'Terör finansmanı yasası' meclisten geçti!

'Terör finansmanı yasası' meclisten geçti!

AKP'nin, "teröre fon sağlıyor" gerekçesi ile istediği herkesin malvarlığına hiçbir soruşturmaya gerek duymadan el koyabilmesine olanak sağlayacak “Terörün Finansmanı Yasa Tasarısı” meclisten geçti.

A+A-

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AKP'nin, "teröre fon sağlıyor" gerekçesi ile istediği herkesin malvarlığına hiçbir soruşturmaya gerek duymadan el koyabilmesine olanak sağlayacak “Terörün Finansmanı Yasa Tasarısı” meclisten geçti.
 

BM'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Sözleşmesi"ne dayanarak hazırlanan düzenlemenin maddeleri, AKP’nin istediği şirket, kişi ve kurumun mal varlığına el koyma yetkisi tanıyor.
 

“Teröre fon sağladığı” iddiasında bulunulan kişi ve kurumların sadece mal varlıklarına el koymakla yetinilmeyeceğinin de belirtildiği düzenlemede, ilgili “suçu” işlediği iddia edilenlere “terör örgütü” üyeliği ile de ceza verileceği vurgulanıyor.
 

Bu düzenleme ile AKP çok basit bir biçimde birçok STK’yı, belediyeyi, derneği, şirketi ve kişiyi “terör örgütü propagandasına” destek olduğu gerekçesiyle suçlayıp hiçbir soruşturmaya gerek duymadan mal varlıklarını dondurma hakkı kazanacak.
 

Yine tasarının kabul edilen maddelerine göre, yabancı devletlere yapılacak “mal varlığını dondurma” talebini yargı kurumları dışında başka bir ara kurum yapacak. Bu kuruma "Değerlendirme Komisyonu" adı verilirken, yine yabancı devletlerin bu yöndeki taleplerini de bu komisyon karara bağlayacak.
 

Düzenlemede yer alan bazı maddeler şunlar:

Madde 3: TMK Kapsamında terör suçu kabul edilen fiillere ilişkin fon sağlanması veya toplanması yasaklanmıştır.
 

Madde 4: Daha önceden örgüte fon sağlayan tespit edilmesi halinde örgüt üyesi olarak cezalandırılacak.
 

Madde 5: Malvarlığının dondurulması kararı, yargı kararı olmaksızın yapılabilecektir.
 

Madde 6: Yabancı devlet hükümetleri tarafından yapılacak malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler hakkında karar verme yetkisi Değerlendirme Komisyonu’na aittir.
 

Madde 7: Değerlendirme Komisyonu’na suçun işlendiğine dair makul sebeplere dayanarak yabancı ülkelerdeki malvarlığının dondurulması için talepte bulunma yetkisi verilir.
 

Madde 9: Değerlendirme Komisyonu; yargısal güvenceye bağlanması gereken bir hususta, doğrudan idare tarafından oluşturulan bir kurul niteliğindedir.