SAĞLIK BAKANI MÜEZZİNOĞLU'NDAN 'ZAYIFLAMA HAPI' UYARISI

SAĞLIK BAKANI MÜEZZİNOĞLU'NDAN 'ZAYIFLAMA HAPI' UYARISI

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, zayıflama haplarına ilişkin açıklama yaptı.

İnternetten "İlaç" satışı konusuna değinen Müezzinoğlu, "Tüketicilerin bu konudaki bilgi eksikliği ve tecrübesizlikleri istismar edilmekte halk sağlığı tehdit edilmektedir. 2014 yılı içerisinde 142 internet sitesi, 2015 yılı içerisinde 260 internet sitesi, 2016 yılı bu tarihe kadar 255 adet internet sitesi erişime tamamen engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, zayıflama haplarına ilişkin açıklama yaptı. İnternetten "İlaç" satışı konusuna da değinen Müezzinoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda özellikle zayıflattığı iddialarıyla pek çok ürünün internet ve diğer yollarla satışının yapıldığı görülmektedir. Bu ürünler genel olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen izinle Takviye Edici Gıda kapsamında piyasaya sunulmaktadır. Bu ürünler ilgili Bakanlıktan izin aldıktan sonra piyasada mevzuata aykırı şekilde tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı beyanlarla satılabilmektedir. Diğer taraftan hiçbir yerden izin almadan piyasada bulunan ürünler de değişik kanallarla pazarlanarak tüketicilere ulaşabilmektedir. Tüketicilerin bu konudaki bilgi eksikliği ve tecrübesizlikleri istismar edilmekte halk sağlığı tehdit edilmektedir. 

EN SIK RASTLANAN SAĞLIK BEYANI İFADELERİ, "AÇ KALMADAN ZAYIFLATIR, ZAYIFLAMA MUCİZESİ"

Kurumumuz tarafından konunun kamu sağlığını tehdit etmesi sebebiyle mevzuata aykırı sağlık beyanıyla yapılan bu ürün tanıtım ve satışlarına yönelik idari para cezaları ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Sağlık Beyanı, "İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler" olarak tanımlanmaktadır. Yapılan incelemelerde en sık rastlanan sağlık beyanı ifadeleri, "Aç Kalmadan Zayıflatır, Zayıflama Mucizesi, Metabolizmayı ve Yağ Yakımını Hızlandıran Tek Ürün" şeklindedir. Söz konusu ifadelerin yer aldığı tanıtım ve reklamların engellenmesi amacıyla işlemler yürütülmektedir.

 

20 BİN TL'DEN 300 YÜZ BİN TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI

İzin almadan veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 1262 sayılı kanunun 18. Maddesinde (Değişik: 02/01/2014-6514/31 md.) yer alan "Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı halinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır. Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması halinde, Bakanlık tarafından derhal erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir." hükmü ile; 1262 sayılı Kanunun 19. Maddesinde (Değişik: 02/01/2014-6514/32 md.) yer alan "Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü doğrultusunda Kurumumuz tarafından gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ ŞİKAYETİ

Bu kapsamda, Kurumumuzca mevzuata aykırı sağlık beyanıyla tanıtım ve satışlar ile internet üzerinden ilaç satışına yönelik yürütülmekte olan çalışmalar sonucunda; 2014 yılı içerisinde 142 internet sitesi, 2015 yılı içerisinde 260 internet sitesi, 2016 yılı bu tarihe kadar 255 adet internet sitesi erişime tamamen engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilmiştir. Ayrıca yapılan tanıtımların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olması sebebiyle 2014 yılı içerisinde 200 adet internet sitesi, 2015 yılı içerisinde 221 internet sitesi, 2016 yılı bu tarihe kadar 131 adet internet sitesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Diğer taraftan; mevzuata aykırı ürün tanıtım ve satışlarıyla ilgili toplamda 6.550.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile mevzuata aykırı ürün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar hakkında adli işlem tesisi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur.

SMS VE MEDYA KANALIYLA HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Diğer taraftan Kurumumuzca tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı Sağlık beyanlarıyla yapılan tanıtım satışlarla ilgili olarak halkı bilinçlendirmek konusunda çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Sağlık Beyanı ile yapılan satışlara itibar edilmemesi konusunda 18 milyon kişiye SMS gönderilmesi sağlanmış, Kurumumuz resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları kullanılarak çeşitli duyurular yapılmış, medya aracılığıyla demeçler verilmiştir. Bu yıl içerisinde de çalıştay yapılması planlanmakta, el broşürleri oluşturularak basım ve dağıtımı sağlanacak, afiş ve broşürler, SMS ve medya kanalıyla halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecektir. Kurumumuzca her türlü platformda sarf edilen yoğun çabalar ve konu ile ilgili yaptırımların artırılmasıyla, tedavide etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin mevzuat dışı tanıtım ve satışlarının önüne geçilmesi, bunun sonucu olarak da halk sağlığının korunması hedeflenmektedir."  

Kaynak:Haber Kaynağı