1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. ALMANYA SINIRIMIZDA KÜRT ORDUSU KURUYOR
ALMANYA SINIRIMIZDA KÜRT ORDUSU KURUYOR

ALMANYA SINIRIMIZDA KÜRT ORDUSU KURUYOR

Türkiye Kürtleri ile ilgili uzun yıllardır çalışma yaptığı, Güneydoğu ya yardımlarda bulunduğu biliniyordu

A+A-


Bavyera’da eğitilen peşmergeler silahlarla donatıldı. Yakında K.Irak’a dönecekler…. Silahların PKK’ya geçme ihtimali var! Sözcü'de Ali Gülen imzası ile yer alan bu haber çok konuşulacak. Alman'yanın resmi vakıflar aracılığı ile ilgili . Bu sefer Almanya artık resmen Kürtlere silah ve mühimmat sağlıyor, askerleri eğitiyor. Bu haberin kaynağı ise ünlü Alman Gazetesi Bild.

32 PEŞMERGE EĞİTİLDİ

AL­MAN Bild ga­ze­te­si, 32 seç­kin peş­mer­ge­ye, ro­ket ve ağır si­lah eği­ti­mi ve­ril­di­ği­ni yaz­dı. Ay­rı­ca 500 an­ti tank fü­ze­siy­le çok sa­yı­da ağır si­lah da Ku­zey Ira­k’­a gön­de­ril-
di. Bun­la­rın bir kıs­mı­nın PKK’­ya ve­ri­le­ce-
ği öne sü­rül­dü…

KİMİN ZIRHINI DELECEKLER

Zırh delici roket eğitimi aldılar
Barzani’nin askerleri, Hammelburg Kışlası’nda eğitildi. Tank-lara karşı etkili olan Milan roketlerini kullanmayı öğrendi…
Giden silahlar
30 Adet Milan füze sistemi, 500 füze ve gece görüş sistemleri
8000 adet G-3 Piyade Tüfeği ve
2 milyon mermi
40 tane MG3 makineli tüfek ve
1 milyon mermi
8000 tane G 36 Piyade Tüfeği ve
4 milyon mermi
8000 adet tabanca ve 1 milyon mermi
200 adet tanksavar- roketatar ve 2500 roket
40 tane ağır tanksavar silahı ve
1000 özel roket
100 tane sinyal tabancası ve 4000 fişek
10.000 tane el bombası

kurtordusu6703.jpg

GİDECEK OLAN SİLAHLARIN LİSTESİ

700 adet telsiz
4000 tane çelik kask
20 adet mayın arama aleti
30 tane mayın sonda aleti
40 adet mermi-fişek çıkarma,
temizleme takımı
680 adet gece görüş dürbünü
4000 adet çelik yelek
25 tane arazi mutfağı
125 tane askeri dev çadır
1500 adet yüksek çözünürlüklü dürbün
4000 adet balistik koruma gözlüğü
270 adet sıhhiye malzeme takımı
Ku­zey Irak­lı Kürt­le­r’­e din­ci te­rör ör­gü­tü Irak, Şam İs­lam Dev­le­ti­’ne (IŞİD) kar­şı sa­vaş­ma­la­rı için si­lah gön­de­ren Al­man Or­du­su, Ku­zey
Ira­k’­tan ge­len 33 ka­dar peş­mer­ge­yi de Bav­ye­ra Eya­le­ti­’n­de­ki Ham­mel­burg Kış­la­sı­’n­da eğit­me­ye baş­la­dı.


KÜRT HALKI MİNNETTAR


Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­’n­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, peş­mer­ge­le­re “Mi­la­n” ti­pi tank­sa­var fü­ze sis­tem­le­ri­nin kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da kurs ve­ril­di­ği bil­di­ril­di. kurtordusu6701.jpg

Özel­lik­le tank, pan­zer ve di­ğer zırh­lı araç­la­ra kar­şı et­ki­li olan, ay­rı­ca sı­ğı­nak del­me özel­li­ği bu­lu­nan Mi­lan-An­ti­zırh­lı ro­ket­le­ri kul­lan­ma­yı öğ­re­ni­yor. Ya­pı­lan as­ke­ri eği­tim­le il­gi­li fo­toğ­raf­lar Al­man Bild am Sonn­tag Ga­ze­te­si­’n­de ya­yın­lan­dı. Hü­se­yin M., ga­ze­te­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Kürt hal­kı, Al­man­ya­’ya duy­du­ğu min­ne­ti as­la unut­ma­ya­cak­tı­r” de­di. Ku­zey Ira­k’­ta peş­mer­ge­ye ve­ri­len Al­man si­lah­la­rı­nın bir kıs­mı­nın PKK’­nın eli­ne geç­me ih­ti­ma­li bu­lu­nu­yor.

SEVKİYAT HIZLANDIRILDI

kurtordusu6702.jpg

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.