1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Hekimlerin Torba Yasa İsyanı
Hekimlerin Torba Yasa İsyanı

Hekimlerin Torba Yasa İsyanı

Hekim dışı sağlık emekçilerini ise daha fazla köleleştirip esnek, kuralsız ve tanımsız çalıştırma çabalarını derinleştiriyorlar.

A+A-

SAĞLIKÇILAR İSYANDA


Sağlık alanında AKP Hükümetinin hazırlayıp "torba" yasasına dahil ederek yapacağı düzenlemeler sağlık çalışanlarını isyan noktasına getirdi. Yasaya itiraz için protesto eylemleri düzenleyen hekimler, tepkilerini yaygınlaştırmak için Tabip Odaları aracılığı ile üyelerine bildiriler gönderiyorlar. Gönderilen bildirilerde, yapılacak olan düzenlemenin adeta skandal sayılabilecek maddelerine isyan eden hekim odaları, üyelerini tepki vermeye davet ediyor. Antalya Tabip Odası, üyelerine gönderdiği uzun bildiride söz konusu yasanın kimlerin işine yarayacağını, sağlık siteminde büyük yaralar açacağını ayrıntılı bir şekilde duyurdu. İşte o bildiri.

HEKİMLERE AĞIR TORBA


Sağlık alanı sürekli değiştirilen düzenlemeler ve getirilen torba yasalarla alt üst ediliyor.


Her yeni düzenleme bir öncekiyle yarışırcasına hekimlik başta olmak üzere sağlık mesleklerinin özüne zarar veriyor, yurttaşların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almasını olanaksız hale getiriyor.


Şimdi bir torbayı daha evirip çevirip önümüze koyup, hekimliği doğduğu topraklara gömmeye çalışıyorlar. İstanköy'lü Hipokrat'ı, Bergamalı Galenos'u bu topraklardan kazıma gayreti içindeler. Hekim dışı sağlık emekçilerini ise daha fazla köleleştirip esnek, kuralsız ve tanımsız çalıştırma çabalarını derinleştiriyorlar.


"Tam Gün” Özele Hoca Pazarlama Noktasına Gelmiştir


Yıllardır sağlık çalışanlarını ve örgütlerini dikkate almadan yapılan "tam gün” düzenlemelerinin gerçek amacı açıklıkla ortaya çıkmıştır. Niyet tam gün değildir. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin tek bir işte çalışarak insanca yaşayacakları bir düzen kurmak değildir. Muayenehane dışında her şey serbesttir, yeter ki emek sömürüsü işlesin, katmerlensin. Yurttaşları "muayenehane çilesinden kurtaracağız” diyenler sağlığı büsbütün paralı hale getirmekte, üstelik hem üniversitelerde hem de özel hastanelerde hastaların ödediği paranın yarısına el koyup kar etmeyi istemektedirler.


ÖĞRETİM ÜYELERİNE KOLAYLIK SAĞLAMA GİBİ GÖRÜNEN ANCAK ÜNİVERSİTELERİN YAPTIĞI SÖZLEŞME İLE ÖZEL VE VAKIF HASTANELERİNDE TAŞERON İŞÇİSİ GİBİ BAĞIMSIZ HAREKETİ ELİNDEN ALINMIŞ, KURUMUN İŞÇİSİ OLARAK ANLAŞTIĞI YERDE ÇALIŞMASI GETİRİLMİŞTİR. ANCAK DİĞER HEKİMLER GİBİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DE BAĞIMSIZ, VERGİLENDİRİLMİŞ, HALKA HİZMETTE BİR ARAÇ OLAN MUAYENEHANE AÇMA HAKLARI YASAKLANMIŞTIR.


BAĞIMSIZ OLARAK MUAYENEHANESİ OLAN HEKİMLERİN YALNIZCA SGK İLE ANLAŞMASI OLMAYAN SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞABİLMELERİNE YÖNELİK SINIRLAMA GETİRİLİYOR. BÖYLECE HEM SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLERE ÇALIŞMA ALANI BIRAKILMIYOR, AYRICA SGK PRİMİNİ YATIRAN HASTALARIN HEKİM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKEDİLİP, MUAYENEHANESİ OLAN HEKİMLERDEN YARARLANMA HAKLARI ORTADAN KALDIRILIYOR. MUAYENEHANESİ OLAN HEKİMLERİN SGK ANLAŞMASI AMAÇLARINA HİZMET OLARAK ENGELLENİYOR.


