1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. AYM KARARI TAM METNİ VE HÜKÜMETİN TEPKİSİ
AYM KARARI TAM METNİ VE HÜKÜMETİN TEPKİSİ

AYM KARARI TAM METNİ VE HÜKÜMETİN TEPKİSİ

"Umarım Anayasa Mahkemesi Twitter hakkında verdiği kararı bundan sonra vatandaşlarımızın yaptığı bireysel başvuruları hakkında da verir. Sonucunu bekliyoruz"

A+A-

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar
Anayasa Mahkemesi (AYM) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını değiştiren kanunun Adalet Bakanı’na verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti.

AYM'NİN TWİTTER KARARI

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

AYM'nin Twitter kararını da değerlendiren Bozdağ, "Umarım Anayasa Mahkemesi Twitter hakkında verdiği kararı bundan sonra vatandaşlarımızın yaptığı bireysel başvuruları hakkında da verir. Sonucunu bekliyoruz" dedi. 

"MAHKEME SON GÜNLERDE GÜNDEMİN GÖBEĞİNDE"

"Anayasa Mahkemesi’nin resmi bir twitter hesabı oldu ne diyeceksiniz?" şeklindeki bir soruya Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi’nin siyasi tartışmaların göbeğine oturmasına doğru bulmuyorum. Anayasa Mahkemesi’ni ne kadar gündemden uzak tutarsak iyi olur. Mahkeme son günlerde gündemin göbeğinde, umarım mahkemeyi bu konulardan uzak tutarız. Merak ediyorum Burhan Kuzu hakkında mahkeme ne diyecek. Anayasa Mahkemesi’nin gündemi önceden belli. İstediği zaman istediği konuyu öne alabilir. Bunda şüphe yok" diye cevap verdi.

"İPTAL EDİLEN KONULAR BİZE GÖRE ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL"

Bozdağ, "Bu konu gündemde olmadığı halde öne çekmesini anlamlı bulduğunu söyledim. Bunun değerlendirmesi gerekenler değerlendirecektir. İptal edilen konular bize göre Anayasa’ya aykırı konular değil. Bunları anlayışla karşılıyoruz" açıklamasında bulundu" dedi. 

"20 YIL ŞARTININ NASIL ANAYASAYA AYKIRI BULUNDUĞUNU ANLAMIŞ DEĞİLİM"

"Anayasaya yorumla dahi aykırı olmayacak konular anayasa aykırı ilan edilemez. Anayasaya aykırı olmayan maddeleri yorumla anayasa aykırı bulmuştur. Mahkeme bu hakka sahip, elbette yorum yapacak karar verecek. Ben 20 yıl şartının nasıl anayasaya aykırı bulunduğunu anlamış değilim. Ama gereğiyle izah edecekler biz de anlamış oluruz. 

"KARARLA BİRLİKTE HSYK'DA KİLİTLENME OLACAK MI?"

"Bu kararla birlikte HSYK’da kilitlenme olacak mı?" şeklindeki bir soruya Bozdağ şu şekilde yanıt verdi: "Bir kilitlenme olmayacaktır. Çünkü toplantı yeter sayısını 12 olarak belirlemiştik. Ama Genel Kurulu seçeceği zamanlar sıkıntılar olabilir. Çoğunluğu elinde bulunduran grup gelmeyebilir. Uzlaşma olmadığı zaman işin yürümesini sağladığımız bir düzenleme."

"BTK İLE İLGİLİ KARARI İNCELEMEDİM"

BTK’ya dair de bir iptal kararı çıktı? sorusuna Bozdağ, "BTK ile ilgili kararı incelemedim. Hangi kısmı iptal etti bilmiyorum doğrusu. Bu yüzden değerlendirme yapmam doğru olmaz" diye yanıt verdi. 

