Türkiye elektriğin yarıdan fazlasını yitiriyor!

Türkiye elektriğin yarıdan fazlasını yitiriyor!

Değişen iklimler değil, enerji olsun”

A+A-

 
 
Türkiye elektriğin yarıdan fazlasını yitiriyor!

 
Yusuf Yavuz
Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Tema Rize Temsilcisi Nevzat Özer, enerji alanındaki en büyük sorunun enerji açığı değil, nakilden kullanıma uzanan verimsizlik sonucu ortaya çıkan kayıplar ve savurganlık olduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin ürettiği elektriğin yarıdan fazlasını yitirdiğini öne sürdü.
 
YIKIM KAYNAKLI ENERJİ ANLAYIŞI HAKİM KILINIYOR
Türkiye’nin 2013 yılına enerji politikaları ve enerji-çevre tartışmaları altında girdiğini kaydeden Özer, bir yanda sayısı 2 binleri aşan ve Anadolu doğasında tam bir yıkıma dönüşen HES projeleri, diğer yanda ise gaz, kömür ve nükleere dayanan bir enerji anlayışının hakim kılındığı görüşünü savundu. Açıklamasında, bilimsel verilerin Türkiye için küresel ısınmanın etkilerini en önce ve en şiddetli şekilde yaşanacağını bildirdiğine değinen Özer, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporu’nun; küresel ısınmanın son 50 yılda yüzde 90 oranında insan eliyle arttığını ve bunun en büyük nedeninin, petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı olduğunu resmen ilan ettiğini kaydetti.
 
TÜRKİYE 'GÜNÜN FOSİLİ' SEÇİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Katar’ın başkenti Doha’da toplanan 700’den fazla sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Eylem Ağı’nın, Türkiye’yi bir kez daha “Günün Fosili” seçtiğini ve hazırladığı raporda “Türkiye çözüme gerçekten ortak olsun” dediğini anımsatan Özer, “uluslararası sivil toplum tarafından da açıkça fark edildiği gibi Türkiye enerji kaynakları tercihinde kritik bir aşamaya gelmiştir. Ya batının gündemden düşmüş yöntemlerini taklitçi bir davranışla kullanarak  fosil yakıtlar ve nükleer güce yönelecek ya da yükseklik verimlilik ve  güneş, rüzgar gibi yenilebilir kaynaklara doğru bir geçiş yapacaktır. Türkiye enerji sorununu; toprağını, suyunu, tarihini, kültürünü, yaşamı yok etmeden dışarıya bağımlı olmadan çözmesinin stratejisinde, verimli kullanım ve yenilenebilir kaynaklar olmak zorundadır” açıklamasında bulundu.
 
VERİMSİZLİK YÜZÜNDEN ELEKTRİĞİN YARIDAN FAZLASINI YİTİRİYORUZ
Enerji alanındaki en büyük sorunun, ileri sürüldüğü gibi enerji açığı değil, enerji üretiminden nakline ve kullanımına kadar her düzeyde verimsizlik sonucu oluşan kayıplar olduğuna vurgu yapan Özer, hatlardaki bakımsızlık, kalitesizlik, savurganlık ve yetersiz standartlarla desteklenen cihazların verimsizliği sonucu üretilen elektriğin yarısından fazlası yitirildiğini belirterek; ulaşım, tarım, sanayi ve kentleşme politikalarındaki yanlışların sürekli daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasına yol açtığının altını çizdi.
 
ENERJİDE DEVRİM YAPMANIN ZAMANI GELDİ
Türkiye’nin enerji verimliliğinin, diğer ülkelerle kıyaslandığında birim gayri safi milli hasıla başına iki-üç kat fazla enerji kullanıldığının görüleceğini ifade eden Özer, “artık enerjide bir devrim yapmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. TEMA Vakfı’na göre yeni enerji devriminin olması gereken özellikleri; küçük ölçekler ve özerklik, yerellik ve yaygınlık, yüksek verimlilik, ekonomik olma, çevreye en az zararı verme olarak sıralanabilir. Dünya bize atalarımızın mirası değil, gelecek nesillerin emanetidir. O nedenle kararı bizim nesillerimiz verecek, ancak bu karar bütün nesillerin yaşamını etkileyecektir. Değişen iklimler değil, enerji olsun” görüşünü savundu.