• BIST 79.252
 • Altın 124,595
 • Dolar 3,0588
 • Euro 3,3441
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 9 °C
 • İzmir 17 °C
 • Antalya 20 °C
 • Tekirdağ 15 °C
 • Sakarya 15 °C
 • KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK 4 KRİTİK OLAY VE 4 SORU
 • MİT 5 İLİ UYARDI; KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT
 • PEŞMERGE'DEN TÜRKİYE'YE "MUSUL" TEHDİDİ
 • KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK 4 KRİTİK OLAY VE 4 SORU
 • MİT 5 İLİ UYARDI; KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT
 • PEŞMERGE'DEN TÜRKİYE'YE "MUSUL" TEHDİDİ

MEMURLARA MEMUR-SEN ŞOKU!

MEMURLARA MEMUR-SEN ŞOKU!
Temmuzda ilk kez zam alamayan memurlar bundan böyle ...

MEMUR, İLK KEZ ZAMSIZ MAAŞ ALDI

Ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kere maaşlarına zam alan 3 milyon memur, bu yıl hayal kırıklığı yaşadı.

 Memur-Sen’in imzaladığı toplu sözleşme nedeniyle 3 milyon memur, ilk kez zamsız maaş aldı.

Uzun yıllardır Temmuz maaşlarını zamlı alan, ayrıca enflasyon farkı ödenen memur bu kez zam da fark da alamadı. Maaşlarını çekmek için dün bankamatiğe giden memurlar, zamsız maaş şoku yaşadı. Her yıl Temmuz’da zamlı maaş ve fark almaya alışkın olan kamu çalışanları bu kez, bayram öncesi mağdur oldu.

MEMUR-SEN İMZALADI ZAM  ALINAMADI!

 Seyyanen zam yerine hükümetin önerisi kabul edilseydi dahi memur, dün itibariyle yüzde 3 zam ve 2,7 enflasyon farkı alacaktı.

Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun imzası nedeniyle zamsız maaş alan kamu çalışanları tepkilerini sosyal medya ve internet üzerinden yoğun şekilde dile getiriyor. Türk Sağlık Sen’in hesaplamalarına göre ise memurun kaybı 28 TL ile 190 TL arasında değişiyor.

Seyyanen zamdan memur zararlı çıkarken Maliye’nin yüzü güldü.

Türk Sağlık-Sen’in verdiği bilgilere göre 2014 yılı için ek ödemelerle birlikte memurlara ayrılan net kaynak 10 milyar 158 milyon olmuştu. Ancak Memur Sen’in imzaladığı 123 TL seyyanen zammın bütçeye getirdiği toplam yük 7 milyar 191 milyon oldu. Böylece Memur-Sen, kamu çalışanlarının 2 milyar 967 milyon lirasını masada bıraktı.

Türk Sağlık Sen, 123 TL seyyanen zam nedeniyle memurların kayıplarını hesaplayan bir çalışma yaptı. Buna göre Memur-Sen’in imza attığı toplu sözleşme yerine hiç pazarlık yapılmadan hükümetin önerisi kabul edilseydi hizmetli 28, şoför 40, memur 46, hemşire 60, pratisyen doktor ise 190 lira fazla maaş alacaktı.

MAAŞ DIŞI TÜM ÖDEMELERE 1.5 YIL ZAM YOK!

Memur-Sen’in taban aylığa seyyanen zamma imza atması nedeniyle maaş dışı tüm ödemelere de 1.5 sene zam gelmeyecek. Buna göre hemşirenin 69, diş hekiminin 117, uzman doktorun ise 126 TL ek ödeme kaybı oldu.

Ayrıca seyyanen zam nedeniyle aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, nöbet ve icap ücretleri, vekâlet aylığı yabancı dil tazminatı gibi maaş dışı ödemelerin hepsi sabit kaldı. Bu kalemlerde de memurun ciddi kaybı oluştu.

