Büyük Skandal; Anadolu Ajansı Hisseleri Kime Satıldı ?

Büyük Skandal; Anadolu Ajansı Hisseleri Kime Satıldı ?

Türkkan satış iddiasıyla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a 5 soru sordu.

A+A-

 
ANADOLU AJANSI’NIN HİSSELERİ GENEL MÜDÜR KEMAL ÖZTÜRK’E Mİ SATILDI?
 

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansı’nın bazı hisselerinin Genel Müdür Kemal Öztürk’e satıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.
Türkkan, konunun muhatabı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
 
Yazılı soru önergesinde ; daha önce yüzde 47.75 hissesi Hazine’ye, diğer kısmı da ajansı kuran Atatürk’ün arkadaşlarının vârislerine ait olan Anadolu Ajansı’nda sermaye artırımına gidildiğini belirten Türkkan, Hazine’nin, 30 bin liralık sermaye artırımına 14 bin 325 lira ile katılarak hisse oranını koruduğunu, Ortada kalan yüzde 25.65 oranındaki hissenin ise AA Yönetim Kurulu kararı ile Hazine’ye devri ya da satışı yerine Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’e satıldığını, Genel Müdür Öztürk’ün 12 bin 825 TL karşılığı AA’nın dörtte birine sahip olduğunu vurguladı.
Türkkan, Sayıştay’ın bu satışa karşı çıkarak o hisselerin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen Genel Müdür Kemal Öztürk’ün, Sayıştay raporuna, “KİT değiliz, bizi denetleyemezsiniz” karşılığını verdiğini de önergesinde belirtti.
ajansın eski Mali Müşaviri Arslan Ataman parayı yatırmasına rağmen hisse sahibi olamadı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun vârislerinden yüzde 4.2’lik hisse satın alan ajansın eski Mali Müşaviri Arslan Ataman da hisseleri edinmek istemiş, hatta parayı da yatırdığına da vurgu yapan MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, buna rağmen öncelik ortaklarda olmasına karşın Ataman’ın parasının iade edildiğini ve satışın kabul edilmediğini, bu durumun AA’nın dörtte bir hissesinin Öztürk’e satılmasını geçersiz kıldığını belirtti.
YÜZDE 25,65 ORANINDAKİ HİSSE NEDEN HAZİNEYE DEVREDİLMEDİ?
Türkkan satış iddiasıyla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a 5 soru sordu. Arınç’a Anadolu Ajansı’nda neden sermaye artırımına gitme gereği duyulduğunu soran Türkkan, Hazine’nin sermaye artırımına 14 bin 325 lira ile katılarak hisse oranını korurken ortada kalan yüzde 25.65 oranındaki hissenin Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’e satıldığının doğru olup olmadığını, eğer doğruysa bu hissenin hangi gerekçeyle Hazine’ye devri ya da satışı yerine Genel Müdür Öztürk’e satıldığı sorusuna yanıt vermesini istedi.
SAYIŞTAY KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN SATIŞ NİYE GERÇEKLEŞTİ?
MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sayıştay’ın satışa karşı çıkmasını da önergesine taşıdı. Türkkan, Başbakan Yardımcısı Arınç’a Sayıştay’ın satışa karşı çıkarak o hisselerin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen bu
 
satışın gerçekleşmesinin haklı gerekçelerinin neler olduğunu sordu.
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN VARİSİ OLMASINA VE yüzde 4.2’lik hisse satın alMASINA RAĞMEN Arslan Ataman’ınPARASI NEDEN İADE EDİLDİ?
Anadolu Ajansı’nın Daha önce yüzde 47.75 hissesi Hazine’ye, diğer kısmı da ajansı kuran Atatürk’ün arkadaşlarının vârislerine ait olduğunu hatırlatan Türkkan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun vârislerinden yüzde 4.2’lik hisse satın alan Arslan Ataman’ın parayı yatırmasına rağmen bu paranın neden iade edildiğini ve neden satışın kabul edilmediğini sordu.
Türkkan, Başbakan Yardımcısı Arınç’a Anadolu Ajansı A.Ş.’deki hisse sorununun çözümü konusunda yeni düzenlemeler düşünülmekte mi sorusuna da yanıt vermesini istedi.
            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
                                     
 Lütfü Türkkan
 Kocaeli Milletvekili 
Basında çıkan haberlere göre; daha önce yüzde 47.75 hissesi Hazine’ye, diğer kısmı da ajansı kuran Atatürk’ün arkadaşlarının vârislerine ait olan Anadolu Ajansı’nda sermaye artırımına gidilmiş, Hazine, 30 bin liralık sermaye artırımına 14 bin 325 lira ile katılarak hisse oranını korumuştur. Ortada kalan yüzde 25.65 oranındaki hisse ise AA Yönetim Kurulu kararı ile Hazine’ye devri ya da satışı yerine Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’e satılmış, Genel Müdür Öztürk 12 bin 825 TL karşılığı AA’nın dörtte birine sahip olmuştur. Sayıştay’ın satışa karşı çıkarak o hisselerin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen Genel Müdür Kemal Öztürk, Sayıştay raporuna, “KİT değiliz, bizi denetleyemezsiniz” karşılığını vermiştir.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun vârislerinden yüzde 4.2’lik hisse satın alan ajansın eski Mali Müşaviri Arslan Ataman da hisseleri edinmek istemiş, hatta parayı da yatırmıştır. Buna rağmen öncelik ortaklarda olmasına karşın Ataman’ın parası iade edilmiş ve satış kabul edilmemiştir. Bu durum AA’nın dörtte bir hissesinin Öztürk’e satılmasını geçersiz kılmaktadır.
Bu nedenle;
1- Anadolu Ajansı’nda neden sermaye artırımına gitme gereği duyulmuştur?
2-Hazine 30 bin liralık sermaye artırımına 14 bin 325 lira ile katılarak hisse oranını korurken ortada kalan yüzde 25.65 oranındaki hissenin Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’e satıldığı doğru mudur, eğer doğruysa bu hisse hangi gerekçeyle Hazine’ye devri ya da satışı yerine Genel Müdür Öztürk’e satılmıştır?
3-Sayıştay’ın satışa karşı çıkarak o hisselerin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen bu satışın gerçekleşmesinin haklı gerekçeleri nelerdir?
4-Daha önce yüzde 47.75 hissesi Hazine’ye, diğer kısmı da ajansı kuran Atatürk’ün arkadaşlarının vârislerine ait olan Anadolu Ajansı A.Ş.’de  Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun vârislerinden yüzde 4.2’lik hisse satın alan Arslan Ataman’ın parayı yatırmasına rağmen neden bu para iade edilmiş ve satış kabul edilmemiştir?
5-Anadolu Ajansı A.Ş.’deki hisse sorununun çözümü konusunda yeni düzenlemeler düşünülmekte midir, düşünülmekteyse bunlar nelerdir?