1. HABERLER

  2. SPOR

  3. SPK dan Çifte Standart...
SPK dan Çifte Standart...

SPK dan Çifte Standart...

Dün akşam SPK Bülteninde FENERBAHCE Futbol A.Ş. nin Kulüple arasındaki Stad devri ile ilgili başvurusunun reddedildiği açıklandı. Peki bu ne demek oluyor ?

A+A-


Dün akşam saatlerinde SPK, 2013/33 sayılı
Bülteniyle FENERBAHÇE Futbol A.Ş. nin Stad
devir ile ilgili olarak başvurusunun reddedildigini
açıkladı. peki bu ne anlama geliyor. TARAFLI ve
UC MAYMUN medyanın dedikleri dışında
GERÇEKLER NE ? Okuyucular ve takipçilerin
talebi üzerine bunu anlaşılabilecek şekilde
özetleyelim.
 
KONU NEDİR ? 
 
Konu, FENERBAHÇE Kulübünün tapusu
kendisine ait, tüm inşaatını kenbdi kaynaklarından
yaptığı SARACOĞLU Stadının,Futbol faaliyetlerini
öneten, Futbol takımının sahibi, stadı tek kullanan
şirket olan FENERBAHÇE Futbol A.Ş.'ye devridir.  
Bu devir iki amaçla yapılacaktı . Birincisi Kulübün
Şirkete olan borçlarının ödenmesi, ikincisi ise Stad
isim hakkı ve benzeri hakların Şirket tarafından
satılmasını sağlamak. Yani Kulübü, bu faaliyetlerin
dışında tutarak tüm gelirin BORSA daki
küçük yatırımcıya gitmesini sağlamak. 
 
Ama SPK dün akşam bu devir işlemine izin
vermeyeceğini açıkladı. Konuya yakın herkesi bıyık
altından güldüren bu karar, Galatasaray'a yıllardır
aynı konuda saglanan izinler ve verilen onaylar
dolayısıyla SPK nın ÇİFTE STANDART
uyguladığını gösteriyordu.
 
Biraz detaylı bakalım ve görelim neler olmuş? 
 
 
GALATASARAY NE YAPMIŞTI ?
 
Galatasaray Kulübünün UEFA kriterlerine uygun olarak 3 şirketi vardı GS Sportif A.Ş.;  GS Futbol A.Ş.
ve GS Stad A.Ş.
 
GS Sportıf AS 2002 yılında hisselerini, halka arz etmiştir. Hisseler 2002 yılından bu yana İMKB’de
işlem görmektedir.
 
Daha Sonra Galatasaray Stad A.Ş. ile Galatasaray Futbol A.Ş. birleşmiş; bir sonraki aşamada da
bu birleşen Şirket Galatasaray Sportif A.Ş. ile birleştirilmiştir. Galatasaray Kulübü, Galatasaray
Sportif A.Ş. nin hakim ortağıdır
 
Birleşme işlemi Eylül 2010’da tamamlanmıştır. Birleşme öncesi tarafların mali tablolarına göre
GS Sportif A.Ş.nin Özkaynakları: 312.576.910 TL Dönem Karı: 61.982.282 TL’dir. Buna karşı Futbol
A.Ş.’nin Özkaynakları: eksi 208.696.371 TL Dönem Zararı: 122.654.660 TL’dir. Böylece birleşme
sonrası Futbol A.Ş.’yi devralan GS Sportıf A.Ş.nin Özkaynakları, 19.760.131 TL’ye düşmüş dönem
karı ise 60.856.895 TL ’lık zarara dönüşmüştür.
 
VARAN 1.. KARLI BİR ŞİRKET BÜYÜK ZARARDA OLAN ŞİRKETİ DEVRALIYOR VE SERMAYEYİ
KEDİYE YÜKLÜYOR…
 
 
Daha sonra…
 
GS Sportıf A.Ş. ile GS Futbol A.Ş. arasında 14.05.2010 tarihinde imzalanan devir protokolü ile
17.05.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray Profesyonel A Takımı ve Futbol
Akademisi’nin toplam 245.200.000 TL bedelle tüm hak ve borçları ile GS Sportif A.Ş. Şirketi
tarafından satın ve devralındığıaçıklanmıştır.
 