Devlet bırakın sağlığı yurttaşlara hak olarak ücretsiz sunmayı, yurttaşların cebinden ödemek zorunda bırakıldığı sağlık hizmetinden kar eden, hocaları özel sektöre pazarlayan bir tüccara dönüşmektedir. Artık yurttaşlarımız için hocalara muayene olup tedavi olabilmenin yolu ya üniversitelerde ya da özel hastanelerde cebinden daha çok para ödemektir. Üstelik özele pazarlanacak hekimlere Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki hocalar da dahil edilmektedir.


İnsanlık Yararına Sağlık Hizmeti Suç Olabilir mi?


"RUHSATSIZ SAĞLIK HİZMETİ SUNMA” ADI ALTINDA BİR SUÇ TANIMLANIP MESLEĞİNİ HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEDEN UYGULAMAYA ÇALIŞAN HEKİMLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI, 3 YILA KADAR HAPSE ATILMAKLA TEHDİT EDİLMEKTEDİR. ÖYLESİNE BİR KİNDİR Kİ 20 BİN GÜNE KADAR DA ADLİ PARA CEZASI TANIMLANMAKTA, GÜNLÜK YÜZ TL'DEN HESAPLANIRSA 2 MİLYON TL'Yİ BULAN CEZALAR VERİLEBİLECEĞİ HESAPLANMAKTADIR. ????


Sağlık çalışanı olmayan kişilerin hekim gibi sağlık hizmeti vermesi zaten suçtur, cezası kanunla düzenlenmiştir. Onun için bu ceza hiçbir özel hastane patronuna, uluslararası sermaye zincirine, baskıcı hastane yöneticilerine bağlı olmadan, mesleğini özgürce, yalnızca insanın yararını merkeze alarak, gezi eylemlerinde olduğu gibi halkın yararına icra etmek isteyen, hastasının mahrem bilgilerini saklayan sağlık emekçilerinedir.


Böylesi bir ceza hekimliğin de evrensel ilkelerine aykırıdır, bu nedenledir ki uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmektedir.


Torbadan bir madde: Sünnetçilere yıl sonuna kadar süre


Tasarıyla sünnet ameliyatının yalnızca tabiplerce yapılabileceği düzenleniyor ancak olağanüstü ve istisnai hallerde Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenecek eğitimi alanlar hekim gözetiminde sünnet ameliyatı yapabilecek MESLEK MENSUBU OLMAYAN BAZI ASKERİ VE EMNİYET PERSONELİ GÖREVDE BULUNDUKLARI SÜRE VE GÖREVLE SINIRLI OLMAK ÜZERE HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ MÜDAHALELERİ YAPABİLECEK.


Dayak Yemeye Devam Düzenlemesi


Türkiye resmi olarak günde 30 sağlık çalışanının şiddete uğradığı bir ülkedir. Şiddeti önlemeye katkısı olacak, caydırıcılığı olan bir yasa çıkarılması acil ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç TBMM'de kurulan Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonunun raporunda da tanımlanmıştır. Gelin görün ki bu torba yasa içerisinde mevcut duruma katkı sunmayan, sağlıkta şiddeti sağlık ortamının sorunu değil de sağlık personelinin bireysel sorunu gibi gören; ağır yaralanma ve ölüm durumlarında zaten mümkün olan tutuklama tedbirinin uygulanacağını tekrar eden bir düzenleme teklif edilerek adeta göz boyanmaktadır.


Sağlık Bakanı'nı samimiyete davet ediyor ve sesleniyoruz: Bu ülkenin dört bir yanında dayak yiyen sağlık çalışanları sizden şiddeti önleyecek gerçek bir düzenleme beklemektedirler. Sağlık örgütleri olarak size bunu sağlayabilecek bir teklif sunduk, acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz.


Sülük Tedavisine Sertifika Tanımlayanlar İşçi Sağlığından Sertifikayı Kaldırıyorlar


Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı tıp  adı altında yönetmelik hazırlayanlar, sülük tedavisini, hacamat etmeyi sertifikaya bağlayanlar işçi sağlığı söz konusu olduğu zaman bunun ayrı bir disiplin olduğunu unutmakta, işyeri hekimliği sertifikasını pek çok işçi sağlığı hizmetlerinden kaldırmaktadırlar.


İş kazalarında, meslek hastalıklarında sicili bozuk bir ülkenin işçi sağlığına böyle yaklaşması önümüzdeki dönem yaşayacağımız daha karanlık tabloların habercisidir.