İŞTE O KARARIN TAM METNİ

10 Nisan 2014 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosya ve Sonucu

15.2.2014 günlü, 6524 sayılı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un; 
A- Tümünün yok hükmünde 
olduğunun saptanmasına, 
B- Tümünün şekil 
bakımından Anayasa’ya aykırılığı 
nedeniyle iptaline, 
C- 1- 1. maddesiyle, 24.2.1983 
günlü, 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu’nun 49. 
maddesinin; 
a- Birinci fıkrasında yer 
alan “aşmamak üzere” 
ibaresinden sonra gelmek üzere 
eklenen “Bakanlıkça” ibaresinin, 
b- İkinci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasının, 
c- Dördüncü fıkrasında 
yer alan “ilgisine göre Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
veya” ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasının, 
2- 2. maddesiyle 
değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un 
50. maddesinin birinci fıkrasının, 
3- 3. maddesiyle 
değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un 
119. maddesinin, 
4- 7. maddesiyle, 
23.7.2003 günlü, 4954 sayılı 
Türkiye Adalet Akademisi 
Kanunu’nun 9. maddesinin; 
a- Değiştirilen birinci 
fıkrasının, 
b- İkinci fıkrasında yer 
alan “Yönetim Kurulunca” 
ibaresinin “Başkan tarafından” 
şeklinde değiştirilmesinin, 
5- 8. maddesiyle, 4954 
sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte 
değiştirilen 11. maddesinin 
dördüncü fıkrasının, 
6- 9. maddesiyle 
değiştirilen 4954 sayılı Kanun’un 
12. maddesinin, 
7- 20. maddesiyle 4954 
sayılı Kanun’a eklenen geçici 12. 
maddenin, 
8- 22. maddesiyle 
değiştirilen, 11.12.2010 günlü, 
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanunu’nun 4. 
maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (ç) bendinin, 
9- 23. maddesiyle, 6087 
sayılı Kanun’un 6. maddesinin; 
a- Değiştirilen (2) 
numaralı fıkrasının (ç) bendinin, 
b- (ç) bendinden sonra 
gelmek üzere eklenen (d) ve (e) 
Esas 6524 sayılı Kanun’un; 
A- Tümünün yok hükmünde olduğunun 
saptanması isteminin REDDİNE 
B- Tümünün şekil bakımından Anayasa’ya aykırı 
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
C- 1- 1. maddesiyle, 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 49. maddesinin; 
a- Birinci fıkrasında yer alan “aşmamak 
üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen 
“Bakanlıkça” ibaresinin, 
b- İkinci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasının, 
c- Dördüncü fıkrasında yer alan 
“ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
veya” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının; 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal 
istemlerinin REDDİNE, 
2- 2. maddesiyle değiştirilen 2802 sayılı 
Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
3- 3. maddesiyle değiştirilen 2802 sayılı 
Kanun’un 119. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına 
ve iptal isteminin REDDİNE, 
4- 7. maddesiyle, 23.7.2003 günlü, 4954 
sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’nun 9. 
maddesinin; 
a- Değiştirilen birinci fıkrasının, 
b- İkinci fıkrasında yer alan “Yönetim 
Kurulunca” ibaresinin “Başkan tarafından” şeklinde 
değiştirilmesinin, 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve 
iptal istemlerinin REDDİNE, 
5- 8. maddesiyle, 4954 sayılı Kanun’un 
başlığıyla birlikte değiştirilen 11. maddesinin dördüncü 
fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
REDDİNE, 
6- 9. maddesiyle değiştirilen 4954 sayılı 
Kanun’un 12. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına 
ve iptal isteminin REDDİNE, 
7- 20. maddesiyle, 4954 sayılı Kanun’a 
eklenen geçici 12. maddenin Anayasa’ya aykırı 
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
8- 22. maddesiyle değiştirilen, 11.12.2010 
günlü, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) 
bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
REDDİNE, 
9- 23. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 6. 
maddesinin; 
a- (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (ç) 
bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
REDDİNE, 
b- (2) numaralı fıkrasına (ç) bendinden 
sonra gelmek üzere eklenen (d) bendinde yer alan; 
ba- “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş 
Kurulu başkan yardımcılarını ve…” ibaresinin Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, 
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 
sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası 
gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
bb- “…genel sekreter yardımcılarını 
atamak.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, 
c- (2) numaralı fıkrasına eklenen (e) 
bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin bentlerinin, 
c- Mevcut (d) bendinin 
(f) bendi olarak teselsül 
ettirilmesinin, 
10- 24. maddesiyle 6087 
