DANIŞTAY'DAN KAMU İHALE KARARI

DANIŞTAY'DAN KAMU İHALE KARARI

Muhalefet tarafından en çok eleştirilen ve AKP iktidarının sürekli yeni düzenlemeler getirerek denetimden kaçırdığı Kamu İhale düzenine Danıştay darbesi geldi.

A+A-

DANIŞTAY, mal alım ihalelerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Danıştay, kamuda 'mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadan ihalenin bitirilemeyeceğine' karar verdi ve Kamu İhale Kurumu’na (KİK) da bu yönde düzenleme yapma zorunluluğu getirdi.

AKP DÜZENLEMESİ BOŞA ÇIKTI

Danıştay’ın aldığı karar, sağlık, bilişim, makine ve teçhizat başta olmak üzere yaklaşık 25 milyar lira büyüklüğündeki mal alım ihalelerini yakından etkileyecek.
Mal alım ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlanmasına imkan sağlayan düzenleme, Danıştay’dan döndü. Mevzuattaki eksiklik, geçtiğimiz aylarda Ankaralı Avukat Melih Akkurt tarafından yargıya götürüldü.

BİR AVUKAT İTİRAZ ETMİŞTİ

Avukat Akkurt’un başvurusunu inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuruyu haklı buldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kamu İhale Kanunu’nda zorunlu olmasına karşın, Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin düzenleme olmamasını mevzuata aykırı buldu. Danıştay, bu kapsamda Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili bölümünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Buna göre, KİK mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasının yapılmasına dair Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenleme yapacak.

141020161141442476030_2.jpg

KARAR, KAMU KAYNAKLARININ KORUNMASINI SAĞLAYACAK

Danıştay’ın kararını değerlendiren Avukat Melih Akkurt, kamunun yapım işleri ve hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulama uygulamasını gerçekleştirdiğini, mal alım ihalelerinde ise yasada olmasına rağmen diğer mevzuat düzenlemelerinde yer almaması nedeniyle uygulamadığını kaydetti.

Danıştay’ın kararıyla KİK’in yasal düzenleme yaparak mal alımları alanında da bu eksikliği gidermesi gerektiğini belirten Avukat Akkurt, "Bu karar, kamu kaynaklarının korunması anlamında önemli bir adım. Mal alımlarında aşırı düşük teklife verilen ihalelerin büyük bölümünde işler yarım kalıyor, kamu hem zaman, hem para kaybediyor.

Üstelik aşırı düşük teklifler genel olarak rekabeti olumsuz etkiliyor ve sektörde dürüst iş yapanları zorda bırakıyor. En düşük teklife verilen ihaleler, işin tamamlanmamasına ve idarenin daha yüksek bedellerle işin tekrar tekrar ihale edilmesine neden oluyor.

Yürütmenin durdurulması kararı ile denetimin muayene ve kabul komisyonlarınca sağlanması değil, bundan önceki aşama olan aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılması söz konusu olacak ve bu suretle işi yapamayacağı ilk aşamada tespit edilen firmalar muayene kabul aşaması beklenilmeksizin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak kamu hizmetinin aksamaması ve vatandaşlara hızlı şekilde kamu hizmetinin sunulmasını mümkün hale gelecektir. Bu da başlı başına kamunun kaynaklarının korunması anlamına geliyor" dedi.


Almanya Parlamentosu’nun Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına dair kararının da iptali için Almanya Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava ile gündeme gelen Avukat Melih Akkurt, daha önce de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması için açtığı hukuk savaşını kazanmıştı.