VARAN 2 … GS SPORTİF A.Ş., sermayesinin 100 katı bir bedel ödeyerek profesyonel bir futbol
takımını satın alıyor.. Hem de tüm BORÇLARI ile birlikte
 
Daha Sonra…
 
Mantık ve hukuk gereği, Stad A.Ş. de olan Üst Hakkı Kullanım hakkı yani Stad gelirleri, ilk
birleşmede Futbol A.Ş.’ye, daha sonra da Sportif A.Ş. ye geçmesi gerekmektedir. Yani Stad
GS Sportif A.Ş. ye ait olması gerekirken GS Kulübü tarafından TOKİ’ye devrediliyor
 
VARAN 3 .. GS Sportif A.Ş. kendisinin kullanım hakkına sahip olduğu Ali Sami Yen’in TOKİ’ye
devredilmesine ses çıkarmıyor
 
Daha Sonra…
 
TOKİ’ye verilen stadın dolayısıyla ARENA ‘nın hakkının da  GS Sportif A.Ş’ye ait olması gerekirken
Galatasaray Kulübüne kaydedilmiş ve  bunun karşılığında GS Sportif A.Ş.ye hiçbir karşılık
ödenmemiştir.  Muhtelif başvurulara rağmen Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda bu yönüyle
Galatasaray Sportif A.Ş. de  herhangi bir inceleme yapmamıştır.
 
VARAN 4… Birleşmeler gereği Türk Telekom ARENA’nın GS Sportif A.Ş. ye ait olması gerekirken,
GS Kulübü tarafından el koyuluyor 
 
Daha Sonra…
 
Şirketlerin Birleşme sözleşmesinde Müsabaka gelirlerinin birleşen  şirketin olacağı  açıkça
belirlenmiştir. Birleşen şirketlerin ana sözleşmelerinde de stad gelirlerinin  devredileceğine
ilişkin bir düzenleme yoktur. Ancak birleşme işlemleri tamamlandıktan sonra Galatasaray
Kulübü Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklama yaparak Stad gelirlerinin % 90’ının
Kulübe %10 unun davalı Sportif A.Ş.’ye verileceği bildirimini yapmıştır.
 
VARAN 5… Stad Gelirlerinin % 90 ‘ına daha önce Kamuya yapılan hiç bir bildirimde yer
almamışken Galatasaray Kulübü tarafından el konuluyor
 
 
Daha Sonra…
 
Yapılan % 90 * % 10 paylaşımın getireceği menfaatlerden biri de, Devlete - Malıyeye  KDV yi eksik
ödemek için bilet  alan taraftarların bilet bedeli olarak ödediği  ücretin %10 una bilet bedeli faturası
%90 ına dernek bağış makbuzu verilmesidir
 
VARAN 6 … Galatasaray Sportif A.Ş. ve Galatasaray Kulübü işbirliği yaparak uyduruk ve eski tarihli
bir protokolle   Devletten vergi yatırımcıdan Kar kacırmaktadırlar
 
 
Daha Sonra…
 
Bu açıklama yapılmadan önce, %17 si halka açık olan GS Sportif A.Ş.nin %28 lik ilave kısmı Genel
Kurulda repo yapacağız diyerek yetki alınarak Galatasaray Kulübü tarafından halka satılmış; halka
açıklık oranı % 45 e ulaşmıştır
 
VARAN 7.. Birleşme sonrası Stad gelirlerinin normal olarak GS Sportif A.Ş. de birleşeceğini düşünen
yatırımcılardan bilgi gizlenerek hisse fiyatları Borsada yükseltilmiş, hiçbir açıklama yapmadan görülen
en yüksek fiyatlardan % 28 hisse halka satılmıştır..
 
 
Daha Sonra…
 
GS Sportif A.Ş. yönetimi ve GS Kulübü yönetimi aynı kişiler olduğundan yatırımcılar önemsenmeden
müsabaka gelirleri bedelsiz olarak  kulübe aktarılmış; ancak bu yetmemiş, Kulüp Yönetimi TT Arena
stadının 2014-2030 yılları arasındaki tribün koltuk gelirlerini 442.907.750.TL karşılığında GS Sportif A.Ş.
ye satmıştır.
 