sayılı Kanun’un 7. maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının; 
a- (d) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasının, 
b- Değiştirilen (e) ve (ı) 
bentlerinin, 
c- (h) bendinde yer alan 
“Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş 
Kurulu başkan yardımcılarını, 
genel sekreter yardımcılarını,” 
ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasının, 
11- 25. maddesiyle 
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un 
8. maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının ve (3) numaralı 
fıkrasının birinci ve ikinci 
cümlelerinin, 
12- 28. maddesiyle 6087 
sayılı Kanun’un 11. maddesinin; 
a- (1) numaralı 
fıkrasının değiştirilen ikinci 
cümlesinin, 
b- (4) Numaralı 
fıkrasında yer alan “Genel Kurul” 
ibaresinin “Başkan” şeklinde 
değiştirilmesinin, 
c- (5) numaralı 
fıkrasının değiştirilen (a) 
bendinin ve (c) bendindeki 
“İlgisine göre daire başkanı ve” 
ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasının, 
13- 29. maddesiyle 
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un 
12. maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının, 
14- 30. maddesiyle 
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un 
13. maddesinin (2) ve (3) 
numaralı fıkralarının, 
15- 31. maddesiyle, 6087 
sayılı Kanun’un 14. maddesinin; 
a- (1) numaralı 
fıkrasında yer alan “iki” 
ibaresinin “üç”, 
b- (2) numaralı 
fıkrasında yer alan “Üçüncü 
Daire Başkanının” ibaresinin 
“Başkanın”, 
c- (3) numaralı 
fıkrasında yer alan “Kurula” 
ibaresinin “Başkana”, 
d- (4) numaralı 
fıkrasının (c) bendinde yer alan 
“Kurul” ibaresinin “Başkan”, 
şeklinde 
değiştirilmesinin, 
16- 32. maddesiyle 
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un 
15. maddesinin, 
REDDİNE, 
10- 24. maddesiyle 6087 sayılı Kanun’un 7. 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının; 
a- (d) bendinin yürürlükten 
kaldırılmasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, 
b- Değiştirilen (e) ve (ı) bentlerinin 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin 
REDDİNE, 
c- (h) bendinde yer alan; 
ca- “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş 
Kurulu başkan yardımcılarını…”, ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 
İPTALİNE, 
cb- “…genel sekreter 
yardımcılarını,…” ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, 
11- 25. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı 
Kanun’un 8. maddesinin; 
a- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 
b- (3) numaralı fıkrasının birinci ve 
ikinci cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve 
İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. 
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. 
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK 
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
12- 28. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 11. 
maddesinin; 
a- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen; 
aa- İkinci cümlesinin Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
ab- Üçüncü ve dördüncü 
cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve 
İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. 
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. 
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK 
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
b- (4) Numaralı fıkrasında yer alan 
“Genel Kurul” ibaresinin “Başkan” şeklinde 
değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, 
c- (5) numaralı fıkrasının; 
ca- Değiştirilen (a) bendinin, 
cb- (c) bendindeki “İlgisine göre 
daire başkanı ve” ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasının; 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve 
iptal istemlerinin REDDİNE, 
13- 29. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı 
Kanun’un 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının 
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 
14- 30. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı 
Kanun’un 13. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin 
REDDİNE, 
15- 31. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 14. 
maddesinin; 
a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “iki” 
ibaresinin “üç” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
b- (2) numaralı fıkrasında yer alan 
“Üçüncü Daire Başkanının” ibaresinin “Başkanın” 
şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına 
ve iptal isteminin REDDİNE, 
c- (3) numaralı fıkrasında yer alan 
“Kurula” ibaresinin “Başkana” şeklinde değiştirilmesinin 
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal 
hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası 
ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı 