Memurlar açısından ciddi kayıplara yol açan toplu sözleşme nedeniyle kamu çalışanlarının hesap sorması gerektiğini belirten Türk Sağlık-Sen Başkanı ve Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, “İlk defa Temmuz ayında maaşınızda bir kuruş bile zam almadığınızı göreceksiniz. Sadece maaşınızda değil sabit ek ödemenizde, aile yardımı gibi sosyal ödemelerde de bir kuruş bile zam alamadınız. Çünkü kendisini memur sendikası sananlar, toplu sözleşmede hükümetin teklifinden bile daha düşük bir teklife evet dediler. Enflasyon farkını istemediler. Yılın ilk altı ayında enflasyon oranı yüzde 5.7 çıktı. Hiç pazarlık yapmayıp hükümetin açıkladığı yüzde 3+3 zamma razı olsalardı bugün enflasyon farkı olarak yüzde 2.7 daha maaşınıza zam yapılmış olacaktı. Kirli bir oyun oynadılar. Sadece 123 TL zamma imza attılar. Kısacası memura ikiyüzlü davrandılar. Bugün enflasyon karşısında memurun maaş zammı çoktan buharlaştı.  Memur enflasyon karşısında kaybetti.  2014 yılını size Memur-Sen zehir etti.” dedi.

Temmuz ayı itibarıyla pratisyen bir doktorun 119 TL, ebe hemşire, sağlık teknisyenleri ve sağlık memurları 60 TL, memurlar 46 TL zararda olduğunu söyleyen Kahveci, “Aile yardımı Temmuz 2013’te 163 TL idi. Temmuz 2014’te de 163 TL. Hâlbuki sadece yüzde 3+3 ve enflasyon farkına bile evet denilseydi bugün aile yardımı 178 TL olacaktı. Ama tüm bunları Memur-Sen memurları düşünmedi. ” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON ZAMMI ALAMAYAN MEMURA BİR ŞOK DAHA

Bu yıl ilk kez enf­las­yon far­kı ala­ma­yan me­murve me­mur emek­li­le­ri­ne Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­ten müj­de çık­ma­dı. Ba­kan Şim­şek, enf­las­yon far­kı uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı ka­ra­rı­nın Me­mur-Se­n’­le im­za­la­nan top­lu söz­leş­me­de alın­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, bu yıl me­mu­ra ya­pı­lan zam­lar ne­de­niy­le büt­çe­ye ila­ve 4 mil­yar li­ra yük gel­di­ği­ni söy­le­di.

Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, “Mak­ro Eko­no­mik Ge­liş­me­ler ve Ocak-Ha­zi­ran 2014 Dö­ne­mi Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Uy­gu­la­ma So­nuç­la­rı­”nı ba­sın top­lan­tı­sın­da açık­la­dı. Şim­şek, bu yı­lın ilk 6 ayın­da büt­çe ge­lir­le­ri­nin ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 10,2, büt­çe gi­der­le­ri­nin yüz­de 13,8 art­tı­ğı­nı, ge­çen yıl 3,1 mil­yar li­ra faz­la ve­ren büt­çe­nin bu yı­lın ilk ya­rı­sı­nı 3,4 mil­yar li­ra açık­la ka­pat­tı­ğı­nı söy­le­di.

Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Ba­kan Şim­şek, me­mu­ra enf­las­yon far­kı ve­ril­me­me­si­nin büt­çe­ye ne ka­dar kat­kı sağ­la­dı­ğı­na iliş­kin so­ru­ya, “Me­mu­ru­mu­za top­lu söz­leş­me kap­sa­mın­da yıl­ba­şın­da ge­re­ken zam ya­pıl­dı. Or­ta Va­de­li Pla­n’­a (OVP) oran­la top­lu söz­leş­me­de or­ta­ya çı­kan so­nuç bi­ze ila­ve 4 mil­yar li­ra­lık yük ge­tir­di­” ce­va­bı­nı ver­di.