 
VARAN 8 … GS Sportif A.Ş. zaten kendisine ait olması gereken biletleri 17 yıllığına GS Kulübünden
satın almış ve borçlanmıştır
 
 
Daha Sonra…
 
Galatasaray Kulübü, 442.907.750TL hayali alacağını tahsil etmek amacıyla Mayıs 2012’de %25.000  
oranında   sermaye artırımına gitmiş; % 55 hissesi karşılığında koyması gereken Nakit katılım payını
koymamıştır
 
VARAN 9 … Küçük yatırımcı sermaye artırımına nakit koymuş, ancak GS Kulübü koyması gereken
yaklaşık 230.000.000 TL parayı koymamış ve hayali alacaklarını tahsil etmiştir
 
Daha Sonra…
 
Kulüp kendi hisselerini sattıktan sonra hasılat paylaşımı açıklamasını yapmış, Borsada herkes
hisselerini satışa geçmiş, daha sonra açıkladığı tarihin en yüksek sermaye artırımı ile de hissedarların
ödeyemeyeceği rakamlar istemiş, hisse değerlerinin iyice düşmesi sağlanarak spekülatörler aracılığıyla
düşük fiyattan belli kişilerin   bu hisseleri toplamasının yolu açılmıştır.
 
VARAN 10 … Galatasaray Kulübü bilgi gizleyerek en yüksek fiyatlardan sattığı hisselerin fiyatlarını, yaptığı
açıklama ve Mayıs 2012 sermaye artırımı ile düşürmüş ve bu hisselerin düşük fiyattan topklanmasına yol
açmıştır
 
Daha Sonra…
 
Galatasaray Kulübü ve hakim ortağı olduğu GS Sportif A.Ş., Eylül 2012 de % 3.000 lik yeni bir sermaye
artırımı kararı almış; bu başvuru SPK tarafından reddedilmiş, bu kez Eylul 2*13'de % 2.400 luk yeni bir
bedelli sermaye artırım kararı alınmıştır.  Burada da amaç, Kulübün hala tahsil edemediği hayali
alacakları ( Yaklaşık 200 milyon TL) , nakit sermaye artırımına da katılmadan tahsil etmek ve GS Sportif
küçük yatırımcılarının sermaye katılım parasına el koymaktır
 
Bütün bunlar SPK nın gözü önünde olmakta ve SPK nın verdiği izinler çerçevesinde yapılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen VARAN 3 - 4 - 5 - 6 - 8 No.lu maddeler bizzat TÜRK TELEKOM ARENA STADInın
hasılatının Kulüp tarafından cukkalanması anlamına gelir ve SPK, başvurularımızın tamamına, bu konu
GS Kulübü ile GS Sportif A.Ş. arasındadır diyerek müdahale etmeyeceğini ifade etmiştir
 
Peki Galatasaray'ın bu büyük vurgununa ses çıkarmayan, bu konuda yapılan başvuruları görmezden
gelen SPK Fenerbahce'nin devir başvurusunu neden kabul etmiyor? Görelim
 
FENERBAHÇE NE YAPMIŞTI?
 
*  FENERBAHÇE, hem % 80 ine sahip olduğu şirketi hem de yatırımcılarını kazandırmak için, Futbol
takımı ile birlikte Stadını da Şirketin kullanımına vermiş, sadece sembolik bir ücretle kiralama yoluna
gitmişti. FB Futbol A.Ş. de stadın tüm gelirlerini alıyor, kullanıyori, yatırımcılarına temettü dağıtıyor,
BORSA  nın tek karlı Spor Şirketi konumunda oluyordu. Şirketin % 80 'ine sahip olan Kulüp ise, eline
geçen  sembolik kira dışında bir gelir olmadan amatör şubeleri idare etmeye çalışıyordu. 
 