17- 33. maddesiyle, 6087 
sayılı Kanun’un 16. maddesinin; 
a- (1) numaralı 
fıkrasının (e) bendinde yer alan 
“ilgili daire başkanı” ibaresinin 
“Başkan” şeklinde 
değiştirilmesinin, 
b- Eklenen (3) numaralı 
fıkrasının, 
18- 34. maddesiyle, 6087 
sayılı Kanun’un 19. maddesinin 
(2) numaralı fıkrasında yer alan; 
a- “her üye,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere 
eklenen “ancak bir aday için;” 
ibaresinin, 
b- “oy kullanabilir;” 
ibaresinin “oy kullanabilir. 
Belirtilenden” şeklinde 
değiştirilmesinin, 
19- 35. maddesiyle 
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un 
29. maddesinin, 
20- 37. maddesiyle 6087 
sayılı Kanun’un 36. maddesinin; 
a- Değiştirilen (1), (3) 
ve (6) numaralı fıkralarının, 
b- (5) numaralı 
fıkrasında yer alan “Genel 
Kurula” ibaresinin “Başkana” 
şeklinde değiştirilmesinin, 
c- (10) numaralı 
fıkrasında yer alan “Kurul 
tarafından” ibaresinin “yukarıda 
belirtilen usule göre Başkan ve 
Genel Kurul tarafından” şeklinde 
değiştirilmesinin, 
21- 38. maddesiyle 
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un 
38. maddesinin (1), (3), (5) ve (10) 
numaralı fıkralarının, 
22- 39. maddesiyle, 6087 
sayılı Kanun’a eklenen geçici 4. 
ve geçici 5. maddelerin, 
iptallerine ve yürürlüklerinin 
durdurulmasına 
karar verilmesi istemi. 
fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
d- (4) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer 
alan “Kurul” ibaresinin “Başkan” şeklinde 
değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 
İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin 
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) 
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
16- 32. maddesiyle değiştirilen 6087 sayılı 
Kanun’un 15. maddesinin; 
a- (1) numaralı fıkrasının; 
aa- (a) bendinin Anayasa’ya aykırı 
olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. 
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. 
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK 
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
ab- Kalan bölümünün Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
b- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 
c- (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
17- 33. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 16. 
maddesinin; 
a- (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer 
alan “ilgili daire başkanı” ibaresinin “Başkan” şeklinde 
değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 
İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin 
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) 
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
b- Eklenen (3) numaralı fıkrasının 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
18- 34. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 19. 
maddesinin; 
a- (2) numaralı fıkrasında yer alan “her 
üye,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ancak bir 
aday için;” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve 
iptal isteminin REDDİNE, 
b- (2) numaralı fıkrasının değiştirilen 
“oy kullanabilir. Belirtilenden” ibaresinde yer alan; 
ba- “oy kullanabilir.” sözcüklerinin 
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal 
hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası 
ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı 
fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
bb- “Belirtilenden” sözcüğünün 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
19- 35. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı 
Kanun’un 29. maddesinin; 
a- (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
b- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, 
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 
sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası 
gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
c- (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin 
REDDİNE, 
20- 37. maddesiyle 6087 sayılı Kanun’un 36. 
maddesinin; 
a- Değiştirilen (1) ve (3) numaralı 
fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153.
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. 
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK 
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
b- Değiştirilen (6) numaralı fıkrasının 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
c- (5) numaralı fıkrasında yer alan “Genel 
Kurula” ibaresinin “Başkana” şeklinde değiştirilmesinin 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
d- (10) numaralı fıkrasının değiştirilen 
“yukarıda belirtilen usule göre Başkan ve Genel Kurul 
tarafından” ibaresinde yer alan; 
da- “yukarıda belirtilen usule göre 
Başkan ve…” söcüklerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 
İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin 
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) 
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
db- “…Genel Kurul tarafından” 
sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, 
21- 38. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı 
Kanun’un 38. maddesinin; 
a- (1) ve (3) numaralı fıkralarının 
Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal 
hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü 
fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) 
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
b- (5) ve (10) numaralı fıkralarının 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin 
REDDİNE, 
22- 39. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’a 
eklenen; 
a- Geçici 4. maddenin; 
aa- (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı 
fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve 
İPTALLERİNE, 
ab- (6) ve (7) numaralı fıkralarının 
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin 
REDDİNE, 
ac- (8) numaralı fıkrasının Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, 
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 
sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası 
gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 
b- Geçici 5. maddenin Anayasa’ya aykırı 
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 

 

23- a- 25. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı 
Kanun’un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, 
b- 29. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı 
Kanun’un 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci 
cümlesinin “…ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için 
Birinci Daire tarafından teklif edilen iki katı aday 
içinden…” ibaresi ile ikinci cümlesinin, 
c- 32. maddesiyle değiştirilen 6087 sayılı 
Kanun’un 15. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci 
cümlesinin “…ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için 
Birinci Daire tarafından teklif edilen iki katı aday 
içinden…” ibaresi ile ikinci cümlesinin, 
yürürlüklerinin durdurulmasına, 
24- Dava konusu diğer hükümlerinin 
yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.