanacak yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde, 5 yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olması şartı aranıyor.

SADECE BİR SAYFA KARAR İLE

basliksiz-3-4.jpg

2016 DA ÇİĞDEM TOKER BÖYLE TARİF ETMİŞTİ

Öyle şirket düşünün ki, özel hukuk hükümlerine tabi ama Başbakanlık’a bağlı. 
Kurulur kurulmaz Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş sayılacak. 
Ama Kurumlar Vergisi’ne tabii değil. 
Tahvil ihraç edecek, repo - ters repo yapacak, gayrimenkul sertifikaları çıkaracak, yabancı şirketlerin yatırımlarına ortak olacak. 
Ama Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi değil. 
Her düzeyde yüzlerce çalışan istihdam edecek. 
Ama Devlet Memurları Kanunu’na tabi değil. 
Onlarca ihale açacak, milyonluk alımlar yapacak. 
Ama ihale mevzuatına tabi değil. 
Otoyol, Kanal İstanbul, 3. köprü, 3. havalimanı, Akkuyu Nükleer Santralına finansman sağlayacak. 
Ama Sayıştay denetimine tabi değil. 
Meseleyi biraz daha açmak adına bir ayrıntı paylaşalım: Kanun teklifinin 8. maddesinin gerekçesinde, bu Fonun hangi yasalara tabi OLMAYACAĞI listelenmiş. Bir A4 sayfasına yakın bu listede ben 18 kanun ve KHK saydım.

Merkez Bankası kimin; Bilinmeyen ortaklar

Merkez Bankası kimin; Bilinmeyen ortaklar

Merkez bankasının aslında ticari bir Anonim Şirket olduğunu pek az kimse bilir. Devlet adına para basma yetkisi olan bu şirketin ortakları kimler.

Yusuf Hallaçoğlu'nun Erdoğan videosu yeniden serviste

Yusuf Hallaçoğlu'nun Erdoğan videosu yeniden serviste

"Kendilerini hayvan yerine koyan birini başkan yapmak için bu denli gayret eden milliyetçileri kutluyorum! Onlar medar-ı iftiharlarlarımızdır."

İlgili Haberler