Hacamata Muayenehane Serbest Bilimsel Tıbba Yasak!


Sağlık Bakanlığı, üç yıldır, sağlık tacirleri karşısında kendi diplomalarıyla bağımsız çalışmak isteyen hekimlere ruhsat vermemekte, bin bir hukuksuz engel çıkarmaktadır. Yargı kararlarını uygulamamakta, mesleğini bilimsel olarak yapmaya çalışan hekimlere taşeron şirketlerde, özel hastanelerde emek sömürüsü altında çalışmayı dayatmaktadır. Şimdi de hukuksuz olarak ruhsat vermediği hekimleri hapse atmakla tehdit etmektedir. Öte yandan Bakanlık başka düzenlemelerle hacamat gibi tedaviler için açılacak yerleri ruhsatlandırmaya çalışmaktadır. Mesleğini bilimsel tıbbın içinde bağımsız olarak uygulamak yasaktır, "alternatif” işler serbesttir. Sülük yapıştırmak serbesttir, hacamat etmek serbesttir, cerrahın, çocuk hekiminin, dahiliye uzmanının mesleğini serbest icra etmesi yasaktır!


Bürokrasi Profesörlerine Özel Yasa


Kamuoyunun tepkisini çeken üniversiteye uğramadan "jet profesör” olma uygulaması yasallaşmaktadır. Profesör olmak için üniversitede fiilen çalışma zorunluluğu kaldırılmakta, Sağlık Bakanlığı'nda CEO olarak çalışırken, hastane yöneticiliği, başhekimlik yaparken profesör olunabilmesi yasallaştırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Bürokrasi Üniversitesi kurulmuş bulunmaktadır. Bu Üniversitede akademisyen olmak için öğrenci, asistan yetiştirmeye gerek yoktur, siyasi yandaşlık yeterlidir! Zaten bu profesörler tüm Bakanlığı sarmış durumda olup şimdi gereği yapılmaktadır.


 Acil Servisler İçinden Çıkılmaz Hal Almıştır


Sağlık Bakanlığı acil servislerde ne yapacağını bilemez duruma gelmiştir. Bir yandan alanın dışındaki uzman hekimlerle durumu idare etmeye çalışırken şimdi de aile hekimlerini ve aile sağlığında elemana dönüştürülen sağlık emekçilerini ayda en az iki kez acil ve başka birimlerde nöbet tutmaya zorlamaktadır. Aile hekimliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan uygulama bir de "aile hekimlerinin mesleklerini unutmamaları için gerekli” ilan edilmektedir!


"Çalıştığın Yerden Bir Yere Ayrılma” Yasası


Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ikamet mecburiyeti düzenlemesi başka adla yeniden getirilmektedir. Orta çağda kralların serflere, kölelere dayattığı düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına dayatılmaktadır.


ZORUNLU HİZMET SADECE BU ÜLKEDE OKUYUP YURTTAŞA HİZMET EDENE VAR!


TIP FAKÜLTESİNİ YURT DIŞINDA OKUYAN YA DA BİR BİÇİMDE YURT DIŞINDA ÇALIŞMIŞ OLANLARA MECBURİ HİZMET MUAFİYETİ GETİRİLMEKTEDİR. ADETA ÇOK ÇALIŞIP TIP FAKÜLTESİNİ TÜRKİYE'DE KAZANARAK OKUYANLAR, BİR YERE AYRILMAYIP BU ÜLKENİN İNSANLARINA HİZMET EDENLER CEZALANDIRILMAKTADIR. KİMLERİ KAYIRMAK İÇİN ÇIKARILDIĞINI BİLEMEDİĞİMİZ BU DÜZENLEMENİN İKTİDAR PARTİSİNİN BAŞTAN SÖZ VERDİĞİ BİÇİMDE YAPILMASINI, MECBURİ HİZMETİN TÜMDEN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ. ÇALIŞMAK MECBURİ DEĞİL, GEREKLİ ÖZENDİRİCİ DÜZENLEMELERLE GÖNÜLLÜ HALE GETİRİLMELİDİR!


YABANCI ASİSTANLARA ÖDEME


MECBURİ HİZMET VE TUS SINAVI TRAVMASINI YAŞAMADAN DİREKT OLARAK UZMANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYAN YABANCI UYRUKLU ASİSTANLARA ÖDÜL OLARAK MAĞDURİYETİNİ GİDERİYORUZ ADI ALTINDA İLGİLİ KURUMUN DÖNER SERMAYESİNDEN ÖDEME YAPILMASI MANİDARDIR.


