1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. ANADOLU ADALET SARAYINDA SKANDAL
ANADOLU ADALET SARAYINDA SKANDAL

ANADOLU ADALET SARAYINDA SKANDAL

AKP'li Milletvekilinin kardeşi tarafından tartışmalı bir ihalenin ardından inşaa edilen Anadolu adalet sarayının her tarafı dökülüyor.

A+A-

 

Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, dünyanın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın tavanından su sızdı. Koridorlara damlayan yağmur suyuna çok sayıda kovayla önlem alındı. AKP'nin en çok övündüğü eserlerden biri olarak lanse edilen, AKP'li Milletvekilinin kardeşi tarafından tartışmalı bir ihalenin ardından inşaa edilen Anadolu adalet sarayının her tarafı dökülüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADLİYESİ SU KAÇIRIYOR

Dünyanın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda tavandan su sızdı. Adliyenin zemin ve duruşma salonlarının bulunduğu 3. katında tavanda meydana gelen su sızması nedeniyle birçok yere kova yerleştirildi. Vatandaşların kayıp düşmemesi için de ıslak olan bölgelere de uyarı levhası konuldu. 'Dikkat kaygan zemin' yazılı tabelanın da bulunduğu koridorlarda bazı pencerelerin kenarına ise bezler yerleştirildi. Daha önce de benzer bir durumun yaşandığı adliyede, tavanlar su sızması nedeniyle kabardı. Yaşanan bu durum vatandaşların kamerasına yansırken kovaların yağmur suyu ile dolduğu görüldü.

AKP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ YAPTI

Sözcü'de yer alan bir haberde  Anadolu Adalet Sarayı’nı kullanan Ha­kim Nuh Hü­se­yin Kö­se, binanın durumunu şöyle anlattı:

İlk ön­ce ne­za­ret­ha­ne­le­rin ol­du­ğu kıs­mın ta­va­nı al­çak ya­pıl­dı­ğı için ce­za­evi araç­la­rı­nın gi­ri­şi müm­kün de­ğil­di. Bu ha­ta­nın gi­de­ril­me­si çok pa­ra­ya mal ol­du. Ad­li­ye­nin ana ko­ri­do­run­da ay­nı sı­kın­tı ya­şan­dı.
Son­ra­dan ya­pı­lan yük­selt­me­ye rağ­men, ana ko­ri­do­run al­çak ta­va­nı, gün­de 45 bin ki­şi­nin gi­riş çı­kış yap­tı­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de, ol­ma­sı ge­re­ken­den son de­re­ce ba­sık ve iç bu­nal­tı­cı.
Bi­na­nın blok­la­rı ara­sın­da her kat­ta bağ­lan­tı yok. Tek ge­çiş, ze­min kat­tan müm­kün oluyor. Kat­la­ra da sa­de­ce asan­sör­le çıkılabiliyor. Binadaki yan­gın mer­di­ven­le­ri­ni say­maz­sa­nız, kat­la­ra inip çık­mak için ya­pıl­mış bir mer­di­ven yok.

ASANSÖRLER FACİAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Ya­rı­sı şim­di­den arı­za­lı olan asan­sör­ler de tık­lım tık­lım do­lu. Bir yar­gıç, az ön­ce ce­za­lan­dır­dı­ğı bir sa­nık­la tı­ka ba­sa do­lu asan­sör­de ku­cak ku­ca­ğa git­mek zo­run­da ka­lı­yor. Bu asansörlerde, ağır cezada yargılanan sanıklarla, mağdur yakınlarının karşılaşmasını düşünmek bile ürkütücü.
İn­şa­at ka­li­te­si, de­re­ce­len­di­ri­le­me­ye­cek ka­dar kö­tü. E Blok­ta­ki yö­ne­tim ka­tı­nı say­maz­sak, ad­li­ye­nin yar­gıç-cum­hu­ri­yet sav­cı oda­la­rı ve du­ruş­ma sa­lon­la­rı da­hil, ya­pı­mın­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler dö­kü­lü­yor.
Bi­na­nın kat­lar ara­sı ge­çi­şe uy­gun ya­pıl­ma­ma­sı­nın ne­de­ni ola­rak ad­li­ye ku­lis­le­rin­de, 38 yıl­lık ya­rış­ma­cı mi­mar Hal­dun Er­do­ğa­n’­ın, bi­na­nın te­pe­den ba­kıl­dı­ğın­da adı ve so­ya­dı­nın baş harf­le­ri olan HE bi­çi­min­de gö­rün­me­si is­te­ği gös­te­ri­li­yor. Ger­çek­ten de, bi­na­ya te­pe­den ba­kıl­dı­ğın­da bu sim­ge­le­ri gör­mek müm­kün.
Yö­ne­tim ko­ri­do­run­da­ki me­tal ta­sa­rı­mı say­maz­sak ad­li­ye­de hey­kel ya da re­sim gi­bi bir sa­nat ese­ri­ne rast­la­nmıyor.
Bi­na­nın açık oto­par­kın­da do­ğal­gaz is­tas­yon de­po­su gi­bi tel ör­gü içi­ne alın­mış ka­ide­siz hey­ke­lim­si­yi ve ana yo­la ba­kan mey­dan­da yer­leş­ti­ril­miş, sö­züm ona Ata­türk hey­kel­le­ri­ni san­ki ayıp ol­ma­sın, adet ye­ri­ni bul­sun di­ye yap­mış­lar.
Adliyenin en büyük talihsizliği mimarın, adliyede yer üstü yerine yer altını tercih etmesi. Ağır ce­za, as­li­ye ce­za mah­ke­me­le­ri baş­ta ol­mak üze­re bir­çok bi­rim, ze­min ka­tın al­tın­da yer alı­yor. Bu­ra­lar­da bu­lu­nan bir­çok oda, gü­n ı­şı­ğın­dan yok­sun.
Bi­na­da bu ka­dar ka­ran­lık oda bu­lun­ma­sı­nın ne­de­ni ola­rak da mi­ma­rın, bi­na­nın B blo­ğu­nu, kot­tan da­ha faz­la fay­da­lan­mak için on­dört met­re aşa­ğı­ya in­dir­me­si gös­te­ri­li­yor.
“Işıksız adalet…”

