1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. PARALARI SIFIRLAMAK İÇİN 6 DAİRE ALINMIŞ
PARALARI SIFIRLAMAK İÇİN 6 DAİRE ALINMIŞ

PARALARI SIFIRLAMAK İÇİN 6 DAİRE ALINMIŞ

14.5 milyona A Blokta 6 daire. Dairelerle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmış...

A+A-

Erdoğan ile oğlu Bilal arasında geçtiği belirtilen görüşmedeki sıfırlanamayan paranın 14.5 milyon TL’si 6 daire alındığı ortaya çıktı. Parayı da 26 Aralık’ta Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın avukatı olan Ömer Faruk Akbulut ödediği iddia ediliyor.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ara­sın­da 17 Ara­lık 2013’te geç­ti­ği öne sü­rü­len te­le­fon gö­rüş­me­le­rin­in  ardından ‘o paralarla daireler alındı’ iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bugün gazetesinin haberine göre; Sü­mey­ye Er­do­ğan, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın te­le­fon­da söy­le­di­ği gi­bi 17 Ara­lık sa­ba­hı sa­at 09.00’da THY uça­ğıy­la Bu­sin­nes Clas­s’­ta yer alan 1F kol­tu­ğun­da An­ka­ra Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı­’n­dan İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na in­miş ve sa­at 11.00’de de Baş­ba­ka­n’­ın Kı­sık­lı­’da­ki ko­nu­tu­na ulaş­mış.  İd­di­aya gö­re Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın te­le­fon­da de­di­ği gi­bi pa­ra­la­rı da­ğı­ta­ca­ğı yer­le­rin lis­te­si­ni gö­tür­müş.

Söz konusu ses kay­dın­da Bi­lal Er­do­ğan, 17 Ara­lık ge­ce­si sa­at 23.15’te ba­ba­sıy­la yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ev­de­ki pa­ra­la­rın sı­fır­la­na­ma­yan 30 mil­yon eu­ro­nun bir kıs­mıy­la Şeh­ri­zar Ko­nut­la­rı­’n­dan dai­re ala­cak­la­rı­nı be­lir­ti­yor­du. Bu gö­rüş­me sı­ra­sın­da Er­do­ğan Kon­ya­’da, oğ­lu Bi­lal ise İs­tan­bu­l’­da bu­lu­nu­yor­du.

14.5 MİLYONA A BLOKTA 6 DAİRE

Da­ire­ler­le il­gi­li ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Şeh­ri­zar Ko­nut­la­rı A blok­tan 1-2-3-4-5-6 nu­ma­ra­lı da­ire­lerin Er­do­ğan ai­le­si adı­na sa­tın alın­dığı öne sürüldü. Söz ko­nu­su da­ire­le­rin Baş­ba­ka­n’­ın da­ma­dı Be­rat Al­bay­rak ile Ser­hat Al­bay­rak kar­deş­le­rin ya­kın dos­tu ve ak­ra­ba­sı avu­kat Ömer Fa­ruk Ak­bu­lut üze­rin­den alın­dı­ğı tes­pit edil­di. Tutanaklara göre; Ak­bu­lu­t’­un 26 Ara­lık 2013 gü­nü Ça­lık Hol­ding bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren GAP Ya­pı İn­şa­at’­a ait Şeh­ri­zar Ko­nut­la­rı­’nın Ak­tif Ban­k’­ta­ki he­sa­bı­na 14 mil­yon 507 bin 391 TL 11 ku­ruş ak­tar­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Al­bay­rak kar­deş­le­rin avu­ka­tı da olan Ömer Fa­ruk Ak­bu­lu­t’­un alım sa­tı­ma yet­ki­li avu­kat ol­du­ğu bil­di­ril­di.

Nikah şahidi Erdoğan

İstanbul Feshane’de 2011 yılında dünya evine giren Ömer Faruk Akbulut’un nikah şahitliğini Başbakan Erdoğan’ yaptı. Akbulut’un, Başbakan’ın yakın arkadaşı ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı avukat Hamza Akbulut’un oğlu olduğuna da dikkat çekildi. Ömer Faruk Akbulut’un kız kardeşi Pakize Şule Akbulut ise Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO’su olan Serhat Albayrak’la evli. Çiftin 2004’teki düğününde nikah şahitliğini yine Başbakan Erdoğan yaptı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum