Bülent Tezcan, “anayasa Değişikliği Tutum Belgesini” Paylaştı: "başını Örtenin De Açanın Da Güvencesi Biziz”

Bülent Tezcan, “anayasa Değişikliği Tutum Belgesini” Paylaştı: "başını Örtenin De Açanın Da Güvencesi Biziz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, anayasa değişikliği teklifinin başörtüsüyle ilgili birinci maddesi üzerinde İYİ Parti ile ortak verilen değişiklik önergesinin AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedilmesinin ardından “Anayasa Değişikliği Tutum Belgesini” paylaştı. Tezcan, “Başınıörtenlerin de örtmeyenlerin de endişe içerisinde olmayacağı bir düzenleme yapmayıönerdik. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuyu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, anayasa değişikliği teklifinin başörtüsüyle ilgili birinci maddesi üzerinde İYİ Parti ile ortak verilen değişiklik önergesinin AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedilmesinin ardından “Anayasa Değişikliği Tutum Belgesini” paylaştı. Tezcan, “Başınıörtenlerin de örtmeyenlerin de endişe içerisinde olmayacağı bir düzenleme yapmayıönerdik. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuyu siyasi istismar meselesi yapıp, önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir. Ancak şunu herkesin bilmesini isteriz. Başınıörtenin de açanın da güvencesi biziz” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Anayasa Değişikliği Tutum Belgesi’ni paylaştı. Tezcan, bugün altı siyasi parti genel başkanının 11. toplantısı sürerken yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kamuoyunda ‘başörtüsü teklifi’ olarak bilinen Anayasa değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken, 24.01.2023 tarihinde İyi Parti grubu ile birlikte komisyonu terk ettik. Bunun nedeni, çalışmalar sırasında AK Parti ve MHP’nin amacının çözüm değil, başörtüsü konusunu siyasi istismar amacı olarak kullanmak olduğunun açıkça ortaya çıkmış olmasıdır.

“ERDOĞAN İÇİN DE BİR SAMİMİYET TESTİYDİ”

3 Ekim 2022 tarihinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı video paylaşımıyla; ‘kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarmak, yasal güvenceye almak, tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarmak, bu yarayı sonsuza kadar kapatmak için’ CHP milletvekilleri olarak kanun teklifi vereceğimizi ilan etti. Bu adım, Erdoğan ve Cumhur ittifakının başörtüsü konusunu sürekli bir istismar aracı yapma girişimine karşı toplumun belirli bir kesiminde ortaya çıkan endişeleri giderme amacına dönük samimi bir girişimdi. Aynı zamanda Erdoğan için de bir samimiyet testiydi.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif ve etkili desteği ile başörtüsü sorunu aslında fiilen çözülmüştü. Ancak son dönemde kendi tabanındaki desteği önemli ölçüde yitirmeye başlayan Erdoğan’ın, çözülmüş bu konuyu yeniden bir istismar alanı olarak kullanmaya başladığı da görülüyordu. Üç önemli gelişme olmuştu:

“ERDOĞAN, ENDİŞE VE KORKU İKLİMİ YARATMAYI HEDEFLEDİ”

Birincisi; Recep Tayyip Erdoğan, kaybetmeye başladığı tabanıüzerinde, ‘biz iktidarı kaybedersek siz de kazanımlarınızı kaybedersiniz, başörtüsü yasaklarına geri dönersiniz’ diyerek endişe ve korku iklimi yaratmayı hedefledi. İkincisi; bunun ardından kendisini destekleyen iktidar yanlısı ilahiyatçıları devreye soktu ve bunlar da aynı eksende konuşmaya başladılar. Üçüncüsü AK Parti'den desteğini çeken muhafazakar kesimde kısmen de olsa samimi endişeler ortaya çıkmaya başladı. ‘Acaba gerçek mi? Acaba AK Parti iktidardan düşerse, biz bu kazanımlarımızı kaybeder miyiz?’ soruları Sayın Genel Başkana kadar gelmeye başladı.

“ERDOĞAN’IN SUİİSTİMALCİ GİRİŞİMLERİNİ BOŞA ÇIKARACAK SAMİMİ BİR ADIM GEREKİYORDU”

İşte bu noktada toplumda her kesime güvence verecek, endişeleri giderecek ve Erdoğan’ın suiistimalci girişimlerini boşa çıkaracak samimi bir adım gerekiyordu. O adım Genel Başkanımızın 3 Ekim 2022 tarihli video paylaşımı ve 4 Ekim 2022 tarihinde verilen kılık kıyafet kanun teklifi ile atıldı.

“GOLLÜK PAS’ DİYEREK ASLINDA YARARLANMA VE İSTİSMAR AMACINI DA İFŞA ETMİŞ OLDU”

Erdoğan’ın derdinin başörtüsü endişesini çözmek olmadığı, konuyu sürekli siyasi istismar aracı olarak gündemde tutmak olduğu bu teklife karşı derhal reaksiyon göstermesi ile ortaya çıktı. Bu bizim için bir ‘gollük pas’ diyerek aslında yararlanma ve istismar amacını da ifşa etmiş oldu.

