1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. 'AKP'NİN YARGISI ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİBİ'
'AKP'NİN YARGISI ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİBİ'

'AKP'NİN YARGISI ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİBİ'

Meclis Yolsuzluk Komisyonu’nun CHP’li üyesi Erdal Aksünger, 17 Aralık’ın kapatılmasını sert bir dille eleştirdi.

A+A-

Meclis Yolsuzluk Komisyonu’nun CHP’li üyesi Erdal Aksünger, , “AKP yar­gı­sı­nın, ça­ma­şır ma­ki­ne­si gi­bi ça­lış­tı­ğı iz­le­ni­mi var. Ola­yı ka­pa­ta­rak, 4 ba­ka­nın Mec­li­s’­te­ki dos­ya­sı­nın içi­ni de bo­şalt­tı­la­r” de­di…

TBMM’ye gönderilmesi gereken dosyaların içinin boşaltıldığını söyleyen CHP’li Aksünger, “Dosya çamaşır makinesine atıldı, temizlendi, bu karar çıktı” dedi…

Tür­ki­ye, ge­çen 17 Ara­lı­k’­ta rüş­vet ope­ras­yo­nuy­la sar­sıl­dı. 4 ba­kan, oğul­lar, ba­zı üst dü­zey bü­rok­rat­lar, hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen işa­dam­la­rı rüş­vet al­mak­la-ver­mek­le suç­lan­dı. Fakat sav­cı­lık tüm id­di­ala­rı “yo­k” say­dı ve sa­nık ve şüp­he­li­ler hak­kın­da “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­”na ka­rar ver­di. İş­te bu du­rum mu­ha­le­fe­ti de is­yan et­tir­di. TBMM’­da ku­ru­lan So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’nun CHP’­li üye­si Er­dal Ak­sün­ger, ara­la­rın­da Re­za Zar­rab ve ba­kan ço­cuk­la­rına da verilen “ta­kip­siz­li­k” ka­ra­rına şöy­le tepki gösterdi:

‘İRAN'DA ADALET VAR’

İs­tan­bul C.Baş­sav­cı­lı­ğı, AK­P’­li ba­zı ba­kan­la­rın kir­li ça­ma­şır­la­rı­nı te­miz­le­me gö­re­vi­ni ya­pan ça­ma­şır ma­ki­ne­si de­ğil­dir. TBMM’­ye gön­de­ril­me­si ge­re­ken dos­ya­la­rın içi bo­şal­tıl­dı. Sav­cı, ‘Re­za Zar­rab dos­ya­sı­na ba­ka­ma­yız, Mec­li­s’­e gön­de­ril­me­si ge­re­ki­yor. Ko­nu ba­kan­lar­la il­gi­li­’ de­di. Bu dos­ya TBMM’­ye gön­de­ril­mek üze­re ulu­sal yar­gı sis­te­mi­ne iş­le­ni­yor. An­cak, Baş­sav­cı ta­ra­fın­dan 1.5 ay TBMM’­ye gön­de­ril­me­den tu­tu­lu­yor. Yet­ki­si ol­ma­dan bu dos­ya ile il­gi­li ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­li­yor. Dos­ya, ça­ma­şır ma­ki­ne­si­ne atıl­dı, te­miz­lik ya­pıl­dı ve ta­kip­siz­lik ka­ra­rı da ve­ril­di. Türk ada­le­ti ‘bir şey yo­k’ di­ye ka­rar ver­di.

İran, Zar­ra­b’­ın or­ta­ğı ol­an Ba­bek Zen­ca­ni­’nin 3 mil­yar do­la­rı­ gasp et­ti­ği­ni öne sü­rü­yor. Bu­nun­la il­gi­li geniş çaplı so­ruş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor. İran ada­le­ti­nin na­sıl te­cel­li ede­ce­ği­ni de gö­re­ce­ğiz.. Bu ko­nu­da, İra­n’­ın at­tı­ğı adım­la­rın biz­den kat kat ile­ri­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.

adalet.org’da TAKİPSİZLİĞE TEPKİ

17 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı verilmesi hâkim ve savcıların paylaşım sitesi adalet.org’da büyük tartışma yarattı. “Susalım. Konuşursanız paralel olursunuz” tepkisi, “O savcıyı Yargıtay üyesi yapacaklar mı” sorusu geldi.

İşte yapılan ilginç yorumlardan bazıları:

Kemal Çavdar (Hakim): Demek ki Reza bir bakana gerçekten boş bavul hediye etmiş. Demek ki Reza bir bakana saati ödünç olarak vermiş. Demek ki Reza iyi çocukmuş.

Ahmet Türkeri (Hakim): Gün gelir size de geometrik bir şekille oluşturdukları kulpu takarlar merak etmeyin.

Tuncay Demir (Savcı): Bakanlık, HSYK seçimlerinin meyvelerini toplamaya başladı.

Yüksel Aytekin (Savcı): İran kadar olaydık bari. Adamlar Reza’nın ortağı Babek Zencani’yi cezaevinde tutuyor ve yargılıyor.

Saygı ÖZTÜRK / Sözcü 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.