1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. BİR UMUT MU DOĞUYOR?
BİR UMUT MU DOĞUYOR?

BİR UMUT MU DOĞUYOR?

Türkiye’nin 80. partisi kuruldu

A+A-

Türk siyasi arenasına bugün yeni bir parti daha eklendi. Türkiye'nin 80. partisi olacak Merkez Partisi'nin genel başkanı ise Prof. Dr. Abdurrahim Karslı.

Merkez Partisi (MEP) Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, "Ben dindar bir cumhuriyetçiyim. Bu zamanda cumhuriyet bizim için bir nimet. Bu bizim için bir nimet olduğu için hedefimiz bunu geliştirmek, korumak. Biz bu cumhuriyetin samimi çocuklarıyız" dedi.

"ŞAHSİ MENFAATİMİZ YOK"

Parti temelinin muhabbet olacağını kaydeden Karslı, "Riya ve yalandan uzak, milletin değerlerine sahip ve milletin ortak menfaatini gerçekleştirmek için bir faaliyet ve hareketten ibaret. Hep muhabbet iklimi içerisinde olacağız. Kavga yok, birbirimizi azarlama yok. İstişare zemini içerisinde olacağız, ortak aklı üretmeye çalışacağız. Şahsi menfaatimiz yok. Dolayısıyla huzurlu bir ortam sağlam biz zemin." diye konuştu.

"BİZ BU CUMHURİYETİN SAMİMİ ÇOCUKLARIYIZ"

Cumhuriyetin değerleri ile kavgalı olmadığını belirten Karslı, 'Ben dindar bir cumhuriyetçiyim' diyerek, "Bu zamanda cumhuriyet bizim için bir nimet. Bu bizim için bir nimet olduğu için hedefimiz bunu geliştirmek, korumak. Biz bu cumhuriyetin samimi çocuklarıyız" şeklinde konuştu.

GÜLEN'İN PARTİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Fethullah Gülen Hareketi’nin, HAKKA HİZMET PARTİSİ adında bir parti kuracağı ve partinin genel başkanlığını da Prof. Dr. Abdurrahim Karslı'nın getirileceği iddia edilmişti.

Prof. Dr. Kars­lı ise par­ti kurma ha­zır­lı­ğın­da ol­duklarını doğ­ru­la­mış, ancak 'Hak­ka Hiz­me­t' is­mi­ni ilk kez ha­ber­de duy­du­ğu­nu an­la­tarak par­ti adı­nın 'Mer­kez Par­ti­' ola­ca­ğı­nı açık­la­mıştı.

Karslı, Fethullah Gülen'e yakın olduğu iddiaları içinse şunları söylemişti: "Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dım, ye­tiş­me­dim. Er­zu­rum­lu­yum. Mem­le­ke­tim­de mil­li de­ğer­ler bi­raz da­ha ağır­lık­ta­dır. Ben dü­şün­ce ola­rak inanç­lı, mil­li­yet­çi ve mu­ha­fa­za­kâr değer­le­re sa­hip bir in­sa­nım. Ama cema­atin için­den ve men­su­bu bir in­san de­ği­lim. Bü­tün ce­ma­at­ler­le görüşü­rüm. Gö­rüş­mek­ten de im­ti­na et­mem. Bü­tün ce­ma­at, der­nek ve tari­kat­la­rı ta­nı­rım. Böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dan ön­ce de her­kes­le istişa­re et­tim. Si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, top­lu­mun ön­de ge­len­le­riy­le, eski si­ya­set­çi­ler­le ko­nuş­tum."

Karslı, soru üzerine Gülen'le görüşmediğini belirterek, "Gü­len Cemaati'yle de gidip par­ti ku­ra­ca­ğım­la il­gi­li gö­rüş al­ma­dım. Za­ten iddialara ko­nu olan Hak­ka Hiz­met Par­tisi is­mi­ni ha­ber­ler­den öğ­ren­dim. Ama ben o fa­ali­ye­tin için­de yokum." diye konuşmuştu. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.