Ad­li­ye­nin ek­si ye­din­ci ka­tı ağır ce­za mah­ke­me­le­ri­ne, de­niz man­za­ra­lı on­bi­rin­ci ka­tı­ ise ta­ma­men ma­ki­ne da­ire­sine ayrılmış. Yani ağır cezada, elektrik aydınlatmasıyla duruşma yapılacakken, onbirinci kattaki makine aksamı Adalar ve deniz manzarası izleyebiliyor.
Kanser hastası bir yargıcın, bu ışıksız odalardan birine yerleştirildiğini görmek içimi acıttı. Zaten yaptıkları işin niteliği gereği sters altında çalışan yargıcın, bir de bu karanlık içinde psikolojisinin ne hale geldiğinin yorumunu mahkemeye işi düşenlere bırakmak gerek…
Kendilerine yeterince dinlenme ve bekleme odası verilmeyen avu­kat­la­rın so­run­la­rı her­kes­ten çok. Ad­li­ye ça­lı­şan­la­rı da ben­zer so­run­lar­dan musta­rip. Tüm dos­ya­la­rın tes­lim edil­di­ği ka­tip­ler her sa­bah özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan x-ray ci­ha­zın­dan geç­me­ye zor­lan­mak­tan do­la­yı is­yan­da.
Sonuç olarak; dünyanın en büyüğü olarak lanse edilen adliye, aslında dünyanın en en ışıksız adliyelerinin başında geliyor. Bir de ulaşım sorunlarını gözetirsek, adliyenin zeminin altındaki yedi katın, fazla zaman kaybedilmeden başka bir işte kullanılmak üzere kapatılması gerekiyor.

MÜTEAHHİDİ TANIDIK

Türkiye’nin en büyük kamu binasının inşaat ihalesi de çok konuşuldu. Saray’ın yapımını, 2006’da CHP’den vekil seçildikten sonra AK Parti’ye geçen ve adı Enerji Bakanlığı’ndaki ihale yolsuzluğuna karıştıktan sonra isitfa eden Cemal Kaya’nın kardeşi Hakim Kaya ve Şira Elektrik sahiplerinden Şakir Bakır aldı. Ortaklar 226 milyon lira ihaleyle çıkan adalet sarayını 195 milyon lira verdi. Haldun Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı projenin taahhüdünü Şira Elektrik İnşaat firması, mekanik projesini Abdullah Bilgin üstlendi. 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Cemal Kaya’nın cezası ertelendi.

350 MİLYONLUK BİNA DÖKÜLÜYOR

Adalet Sarayı 5 ana bloktan oluşuyor, 326 savcı odası, 298 mahkeme salonu, 51 icra dairesi bulunuyor. 500 ve 180 kişilik 2 tane konferans salonu, 2 bin 600 araçlık otoparkı, 2 bin 200 kişilik yemekhanesi ve 180 kişilik kreşi de var. Günde 45 bin vatandaşın geldiği Saray’da toplam 23 çay ocağı bulunurken avukatların yazışmalarını yapacağı iki tane baro odasının olması düşündürücü. İçinde yok yok denilen saray aslında dökülüyor. Kullanılan tüm malzemeler 2. kalite. Zeminlere döşenen fayanslar daha fazla ayak basılmadan kırık,dökük. Binadaki tuvaletlerde sular akmıyor, duvarlar rutubetten kabarmış, elektrik kabloları gizlenmemiş ve tehlike saçıyor. Kaloriferlerin ise petekleri yok açıkta duruyor. Dışına gelince; ‘Adalet yerini bulsun’ diye konulan Atatürk Heykeli kafesin içinde tutsak.

İŞTE SU KAÇIRAN SARAYIN GÖRÜNTÜLERİ

Bu video Adobe Flash Player'ın son sürümünü gerektirmektedir.

Adobe Flash Player'ın son sürümünü indirin.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.