Yargıtay'da emeklilere çok kötü bir haber

Emeklilerin aldıkları ve açlık sınırı altında olan maaşlarına haciz koyulamaz tartışmalarına yargıtay aldığı bir karar ile son noktayı koydu.

Yargıtaydan bilinen "emekli maaşlarına haciz konulamaz" konusunda infial yaratacak bir karar çıktı. Yargıtayın verdiği karara göre yılalrdır tartışılan ancak bir çok emsal karar gereği haciz konulamayan "Emekli Maaşına" artık haciz koyulabilecek. 

MALULEN EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KOYAN BANKA

Malûlen emekli vatandaş bir dönem çalıştığı bankadan bireysel kredi kullandı ancak borcunu ödemedi. Banka emeklilik maaşına bloke koyunca tüketici, mahkemeye başvurdu. Mahkeme ’haklısın’ dedi ancak emekliye kötü haber Yargıtay’dan geldi.

Antalya’da çalıştığı bankadan bireysel kredi kullanan vatandaş, bir süre sonra malulen emekli oldu. Banka, borcunu ödeyemeyen malulen emekli eski personelinin maaşına bloke koydurdu.

BİREYSEL KREDİ KULLANDI

Emekliye Yargıtay'dan kötü haber
Malûlen emekli vatandaş bir dönem çalıştığı bankadan bireysel kredi kullandı ancak borcunu ödemedi. Banka emeklilik maaşına bloke koyunca tüketici, mahkemeye başvurdu. Mahkeme ’haklısın’ dedi ancak emekliye kötü haber Yargıtay’dan geldi.

Antalya’da çalıştığı bankadan bireysel kredi kullanan vatandaş, bir süre sonra malulen emekli oldu. Banka, borcunu ödeyemeyen malulen emekli eski personelinin maaşına bloke koydurdu.

HİÇ UYARMADAN DİREK HACİZ

Yıllarca görev yaptığı bankanın, herhangi bir haciz talebinde bulunmadan maaşına bloke koymasıyla sarsılan malulen emekli vatandaş, soluğu Antalya 1. Tüketici Mahkemesi’nde aldı.

Davacı emekli, davalı banka tarafından daha önceki bankaya olan borçları sebebiyle malulen emekli maaşına bloke konulduğunu ileri sürerek, blokenin kaldırılmasını ve hesabından çekilen paraların iade edilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan banka avukatı da davaya konu işlemin tüketici kredisi olmadığını bu sebeple mahkemenin görevsiz olduğunu belirterek, davanın reddini istedi.

MAHKEME HAKLI BULDU, BANKA TEMYİZE GİTTİ

Mahkeme, bankanın tüketici kredisi ve kredi kartı alacağından dolayı davacı aleyhine herhangi bir haciz talep yazısı olmadan ve davacı borçlunun açık muvâfakati bulunmadan emekli maaş hesabının bloke konulmasını yasaya aykırı buldu. Mahkeme, blokenin kaldırılmasına ve maaştan kesilen paranın iadesine hükmetti. Davalı banka kararı temyiz etti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: KARAR BOZULDU

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, emsâl bir karara imza attı.

Alacağın dayanağını teşkil eden sözleşmelerin incelendiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Davacının imzaladığı bireysel kredi sözleşmesinde, bankanın rehin, hapis ve takas hakkı hüküm altına alındığı, bankaya hesap ve alacaklar üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkı tanındığı görülmektedir..."

EK SÖZLEŞME İMZALATMIŞLAR

"...Ek sözleşme başlıklı taahhütnamede de ’Bankadaki görevinden ayrılma, emeklilik ve ölüm halinde banka veya T.C. Emekli Sandığı’ndan olan her türlü hak ve alacaklarımın da bu borcuma mahsup edilmesini şimdiden kabul ve taahhüt ederim.’ hükmü düzenlenmiştir..."


"...Bu durumda kredi sözleşmeleri ve davacıdan alınan ek sözleşmedeki taahhüdü kapsamında davacının davalı banka nezdindeki maaş hesabına bloke konularak kesinti yapılması haksız şart niteliğinde değildir. Hem sözleşmeler ile hem de ayrıca düzenlenen ek sözleşme ile bu husus taahhüt edilmiştir. Mahkemece davanın kabul edilmesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

HUKUKÇULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan hukukçular, Yargıtay’ın bu kararının vatan için gözünü kırpmadan terörle mücadele ederken malulen emekliliğe ayrılan güvenlik görevlileri için de uygulanması halinde toplumda infial olabileceğine dikkat çekiyor.

İzlenme: 6864
Benzer Videolar