Zam­mın ka­mu ma­li­ye­si­ne net baz­da yan­sı­ma­sı­nın me­mur le­hi­ne ol­du­ğu­nu id­di­a eden Şim­şek, “Enf­las­yo­nun çok çok üze­rin­de ar­tış alan me­mur­la­rı­mız ol­du. Ta­bi­i ki üst dü­zey me­mur­la­ra enf­las­yo­nun al­tın­da bir ar­tış söz ko­nu­su. Sen­di­ka­la­rı­mız maa­şı dü­şük olan­la­ra da­ha yük­sek bir ar­tı­şı ön­gö­ren bir dü­zen­le­me­yi ma­sa­ya ge­tir­di­ler, bu ka­bul gör­dü. Ge­niş ke­sim­le­re da­ha iyi im­kan­lar ge­ti­ril­di. Maa­şı yük­sek olan ke­sim­le­re enf­las­yon ka­dar bir ar­tış söz ko­nu­su de­ği­l” de­di.

zaman/dea

 

1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
KARAMUSTAFA
16 Temmuz 2014 Çarşamba 23:15
23:15
Memura ve Emeklisine zam istemeyen Sendika Başkanı,bizim rızamızı almışmı,bizim rızamız olmadan nasıl karar verir,o zaman Memur ve Emeklisine Temmuz da zammı kendisi verir,Böyle bir Adeletsiziği ömrüm boyu görmedim.
SAHİBİNDEN SATILIK SENDİKA
16 Temmuz 2014 Çarşamba 23:11
23:11
MEMURA ZAM VERDİRMEYEN KİM MİŞ BAKIN???

GENEL BAŞKAN
Ahmet GÜNDOĞDU

(AKİL İNSANLAR HEYET KARADENİZ GRUBUNDAN)

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli Köyü’nde 01.01.1961 yılında dünyaya gelen Ahmet Gündoğdu, ilköğrenimini köyünde, Erdemli İmam Hatip Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini de Giresun İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Gündoğdu, uzun yıllar Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

1992'de Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın daveti ile Eğitim-Bir-Sen Bakırköy İlçe Temsilciliği'ni kurup ilçe başkanlığıyla sendikacılığa başlayan Gündoğdu, 1996-2002 yılları arasında sırasıyla İstanbul Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkan Yardımcılığı, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ahmet Gündoğdu, Kasım 2002 tarihinde seçildiği Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığı ve Nisan 2008 tarihinde seçildiği Memur-Sen Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Gündoğdu, Memur-Sen Genel Başkanlığının yanı sıra 2009 yılından bu yana Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanlığı görevini de yürütmektedir.
Diğer Haberler
 • DOLAR'DAN YENİ ZİRVE17 Ekim 2016 Pazartesi 20:05
 • ANTALYA OTELCİLERDEN KRİTİK AÇIKLAMA17 Ekim 2016 Pazartesi 12:31
 • ÜNLÜ LOKANTAYA DEVLET EL KOYDU15 Ekim 2016 Cumartesi 14:30
 • DOLAR'DA SON DURUM14 Ekim 2016 Cuma 14:43
 • DANIŞTAY'DAN KAMU İHALE KARARI14 Ekim 2016 Cuma 12:39
 • RUS DANA ETİ GELİYOR14 Ekim 2016 Cuma 01:21
 • BBC YAZDI; DOLAR NEREDE DURACAK13 Ekim 2016 Perşembe 16:53
 • FİRARİ PATRON İPEK HOLDİNG'İ ALACAK13 Ekim 2016 Perşembe 12:09
 • BAŞKANLIK GÖRÜŞMESİ DOLAR'A TARİHİ REKOR GETİRDİ13 Ekim 2016 Perşembe 10:50
 • DOLAR REKOR KIRDI12 Ekim 2016 Çarşamba 16:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Haber Artı Türk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0242 844 30 51 | Faks : 0242 844 30 51 | Haber Scripti: CM Bilişim