• BIST 78.844
 • Altın 125,429
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 7 °C
 • İzmir 14 °C
 • Antalya 17 °C
 • Tekirdağ 15 °C
 • Sakarya 8 °C
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU
 • DIŞ BASINDA ERDOĞAN'IN 1923 AÇIKLAMASININ ŞİFRELERİ
 • KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK 4 KRİTİK OLAY VE 4 SORU
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU
 • DIŞ BASINDA ERDOĞAN'IN 1923 AÇIKLAMASININ ŞİFRELERİ
 • KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK 4 KRİTİK OLAY VE 4 SORU

TÜRGEV İÇİN HER YOL MUBAH

TÜRGEV İÇİN HER YOL MUBAH
Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ver­gi mu­afi­ye­ti alan TÜRGEV için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­ se­fer­ber olmuş..

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ve kı­zı Es­ra Al­bay­ra­k’­ın yö­ne­ti­min­de yer al­dı­ğı Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­tim Hiz­met Vak­fı­’nın (TÜR­GEV), yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ya­pıl­dı­ğı 17 Ara­lık gü­nü bi­le Ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin vak­fa dev­re­dil­me­si için ça­lış­ma yü­rüt­tü­ğü or­ta­ya çık­tı.

17 aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ba­kan ço­cuk­la­rı­na ya­pı­lan ope­ras­yon­dan son­ra gün­de­me ge­len TÜR­GEV, Tür­ki­ye­’nin birçok ye­rin­de yurt, eği­tim ku­rum­la­rı açı­yor, ba­ğış top­lu­yor. Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ver­gi mu­afi­ye­ti alan va­kıf için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın da se­fer­ber ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

21 bin metrekarelik arazi

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mil­li Em­lak Ge­nel Mü­dü­rü Ab­dul­lah Ka­ya­’ nın, 13 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na (MEB) gön­der­di­ği ya­zı­da, Bur­sa/Ni­lü­fe­r’­de Ha­zi­ne­’den TÜR­GE­V’­e tah­sis edil­me­si is­te­nen yer an­la­tıl­dı. ME­B’­den ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş is­te­yen Ge­nel Mü­dür Ka­ya, top­lam­da 21 bin 577 met­re ka­re­lik ala­nın TÜR­GEV le­hi­ne ir­ti­fak hak­kı ve­ri­le­ce­ği­ni bil­di­ri­yor.
TÜR­GE­V’­in ta­lep et­ti­ği alan­da, Ni­lü­fer Be­le­di­ye­si, Ha­zi­ne­’yi za­ra­ra uğ­ra­ta­cak bir imar uy­gu­la­ma­sı yap­mış­tı. Da­ha son­ra ya­pı­lan in­ce­le­me­de, imar ha­ta­sı ne­de­niy­le dev­le­tin 42 mil­yon TL za­ra­rı tes­pit edil­di. Bu za­ra­rın gi­de­ril­me­si için ti­ca­ret/ko­nut ala­nı öne­ri­si ya­pıl­dı. An­cak ara­zi­yi TÜR­GEV is­te­di­ği için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, bu öne­ri­yi dik­ka­te al­ma­dı.
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Bur­sa Va­li­li­ği ve Ni­lü­fer Be­le­di­ye­si ara­sın­da ya­pı­lan ‘se­ri­’ ya­zış­ma­lar, ko­nu­nun ‘a­ci­li­ye­ti­ni­’ gös­te­ri­yor. 10 Ara­lı­k’­ta Ni­lü­fer Be­le­di­ye­si­’nin ya­zı­sın­dan son­ra 12 Ara­lı­k’­ta Bur­sa Va­li Yar­dım­cı­sı Meh­met Öz­can, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na, ba­kan­lı­ğın öne­ri­si doğ­rul­tu­sun­da imar pla­nı ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.

17 Aralık’ta işleme kondu

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ise Bur­sa­’dan al­dı­ğı ce­vap üze­ri­ne 13 Ara­lı­k’­ta ME­B’­e ya­zı gön­der­di. 16 Ara­lı­k’­ta MEB Te­mel Eği­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Bur­sa Va­li­li­ği­’n­den TÜR­GE­V’­e gö­re iş­le­mi yü­rü­te­bil­mek için ek bil­gi­ler ta­lep et­ti. Bu ya­zı, 17 Ara­lı­k’­ta Tür­ki­ye­’yi sar­san yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun pat­la­dı­ğı gün iş­le­me kon­du.

Müsteşar Bey iş başında

Sa­de­ce Bur­sa­’da de­ğil, Tür­ki­ye­’ nin di­ğer il­le­rin­de de Ha­zi­ne­’ye ait ara­zi­ler TÜR­GE­V’­e ön­ce ki­ra­la­nı­yor, ar­dın­dan dü­şük be­del­le sa­tı­şı ya­pı­lı­yor. Bü­tün bu iş­lem­le­ri Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Na­ci Ağ­ba­l’­ın ta­kip et­ti­ği ile­ri sü­rü­lü­yor.

Kaynak: Haber Kaynağı
1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Haber Artı Türk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0242 844 30 51 | Faks : 0242 844 30 51 | Haber Scripti: CM Bilişim