* Yeni Ticaret kanunu gereğince Şirketin % 80 sahibi de olsa, Fenerbahçe Kulübünün Şirket
gelirlerinden aldığı paraları da belli bir süre içinde iade etmesi gerekiyordu. Ama unutmayalım
Alınan bu paralara yasal  faiz ( bu sene 20  Milyon TL den fazla ) ödeniyordu. yani Şirket verdiği
bu paralar için Kulüpten faiz de alıyordu.  Bir kaybı yoktu
 
* İşte burada Kulüp Yönetimi, bu sembolik kiralarla her geçen gün daha da büyüyecek borcu engellemek
için, SARACOGLU stadını, zaten Futbol takımının sahibi olan ve zaten Stadı tek bu amaçla kullanan
Şirkete devretme kararı aldı. Bu çok akıllıca ve eşyanın tabiatı gereğince OLMASI GEREKEN bir şeydi.
Stadın tüm geliri Şirkete kalacak, Kulüp sadece hissedar olarak Şirketin temettülerinden yararlanacaktı
 
* Yine aynı şekilde Mevcut Stad Kirası feshedilecek, alınmış olan geleceğe yönelik kliralar geri verilecek.
Stad devir bedeli ile de Kulübün Şirkete borcu kapanacaktı. 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU NE YAPTI ?
 
BORSA İstanbul, Kulübün % 80 sahibi olduğu Şirketten aldığı ve faizini ödediği paraları, ödemesini istedi
ve bunun için kasım Sonuna kadar süre verdi
 
Kulüp de bunun için SPK ya yaptığı yukarıda ayrıntıları bulunan başvuruyu göstererek süre istedi
 
SPK dün gece bu işlemi İLGİNÇ gerekçelerle reddetti. Bakalım ne demiş efendiler: 

Satır aralarına bakalım biraz NEDEN izin vermemiş SPK Fenerbahçe'ye ?
 
 
1) Tapusu Fenerbahce'ye ait olan ve tümüyle kendi kaynaklarından finanse edilerek yapılan SARACOGLU Stadında resmi müsabakalar yapılabilmesi için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) 'ne devredilen, sonra da GSGM tarafından 49 yıllıgına  Fenerbahçe'ye verilen üst kullanım hakkının devredilemeyeceği belirtilmiş

( YANI FENERBAHCENIN KENDI MALI OLAN STADI, FUTBOL TAKIMININ SAHIBI OLAN, FUTBOL MACLARINI YAPTIRAN, BILETLERINI SATTIGI KENDI SIRKETINE DEVREDEMEYECEK!!! ) 
 
2) Kulübün yapacağı devir sonucunda BORSA'daki Şirketin Kulübe kullanım bedeli ödemeyeceği, kullanım bedelinin karşılığı 
olan giderleri kendisinin üstleneceği belirtilmiş.
( NE OLACAKTI, DEVREDİLEN STADIN GİDERLERİNİ KULÜP MÜ ÖDEYECEKTİ? DÜNYANIN NERESİNDE BİR MÜLK SATILDIKTAN SONRA GİDERLERİ ESKİ SAHİBİ TARAFINDAN ÖDENİR ? )
 
3) Stadyumun Şirket aktifine geçmesinin Şirket lehine maliyet avantajı yaratma ihtimalinin kesin ve açık olmadığı,  Stadyumun gelir yaratma kapasitesinin tribün gelirlerine bağlı olduğu ve Stad gelirlerinin tamamına  yakın kısmının hâlihazırda Şirkete ait olduğu hesaba katıldığında, satın alma işleminin Şirket açısından yaratacağı faydanın belirsiz olduğu söylenmiş.
( BUNA KATILA KATILA GÜLMEK GEREK. STAD GELİRLERİ TRİBUN GELİRLERİNE BAGLIYSA, O TRİBUN GELİRLERİNİN % 90 INI 3 YILDIR CUKKALAYAN GALATASARAY'I NEDEN SEYREDIYORSUNUZ BEYLER? STAD GELİRLERİNİN TAMAMI ZATEN FB NİN SİRKETINDEYMİS.. GUNAYDIN.. FENERBAHCE BUNU HAK HUKUK ACISINDAN YAPARKEN GALATASARAY YAPMAZKEN, SIRKETI SOYARKEN IZLEMEYE DEVAM ETMENIZİN SEBEBİ NEDIR? STADA SAHIP OLMAK SIRKETE FAYDA GETİRİR Mİ BELLİ DEGİLMİŞ.. BEYLER UEFA KURALLARINA GORE STADI OLMAYAN FUTBOL TAKIMI - SIRKET OLAMAZ. AVRUPADA KIMSE DEVLETE YAPTIRMIYOR STADINI BILMIYORSUNUZDUR BELKI. HERKES SEYIRCISIYLE YAPIYOR FENERBAHCE GIBI . KOMIK ACIKLAMALAR )
 