“SAMİMİYET TESTİNDEN SINIFTA KALDI”

Kanun teklifi kabul edilerek bütün endişeleri gidermek mümkünken, daha geniş bir tartışma alanı açarak Anayasa değişikliği önerdi. Hem de konu sadece başörtüsü ve kılık kıyafet özgürlüğü iken, aslında Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş ve ayrıca düzenleme yapılması gereksiz olan ‘evlenme kadın erkek arasında olur’ gibi bir maddeyi de ekleyerek. Amacının çözüm değil yokuşa sürmek olduğu ortaya çıktı. Samimiyet testinden sınıfta kaldı.

Erdoğan ve Cumhur İttifakı, Anayasa Komisyonunda da samimiyet testinden geçemedi. İstismar niyetleri orada da ortaya çıktı. AK Parti ve MHP’nin teklifi başörtüsü konusunda başınıörtenleri koruma altına alırken başı açık olanlara ilişkin aynıölçüde bir koruma sağlamıyor. ‘Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başınıörtmesi veya tercih ettiği kıyafetinden dolayı…’ diye devam eden hüküm, başınıörtmeyenlerden bahsetmiyor.

Bir başka konu dini inancına dayalı olarak başörtüsünü güvence altına alacağız’ diyor. Yani o teklifte deniyor ki, ‘bir kimse dini inancı nedeniyle başınıörtmek isterse onu koruyacağız.’

Anayasa'ya bunu bu şekliyle koymak, kadınların başörtüsü hakkını sadece dini inanç üzerinden güvence altına almayıöngörmek demektir. Bu ise dini inancına göre değil de başka sebeple başörtüsü takmak isteyenlerin hakkını güvence altına almayacaktır. Aynı zamanda neyin dini inanç gereği olduğu, neyin dine uygun olup olmadığı konusunda o hakkın sahibi olanın düşüncesi değil, iktidar sahiplerinin düşüncesi öne çıkmaya başlayacaktır. Dini inancı tarif etme hakkı yöneticilere bırakılamaz.

“BIRAKIN KADINLAR HANGİ SEBEPLE BAŞINI ÖRTMEK İSTİYORSA ÖRTSÜN, HANGİ SEBEPLE BAŞINI AÇMAK İSTİYORSA AÇSIN”

Kadınların neyi dini inancı gereği yapıp yapmadığınıölçme ve belirleme yetkisi ne yöneticilere, ne de devlete ait olabilir. Böyle bir düzenleme yarın kudret sahiplerine ‘hayır sen dini inancın gereği başörtüsü takmıyorsun’ deme hakkını verir. Bırakın kadınlar hangi sebeple başınıörtmek istiyorsa örtsün, hangi sebeple başını açmak istiyorsa açsın.

Yanlış, eksik ve sorunlu olan bu teklife karşı Anayasa Komisyonunda CHP ve İYİ Parti olarak bir değişiklik teklifi verdik. Onların metni üzerinde çalıştık, yani bambaşka yeni bir metin vermedik. Onların metninde ‘başınıörtmesi’ diye yazmışlardı, biz onun yerine ‘başınıörtmesi ya da örtmemesi dahil olmak’ üzere dedik. Yani başınıörtenlerin de örtmeyenlerin de endişe içerisinde olmayacağı bir düzenleme yapmayıönerdik.

Verdiğimiz teklif şudur: ‘Hiçbir kadın başınıörtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz; bu nedenle kınanamaz suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet, kadının başınıörtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır.’

Bütün vicdan sahiplerine, ‘Yıllarca bu endişe içerisinde yaşadık, bu acıyı yaşadık’ diyenlere soruyoruz: Bu teklif, başınıörtmek isteyen, dün üniversitelere sokulmayan, dün işyerlerine sokulmayan kadınların problemlerini çözüyor mu, çözmüyor mu? Vicdanı olan, aklı olan herkes bilir ki bu teklif başınıörteni de örtmeyeni de güvence altına alan bir tekliftir.

“BAŞINI ÖRTENİN DE AÇANIN DA GÜVENCESİ BİZİZ”

Bizim teklifimiz budur. Bu teklife AK Parti ve MHP'li komisyon üyeleri hayır dediler. Bu tarihsel fırsat, iktidarda bulunan Cumhur İttifakı’nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuyu siyasi istismar meselesi yapıp, önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir.

Ancak şunu herkesin bilmesini isteriz. Bu işi ne kadar istismar etmek isterlerse istesinler başarılı olamayacaklar. Kanun teklifimizi kabul etmeseler de Anayasa Komisyonu'nda verdiğimiz değişiklik önerisine hayır demiş olsalar da hiç kimse korkmasın. Herkesin hak ve özgürlüklerinin güvencesi biziz. Başınıörtenin de açanın da güvencesi biziz.”

FOTOĞRAF: Arşiv

Kaynak: ANKA Haber Ajansı