• BIST 78.844
 • Altın 125,483
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 15 °C
 • İzmir 20 °C
 • Antalya 20 °C
 • Tekirdağ 17 °C
 • Sakarya 12 °C
 • İŞTE BELGESİ; PKK KERKÜK'TE CİRİT ATIYOR
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU
 • DIŞ BASINDA ERDOĞAN'IN 1923 AÇIKLAMASININ ŞİFRELERİ
 • İŞTE BELGESİ; PKK KERKÜK'TE CİRİT ATIYOR
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU
 • DIŞ BASINDA ERDOĞAN'IN 1923 AÇIKLAMASININ ŞİFRELERİ

TÜRKİYE'NİN ÇARPICI KUTUPLAŞMA RAPORU

TÜRKİYE'NİN ÇARPICI KUTUPLAŞMA RAPORU
Türkiye'de kutuplaşmanın ulaştığı nokta tehlike sınırlarını aştı.

BİLGESAM araştırması etnik, dini ve siyasi ayrımcılık ve kutuplaşmanın tehlikeli düzeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre; 4 kişiden biri Alevi’yle, katılımcıların yüzde 22.7’si de bir Kürt’le evlenmek istemiyor. Her 10 kişiden birisinin Kürtler’le birlikte yaşamayı problem olarak görmesi ise dikkat çekti.

Bil­ge Adam­lar Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (BİL­GE­SAM) Tür­ki­ye'de Et­nik, Di­ni Ve Si­ya­si Ku­tup­laş­ma baş­lık­lı bir araş­tır­ma yap­tı.

Dr. Sa­lih Ak­yü­rek ve Fat­ma Se­rap Koy­de­mi­r’­in yap­tı­ğı ça­lış­ma­da, 5 bin 39 ki­şi­ye in­ter­net üze­rin­den et­nik, di­n, si­ya­si ku­tup­laş­ma­yı ve ay­rım­cı­lı­ğı öl­çen 109 so­ru yö­nel­til­di.

Bugün'ün haberine göre Ma­yıs ve Ha­zi­ran 2014’te ya­pı­lan araş­tır­ma; ku­tup­laş­ma­nın bir­den faz­la grup ara­sın­da gö­rül­dü­ğü­nü ve son yıl­lar­da si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın da et­ki­siy­le olduk­ça teh­li­ke­li dü­ze­ye ulaş­tı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.

KÜRT BAŞBAKAN İSTENMİYOR

An­ke­te ka­tı­lan­lar­dan yüz­de 34.4’ü bir Kür­t’­ün Tür­ki­ye­’de baş­ba­kan veya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sın­dan ra­hat­sız­lık du­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

Yüz­de 22.7 bir Kürt ile ev­li­lik yo­luy­la ak­ra­ba ol­ma­yı ve yüz­de 10.6’sı da bir Kürt ile bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gör­dü­ğü­nü ak­tar­dı.

AYRIMCILIK MAĞDURUYUM

Kürt­le­rin yüz­de 74.1’i geç­mi­şin­de et­nik kim­li­ği ne­de­niy­le ay­rım­cı­lı­ğa ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken yüz­de 43.9’u da hâ­lâ ay­nı ay­rım­cı­lı­ğa ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­yan et­ti.

BİRLİKTE YAŞAMA HAYIR

Her 10 ki­şi­den bi­ri­si­nin Kürt­ler­’le bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gör­dü­ğü ve Türk­le­r’in Kürt­le­r’e yö­ne­lik tep­ki­sel­li­ği­nin, Kürt­le­r’in Türk­le­r’e tep­ki­sel­li­ğin­den da­ha yük­sek ol­du­ğu be­lir­til­di. Or­ta­la­ma 5 Tür­k’­ten bi­ri­si­nin özel ve ka­mu­sal alan­da Kürt­le­r’e yö­ne­lik bir tep­ki­sel­lik bes­le­di­ği or­ta­ya ko­nul­du.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­in yüz­de 30.6’sı bir Ale­vi ile ev­li­lik yo­lu ile ak­ra­ba ol­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rür­ken yüz­de 21’i bir Ale­vi'nin Tür­ki­ye'de baş­ba­kan ol­ma­sı­nı yüz­de 4.5’i ise bir Ale­vi ile Tür­ki­ye­’de bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

etnikkutuplasma.jpg

BAŞÖRTÜSÜ PROBLEM DEĞİL

Tür­ki­ye ge­ne­li­nin yüz­de 15.3’ü ba­şör­tü­lü bir ai­le­nin Tür­ki­ye'de baş­ba­kan ve­ya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı­nı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

Yüz­de 7.4’ü ba­şör­tü­lü bir ai­le ile ev­li­lik yo­luy­la ak­ra­ba ol­ma­yı is­te­mez­ken 3.2’si de ba­şör­tü­lü bir ai­ley­le bir­lik­te Tür­ki­ye­’de ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

siyasikutuplasma.jpg

ÖTEKİLEŞTİRME SÖYLEMİ

Ül­ke­de­ki si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın da en az di­ni ku­tup­laş­ma ka­dar yük­sek; hat­ta özel­lik­le AKP ve HDP seç­me­ni­ne yö­ne­lik tep­ki­nin di­ni ve et­nik ku­tup­laş­ma­dan çok da­ha faz­la ol­du­ğu belir­til­di.

Si­ya­si te­mel­de ay­rım­cı­lık al­gı­sı­nın geç­mi­şe gö­re önem­li de­re­ce­de art­tı­ğı vur­gu­la­na­rak ar­tan si­ya­si ay­rım­cı­lık­ta, son dö­nem­de AK Par­ti­’nin ken­din­den ol­ma­ya­nı öte­ki­leş­ti­ren söy­lem­le­rinin et­ki­si­nin ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Tür­ki­ye­’de si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın pek çok alan­da ay­rım­cı­lığa dö­nü­şe­rek teh­li­ke sin­yal­le­ri ver­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di.

evlilik1.jpg

birlikte.jpg

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Haber Artı Türk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0242 844 30 51 | Faks : 0242 844 30 51 | Haber Scripti: CM Bilişim