3) Söz konusu işlemin, devir bedeline bağlı olarak, Şirketin Kulüpten olan alacaklarının tamamından ya da bir kısmından 
feragat edilmesi ve Stadyumun inşaatıyla ilgili olarak daha önce Kulüp tarafından üstlenilen maliyetlerin Şirket’e devredilmesinin 
şüpheli ilişkili taraf işlemi niteliğinde olduğu  
( BAK BAK BAK.. KULUP STADYUMU SIRKETE DEVREDERKEN TABII KI DAHA ONCE STAD ICIN YAPTIGI GIDERLERI MAHSUP EDECEK. GALATASARAY GIBI HAVADAN PARA DEGIL BU. DEVLETIN STADI DA DEGIL. MALIYETLERINI GERI ALACAK. O BORCLAR NEDEN OLDU SANIYORSUNUZ? SUPHELI ISLEM I SU ANDA SIZ YAPIYORSUNUZ SPK UZMANLARI. FB STADI ICIN YAPTIGI MALIYETLERI GERI ALARAK O STADI, FUTBOL TAKIMININ SAHIBI SIRKETINE VERIYOR VE BU ALACAK VERECEK ILISKILERINDEN CEKILIYOR. KIM HANGI UZMAN INCELEDI BU SEKILDE ACIKLAR MISINIZ )
 
dikkate alınarak, söz konusu işlemin sermaye piyasası mevzuatına uygun olmadığı 
(VAY VAY VAY.. MEVZUAT SADECE FENERBAHCE2YE IŞLER DIYORDU GENC ARKADASLARIM. ICIMDE BIR UMUT VARDI SUBAT KARARINIZDAN SONRA AMA, ARTIK BEN DE ONLARA KATILACAGIM. MEVZUATI SADECE FENERBAHCEYE ISLETEN EFENDILER, BIZE YOL VERMEYECEKLER ANLAŞILAN)
 
B) Şirketin Kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak  Şirket’ten ve yöneticilerinden savunma talep edilmesine, 
(BENCE YETMEZ. AGIR CEZADA IDAMLA DA YARGILANSIN FENERBAHCE YONETICILERI. SEBEP ABIDIK GUBIDIK ALI CENGIZ OYUNLARIYLA STAD HASILATINI 3 YILDIR CUKKALAYAN GALATASARAY YONETICILERI GIBI USULSUZ YAPMAK DURURKEN BU ISLEMLERI, HAK HUKUK VE ADALET ILE YAPMAYA CALISMISLAR STAD DEVRINI.. ASALIM TAKSIMDE FENERBAHCE BASKANINI VE YONETICILERINI TURKIYE DE KURTULSUN)
 
C) 2012 - 2013 sezon sonu bilancosunda bağımsız denetim görüşüne şart oluşturan 4 ve 5 no’lu maddelerde yer alan hususlarla ilgili olarak, TMS 1, TMS 8, TMS 18 çerçevesinde, Kurul karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde gerekli düzeltme işleminin yapılması ve düzeltilmiş finansal tabloların kamuya ilan edilmesi gerektiği hususunda Şirketin bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 
(UFF COK KORKTUK. BIR ONCEKI DONEM - BIR SONRAKI DONEM ALACAK - BORCLARININ HAZIRAN - MAYIS  OZEL MALI DONEMI CERCEVESINDE YER DEGISTIRMESI GEREKIYORMUS. SAVUNMAYI ALMADAN BUNLARI METRISE GONDERELIM BENCE  BUYRUN O IKI MADDE:
  

 
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.