Bazı Sağlık Mesleklerinin Zaten Karışık Olan Durumu Daha da Karıştırılıyor!


Sağlık Meslek Liselerinde teknisyen düzeyde hemşire dahil, ebelik, çevre sağlığı, röntgen, laboratuvar v.b diğer sağlık teknisyenlerinin yetiştirilmemesi kararı olumlu bir karardır. Çünkü, sağlık gibi önemli bir alana erişkin bir yaşta ve lise eğitimi üzerine temellenmiş bir eğitimle başlamak gerekir. Ancak, sağlık meslek liseleri bu olumlu karara rağmen kapatılmamış, varlığını koruyabilmesi için, buralardan çıkarları olan geniş kesimlerin talepleri ile sistemin ucuz emek gücü talebi doğrultusunda bu sefer, iki mesleğin yardımcısı ve bir de herkese yardımcı bir sağlık teknisyenliği bölümünün açılmasına karar verilmiştir. Kısacası birilerinin çıkarları, durup dururken bu ihtiyacı doğurmuştur. Bu yaklaşım, durumu özellikle çok karışık olan hemşirelik mesleğine büyük bir darbe olmakla kalmayıp, çocuk yaşta ki sağlık emekçilerine de büyük darbedir. Bu nedenle, Sağlık Meslek Liseleri Sağlık Lisesi haline dönüştürülmelidir.


Aile Sağlığı Hekimliğinde Hemşirenin Emeği Sağlığı Korumak İçin Tüketilmiyor


Aile Sağlığı Hekimliğinde Aile Sağlığı Elemanı statüsünde çalışan 6.600 hemşire koruyucu sağlık hizmeti yapmamaktadır. Çünkü Aile Hekimliği koruyucu hizmeti önceleyen bir yönetmeliğe sahip değildir.  Bu nedenle buralarda ya hemşire çalıştırılmamalı, ya da yönetmelik, onların halkın sağlığını korumaları yönünde hizmet vermelerine imkan verecek şekilde değiştirilmelidir. 

Eğitimli İnsan Gücünün Emeği Çarçur Ediliyor, İnsanlar Küstürülüyor


Hemşirelik Kanunu'nun Uzman Hemşirelikle ilgili hükmü, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından işletilmemektedir.  Bu insan gücü yönetmelik gereği atanması gereken pozisyonlara atanmamakta, alt yapısı uygun olmayan, ancak, eş-dosttan yana gücü yetenler istedikleri iş ve konumu elde edebilmektedirler. Hemşirelik Kanununun bu konudaki hükmünü her iki bakanlık da görmeli ve gereğini yapmalıdır.


Öğrencisini, Çalışanını, Halkının Sağlığını Koruyup Gözetemeyen Bir Sistemin İçinde Var Olmaya Çalışıyor Hemşirelik...


TÜRKİYE SAĞLIK ORTAMININ DERİNLEŞEN YARALARINA BİR MERHEM YOK


YETERLİ ÖĞRETİM KADROLARI SAĞLAMADAN AÇILAN FAKÜLTELERİMİZDE "YERLERDE SÜRÜNEN” EĞİTİM SONUCU BİLGİDEN YOKSUN MEZUNLARIN YAŞADIĞI SIKINTILARA BİR ÇARE  ARANMAZKEN; ÜSTÜNE BU TORBADA  DA, NE TIP NE DE  DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ BOZULMADAN ASİSTANLARININ SORUNLARINA, KURUM HEKİMLERİNDEN EMEKLİ HEKİMLERE KADAR YAŞANAN ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE,  PERFORMANS SİSTEMİNİN YARATTIĞI TAHRİBATTAN, HEKİM DIŞI PERSONELİN YAŞADIĞI SORUNLARA, TAŞERONLAŞMAYA KADAR SAĞLIK ALANINDA DERİNLEŞMİŞ YARALARA MERHEM OLACAK BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR.


Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz:


Mesleğimize, işimize, iş güvencemize, halkın sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sağlık emekçilerinin ve mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, kölece çalışma düzenini kabul etmeyeceğiz. Bu topraklarda yazılan hekimlik andının yine bu topraklarda gömülmesine izin vermeyeceğiz.

Fotoğraf Star GazeteHABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.